ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำแม่กลอง                
ทต.อุ้มผาง 2018-02-26 16:00:00 1 32.3 47 948 0 0
แม่น้ำแม่กลอง                
ดงเสลา 2018-02-26 16:00:00 44 36.8 44 975 0 0
แม่น้ำแม่กลอง                
บ่อพลอย 2018-02-26 16:00:00 23 34.8 45 987 0 0
โป่งช้าง 2018-02-26 16:00:00 0 32.3 54 984 0 0.2
แม่น้ำแม่กลอง                
สังขละบุรี 2018-02-26 16:00:00 20 31.9 68 982 0 0.2
ด่านเจดีย์สามองค์ 2018-02-26 15:00:00 36 32.8 51 968 0 0.4
บ้านพุถ่อง 2018-02-26 16:00:00 10 30.9 58 987 0 0.2
น้ำตกเกริงกระเวีย 2018-02-26 16:00:00 3 29.9 63 973 0 0
แม่น้ำแม่กลอง                
อบต.ท่าเสา 2018-02-26 15:00:00 32 35.3 45 993 0 0
วิทยาลัยเกษตรฯ กาญจนบุรี 2018-02-26 15:00:00 14 36.3 41 1000 0 0
อบต.เกาะสำโรง 2018-02-26 15:00:00 57 39.2 39 1002 0 0
อบต.ศรีมงคล 2018-02-26 15:00:00 12 34.8 44 - 0 0
แม่น้ำแม่กลอง                
ทุ่งแหลม 2018-02-26 15:00:00 54 39.2 38 991 0 0
วัดไทรทอง 2018-02-26 16:00:00 4 32.8 51 989 0 0
โป่งกระทิง 2018-02-26 16:00:00 0 25.5 96 982 0 0
แม่น้ำแม่กลอง                
เขาช่องพราน 2018-02-26 16:00:00 36 - 47 1000 0 0
อบต.บางกระเจ้า 2018-02-26 15:00:00 50 35.3 61 999 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้