15 ตุลาคม 2562 - 21 ตุลาคม 2562
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 206.6
[ อบต.เทพราช ต.เทพราช จ.นครศรีธรรมราช ]