ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำตาปี                
อบต.นากะซะ 2018-02-26 16:00:00 - 35.1 51.9 1005 0 0
แม่น้ำตาปี                
อบต.สินปุน 2018-02-26 16:00:00 - 34.6 48.2 1003.4 0 0
แม่น้ำตาปี                
อบต.ชัยบุรี 2018-02-26 16:00:00 50 38.2 35 1003 0 0
แม่น้ำตาปี                
อบต.ควนสุบรรณ 2018-02-26 16:00:00 1 36.8 36 999 0 0
ทม.ท่าข้าม 2018-02-26 16:00:00 43 38.2 36 1006 0 0
แม่น้ำตาปี                
อบต.คลองศก 2018-02-26 16:00:00 - 36.2 41.1 1001.7 0 0
ชุมชนบ้านทับคริสต์ 2018-02-26 15:00:00 67.73 36.75 38.5 - 0 0
แม่น้ำตาปี                
อบต.ปากฉลุย 2018-02-26 16:00:00 - 34.6 51.1 1002.5 0 0
อบต.บ้านเสด็จ 2018-02-26 16:00:00 0 37 41.2 1003 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้