วันที่ 2 ก.ค. 2563 เวลา 13:00
ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)

สถานที่
เวลา
มม.
13:00
141.4
13:00
109
13:00
102
13:00
85.2
13:00
83.8