21 ตุลาคม 2562
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 55.8
[ ทม.สะเดา ต.สะเดา จ.สงขลา ]