19 ตุลาคม 2562 - 21 ตุลาคม 2562
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 136.2
[ อบต.เทพราช ต.เทพราช จ.นครศรีธรรมราช ]