ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
               
อบต.ลานสัก 2017-12-28 00:10:00 - 21.3 89.9 1002.5 0.4 14
แม่น้ำสะแกกรัง                
อบต.แม่วงก์ 2018-02-26 16:00:00 39.34 34.79 45.83 988.8 0 0
ทต.หนองฉาง 2018-02-26 16:00:00 - 35.1 54.1 1002.7 0 0
ศูนย์อปพร.อบต.ลาดยาว 2018-02-26 16:00:00 - - - - 0 0
ทต.สว่างอารมณ์ 2018-02-26 16:00:00 - 35.7 49.5 1003.1 0 0
ทต.ทัพทัน 2018-02-26 16:00:00 - 33.9 55.8 1002.7 0 0
ทต.หนองขาหย่าง 2018-02-26 16:00:00 - 35.2 52 1004.7 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้