อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
สถานที่
เวลา
องศาเซลเซียส
10:00
25
10:00
25.1
10:00
25.4
10:00
26
10:00
26.2