29 พฤษภาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2563
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 166
[ อบต.หนองพันทา ต.หนองพันทา จ.บึงกาฬ ]