วันที่ 15 ธ.ค. 2562 เวลา 01:00
ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)

สถานที่
เวลา
มม.
01:00
21.2
01:00
18.8
01:00
14.4
01:00
14.4
01:00
14