31 พฤษภาคม 2563
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 87.8
[ สถานีฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านลุตง ต.ปากล่อ จ.ปัตตานี ]