24 ตุลาคม 2563 - 30 ตุลาคม 2563
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 250.8
[ อบต.คลองศก ต.คลองศก จ.สุราษฎร์ธานี ]