ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
               
อบต.ไชยวัฒนา 2018-02-26 16:00:00 - 37.7 37.2 972.1 0 0
ที่ว่าการอำเภอทุ่งช้า 2018-02-26 16:00:00 - 33 44.8 971.3 0.2 1.6
อบต.ห้วยโก๋น 2018-02-26 16:00:00 - 33.8 42 948.1 0 1.8
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.เชียงกลาง 2018-02-26 16:00:00 - 36.4 38 978.7 0 0
แม่น้ำน่าน                
อบต.นาไร่หลวง 2018-02-26 16:00:00 - 37.5 37.7 974.9 0 0
แม่น้ำน่าน                
น่าน 2018-02-26 16:00:00 - 36.5 37.5 - 0 0
อบต.ป่าคา 2018-02-26 16:00:00 - 42.5 30 982 0 0
แม่น้ำน่าน                
อบต.ดู่พงษ์ 2018-02-26 16:00:00 - 35.5 37.7 975.2 0 0
แม่น้ำน่าน                
อบต.สวด 2013-07-03 16:00:00 0 33.3 57 958 0 0
แม่น้ำน่าน                
อบต.อ่ายนาไลย 2018-02-26 16:00:00 - 37.4 37 981.5 0 0
อบต.น้ำมวบ 2018-02-26 16:00:00 - 36.3 39.5 - 0 0
อบต.ท่าแฝก 2018-02-26 16:00:00 - 35.2 42 986.4 0 0
แม่น้ำน่าน                
ทต.กลางเวียง 2018-02-26 16:00:00 - 34.3 40.8 986.3 0 0
แม่น้ำน่าน                
รพสต.หมอเมือง 2018-02-26 16:00:00 - 35.2 38.4 977.2 0 0
แม่น้ำน่าน                
อบต.นาน้อย 2018-02-26 16:00:00 - 34.9 40.9 976.3 0 0
สนามกีฬา ทต.บ่อแก้ว 2018-02-26 16:00:00 - 35.6 43.1 968.6 0 0
แม่น้ำน่าน                
อบต.พรหมพิราม 2018-02-26 16:00:00 - 35.4 53.3 1003 0 0
ทต.ศรีพนมมาศ 2018-02-26 16:00:00 - 36.1 45 998.4 0 0
ทต.ตรอน 2018-02-26 16:00:00 - 37.4 46.3 1001.3 0 0
ทต.คุ้งตะเภา 2018-02-26 16:00:00 - 37.9 40.4 1000.8 0 0
แม่น้ำน่าน                
ทต.น้ำปาด 2018-02-26 16:00:00 - 35.8 36.5 991.2 0 0
ทต.บ้านโคก 2018-02-26 16:00:00 - 32.3 48 962.4 0 0
อบต.ห้วยมุ่น 2018-02-26 16:00:00 - 35.2 42.7 965.6 0 0
               
ทต.ทองแสนขัน 2018-02-26 16:00:00 - 37.1 43 998.1 0 0
แม่น้ำน่าน                
ทต.นครไทย 2018-02-26 16:00:00 - 37 38.7 - 0 0
อบต.ในเมือง 2018-02-26 16:00:00 - 37.6 49.1 - 0 0
อบต.วัดโบสถ์ 2018-02-26 16:00:00 - 35.3 53.2 1002.3 0 0
แม่น้ำน่าน                
อบต.ทุ่งสมอ 2018-02-26 15:00:00 2 27.9 54 924 0 0
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 ต.วังทอง 2018-02-26 16:00:00 - 35.3 56.4 1003.1 0 0
แม่น้ำน่าน                
ทม.ตะพานหิน 2018-02-26 16:00:00 - 36.5 49.8 1004.6 0 0
ลานกีฬา อบต.วังโป่ง 2018-02-26 16:00:00 - 30 56.1 995.2 0 0
อบต.วังทรายพูน 2018-02-26 16:00:00 - 34.2 55.5 1003.5 0 0
อบต.ชนแดน 2018-02-26 16:00:00 - 34.2 47.9 993.1 0 0
นครป่าหมาก 2018-02-26 16:10:00 8.67 33.81 62.17 1000.73 0 0
บ่อบำบัด ทม.พิจิตร 2018-02-26 16:00:00 - 34.2 57.7 1003.6 0 0
ทต.ทับคล้อ 2018-02-26 16:00:00 - 37.8 42.7 1004.2 0 0.2
ทต.ขุนยวม 2018-02-26 16:00:00 45 33.3 28 939 0 0
อบต.คลองขลุง 2018-02-26 16:00:00 - 32.7 61.9 - 0 0
ทต.ทุ่งทราย 2018-02-26 16:00:00 - 33.8 56.7 1002.8 0 0
อบต.บ้านไร่ 2018-02-26 15:00:00 51 36.8 56 999 0 0
ทต.เนินมะปราง 2018-02-26 16:00:00 - 30.5 55.2 1002.7 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้