ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำวัง                
อบต.แจ้ห่ม 2018-02-26 15:00:00 65 37.7 43 957 0 0
ทต.บ้านใหม่ 2018-02-26 16:00:00 - 34.5 39.2 959.9 0 0
แม่น้ำวัง                
อบต.แจ้ซ้อน 2018-02-26 13:00:00 26 31.9 64 965 0 17
แม่น้ำวัง                
อบต.บ่อแฮ้ว 2018-02-26 15:00:00 51 41.7 28 979 0 0
อบต.หนองหล่ม 2018-02-26 16:00:00 - 35.4 45.5 978.4 0 0
ทต.ลำปางหลวง 2018-02-26 16:00:00 - 34.2 45.3 981.9 0 0
แม่น้ำวัง                
ทต.แม่เมาะ 2018-02-26 16:00:00 - - - - 0 0
อบต.บ้านกิ่ว 2018-02-26 16:00:00 - 36.4 41.5 978.5 0 0
               
ทต.เสริมงาม 2018-02-26 16:00:00 - 36.1 40.6 981.1 0 0
แม่น้ำวัง                
อบต.แม่พริก 2018-02-26 16:00:00 - 38.4 37 988.4 0 0
อบต.นายาง 2018-02-26 16:00:00 - 34.6 46.7 983 0 0
อบต.แม่ปะ 2018-02-26 13:00:00 - 36.4 43.3 988.7 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้