Omkoi Radar Images on Local Time
วันที่ 13 Aug 2020 ช่วงเวลา .00 - 02.00No Data
2020081300No Data
2020081310No Data
2020081320No Data
2020081330No Data
2020081340No Data
2020081350

2020081301000

2020081301100No Data
202008130120

2020081301300

2020081301400No Data
202008130150

2020081302000

2020081302100No Data
202008130220

2020081302300

2020081302400No Data
202008130250
ที่มา :
สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร
จัดทำโดย :
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)