30 ตุลาคม 2563
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 119
[ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลาง ต.บ้านหลวง จ.เชียงใหม่ ]