Khon Kaen 240km Radar Images on GMT
Date :      

<<previous day 22 Jan 2020  next day>>No Data
202001220030No Data
202001220130No Data
202001220230No Data
202001220330

202001220403No Data
202001220530No Data
202001220630No Data
202001220730No Data
202001220830No Data
202001220930No Data
202001221030No Data
202001221130No Data
202001221230No Data
202001221330No Data
202001221430No Data
202001221530No Data
202001221630No Data
202001221730No Data
202001221830No Data
202001221930No Data
202001222030No Data
202001222130No Data
202001222230No Data
202001222330
ที่มา :
กรมอุตุนิยมวิทยา
จัดทำโดย :
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)