ข้อมูลน้ำในเขื่อน 1 กรกฎาคม 2563                  (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ(%รนก.) ใช้การได้จริง(%)
เขื่อนภูมิพล  3,991 (30%)  191 (1%)
เขื่อนสิริกิติ์  3,351 (35%)  501 (5%)
เขื่อนป่าสักฯ  106 (11%)  103 (11%)
เขื่อนวชิราลงกรณ  3,826 (43%)  814 (9%)
เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต(%ใช้การฯ) : เขื่อนอุบลรัตน์(-11%),เขื่อนภูมิพล(1%),เขื่อนคลองสียัด(3%),เขื่อนกระเสียว(4%),เขื่อนบางพระ(4%),เขื่อนสิริกิติ์(5%),เขื่อนจุฬาภรณ์(6%),เขื่อนสิรินธร(8%),เขื่อนทับเสลา(9%),เขื่อนวชิราลงกรณ(9%),เขื่อนศรีนครินทร์(10%),เขื่อนลำแซะ(11%),เขื่อนป่าสักฯ(11%),เขื่อนลำพระเพลิง(12%),เขื่อนมูลบน(12%),เขื่อนลำนางรอง(12%),เขื่อนห้วยหลวง(13%),เขื่อนแม่งัด(15%),เขื่อนน้ำพุง(17%),เขื่อนแก่งกระจาน(19%)
เขื่อนน้ำมากวิกฤต(%รนก.) : ไม่มี
(รนก. คือ ระดับน้ำเก็บกัก )
ตารางแสดงสภาพน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งประเทศ