ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำมูล                
บ้านหนองจิก 2018-02-26 16:00:00 27 34.8 44 981 0 0
บ้านเสาเดี่ยว 2018-02-26 15:00:00 38 35.3 48 983 0 0
บ้านซึม 2018-02-26 15:00:00 58.49 37.73 39.67 986.63 0 0
แม่น้ำมูล                
บ้านอังโกน 2018-02-26 15:00:00 50 35.3 49 979 0 0
แม่น้ำมูล                
วังหมี 2018-02-26 15:00:00 58 34.8 52 956 0.2 0.4
บ้านสุขัง 2018-02-26 15:00:00 53 35.3 47 982 0 0
อุดมทรัพย์ 2018-02-26 15:00:00 15 32.8 58 978 0 0
รพ.วังน้ำเขียว 2018-02-26 15:00:00 36 31.9 57 962 0 0
แม่น้ำมูล                
ตลาดปากช่อง 2018-02-26 16:00:00 7 30.4 62 971 0 0
แม่น้ำมูล                
หนองกระสังข์ 2018-02-26 15:00:00 46 35.3 45 987 0 0
อบต.หนองบัวละคร 2018-02-26 15:00:00 14 33.8 43 984 0 0
วังโรงใหญ่ 2018-02-26 16:00:00 1 39.2 - - 0 0
แม่น้ำมูล                
บ้านดอนอะราง 2018-02-26 15:00:00 52 35.8 47 978 0 0
สีสุก 2018-02-26 15:00:00 0 34.3 41 983 0 0
แม่น้ำมูล                
บ้านใหม่สำเร็จกิจ 2018-02-26 15:00:00 54 38.7 38 980 0 0
แม่น้ำมูล                
บ้านโคกพลวง 2018-02-26 15:00:00 48 34.8 42 987 0 0
แม่น้ำมูล                
บ้านกงรถ 2018-02-26 15:00:00 17 34.3 - 983 0 0
บ้านโคกพลวง 2018-02-26 16:00:00 218 34.5 44 984 0 0
แม่น้ำมูล                
จอมพระ 2018-02-26 15:00:00 47 39.7 35 990 0 0
ธาตุ 2018-02-26 15:00:00 51 36.8 41 991 0 0
นาหนองไผ่ 2018-02-26 15:00:00 61 34.8 46 990 0 0
อบต.ตลาดไทร 2018-02-26 16:00:00 - 34.7 46 - 0 0
แม่น้ำมูล                
พล 2018-02-26 15:00:00 6 33.8 42 987 0 0
แม่น้ำมูล                
คง 2018-02-26 15:00:00 35 35.8 39 987 0 0
แม่น้ำมูล                
อบต.โนนแดง 2018-02-26 15:00:00 54 35.3 39 983 0 0
แม่น้ำมูล                
อบต.โนนขวาง 2018-02-26 16:00:00 - 31.7 51.7 - 0 0
ห้วยราช 2018-02-26 16:00:00 46 34.8 40 983 0 0
แม่น้ำมูล                
เมืองที 2018-02-26 16:00:00 54 36.8 36 988 0 0
แม่น้ำมูล                
เกษตรวิสัย 2018-02-26 15:00:00 46 36.3 41 - 0 0
อบต.หนองหมื่นถ่าน 2018-02-26 15:00:00 1 33.8 45 991 0 0
แม่น้ำมูล                
บ้านจารย์ 2018-02-26 16:00:00 48 40.2 29 984 0 0
แม่น้ำมูล                
เมนรูทกันทรารมย์ 2018-02-26 15:00:00 45 39.7 33 990 0 0
แม่น้ำมูล                
บ้านหนองลุง 2018-02-26 16:00:00 33 34.8 45 897 0 0
โนนปูน 2018-02-26 15:00:00 46 35.8 38 989 0 0
แม่น้ำมูล                
บ้านห้วยผอก 2018-02-26 16:00:00 11 36.3 35 989 0 0
แม่น้ำมูล                
บ้านนายม 2018-02-26 15:00:00 50 37.2 36 988 0 0
แม่น้ำมูล                
ตระการพืชผล 2018-02-26 15:00:00 50 35.8 38 988 0 0
ม.ราม อำนาจเจริญ 2018-02-26 15:00:00 2 34.8 40 - 0 0
แม่น้ำมูล                
นาสวง 2018-02-26 15:00:00 44 37.7 37 990 0 0
น้ำยืน 2018-02-26 15:00:00 34 36.8 34 984 0 0
บ้านแก้ง 2018-02-26 16:00:00 43 36.3 40 986 0 0
ทุ่งศรีอุดม 2018-02-26 15:00:00 59 37.2 37 984 0 0
แม่น้ำมูล                
ระเว 2018-02-26 15:00:00 50 35.8 40 992 0 0
แม่น้ำมูล                
บ้านนาแคน 2018-02-26 15:00:00 44 37.7 37 986 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้