31 ต.ค. 2563 20:00 น.
ปริมาณฝน (mm.) สูงสุด 54.4
[ ประปาหมู่บ้านคลองเพลิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ]