วันที่ 22 ต.ค. 2562 เวลา 11:00
ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)

สถานที่
เวลา
มม.
11:00
56
11:00
24
11:00
23.2
11:00
16.4
11:00
13.8