จำนวนสถานีออนไลน์ทั้งหมด 563 สถานี
มีฝนตก 109 สถานี
สถานี ฝนวันนี้(มม.) ฝนเมื่อวานนี้(มม.) ฝนย้อนหลัง3วัน(มม.) ฝนย้อนหลัง7วัน(มม.)
 กระบี่
อบต.คลองขนาน 3.8 1.6 19 40.2
อบต.สินปุน 13.6 2 12.2 40.6
อบต.คลองหิน 0.2 0.2 0.2 2
 กาญจนบุรี
อบต.หนองลู 0.2 0 0 0
 ขอนแก่น
อบต.พังทุย 0.4 0.2 0.8 2.8
 จันทบุรี
ทต.ตะเคียนทอง 0.4 0 0 2.6
 ชลบุรี
อบต.พลูตาหลวง 0.2 0 0 14.8
รพสต.บ่อวิน 11.6 0 0 0
 ชัยภูมิ
อบต.บ้านเจียง 1.4 1.4 4.6 9.6
 ชุมพร
ทต.ปากตะโก 0.2 5.2 33 169.6
อบต.หงษ์เจริญ 8 11.4 34 93.8
อบต.เขาไชยราช 0.8 7.8 39.8 113.6
อบต.พระรักษ์ 0.2 5.6 41 91
 ตรัง
ทต.ควนโพธิ์ 17.6 5.2 19.4 65
ทต.ห้วยยอด 12 11 31.8 55.4
อบต.กะลาเส 1 7.4 10.6 16.4
 ตราด
เปร็ดใน 20.8 0 3.8 4
อบต.ไม้รูด 7.4 0 2.2 2.2
ทต.หนองบอน 17.4 0 2.2 13.2
 นครนายก
อบต.นาหินลาด 2 1.6 1.6 1.8
 นครศรีธรรมราช
อบต.นากะซะ 4 3.8 14.4 25
อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก 1.8 9 69 128.6
อบต.บ้านลำนาว 7.6 13.2 47.8 68.2
อบต.เทพราช 1.2 11.4 136.2 206.6
โรงเรียนวัดทายิการาม 4 14.4 79.8 153.4
อบต.ขุนทะเล 11.8 6.8 97.4 172
 นราธิวาส
ที่ว่าการอำเภอจะแนะ 1.6 0 5 49
ที่ว่าการอำเภอสุคีริน 2.6 1.4 15.8 34.4
หน่วยบริการประปาศรีสาคร (กปภ.สาขารือเสาะ) 1.2 0 5 32.2
ทม.ตากใบ 6.8 0.6 10 78.4
รร.ตชด.บ้านไอร์บือแต 0.8 0 2 52
ที่ว่าการอำเภอยี่งอ 4.2 0.2 8.6 59.2
ทต.บาเจาะ 6 0.2 27 69.6
อบต.บูกิต 2.2 0 1.6 51.2
ทต.แว้ง 2.4 0 11.4 29
ทต.บูเก๊ะตา 2.6 5.6 6.2 72.2
สวนสาธารณะเทศบาลตำบลรือเสาะ 2 0 1.2 29.2
สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 1.2 0 7.2 51.6
ทต.ตันหยงมัส 2.4 0.4 15.8 45.4
ทต.สุไหงโก-ลก 3.2 0 0.6 19.8
 ปัตตานี
สถานีฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านลุตง 1.2 1.4 4.8 65.4
ทต.มายอ 3.6 0.2 12.2 45.4
ทต.โคกโพธิ์ 3.8 14.6 31.2 83.8
อบต.บานา 4.8 7.4 13 76.2
อบต.เขาตูม 2 0 3 47.8
สถานีตำรวจภูธรกะพ้อ 13 0.2 13.4 54.2
ปตร.พรุสนอ 2.8 0.2 25.6 98.4
ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น 2 1.8 15.4 36.6
ปตร.ตุยง 0.4 11.6 39 91.2
ทต.ยะรัง 0.8 0.2 5.4 35.2
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง 13 0 2.8 81.8
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านป่าตาเขียว 5.2 0.2 20.6 48.6
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี 3.8 8.2 11.4 37.2
ชุมชนบ้านท่าด่าน 0.6 10.6 30.2 71.8
 พะเยา
สถานีโทรมาตรฯ สะพานน้ำแม่จั้วะ 0.2 0.4 0.6 33.8
 พังงา
ทต.ลำแก่น 7.2 0 31.8 65.4
อบต.ทับปุด 20.2 0.2 6.6 15.2
อบต.บางวัน 2.4 3 4.2 9.8
 พัทลุง
อบต.คลองเฉลิม 9.8 14.4 61 117.4
อบต.ป่าพะยอม 3.4 17.2 92.8 124.6
 พิจิตร
อบต.วังงิ้ว 0.2 0.4 1.2 3
ทต.โพทะเล 0.4 0 0 0.6
 ภูเก็ต
อบต.ไม้ขาว 8.6 0.2 0.2 22.2
ทต.ราไวย์ 0.8 0 0.4 6.4
 ยะลา
สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 0.2 0.4 0.4 62.6
โครงการชลประทานยะลา 1.4 0 4.8 32.4
ชุมชนบ้านควน 1 0.4 0.8 3 68.6
ทต.เขื่อนบางลาง 1 4.8 7.4 69.2
ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง 0.2 0.2 14.6 51
ชุมชนบ้านเหมือง 3.6 10 18.8 28
ชุมชนบ้านควน 2 0.4 0 2.6 50.4
ที่ว่าการอำเภอรามัน 7.2 0 2.2 42.4
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 1 0.4 5.2 51.2
 ยโสธร
อบต.สวาท 0.2 0 0 1.2
 ระนอง
อบต.บางหิน 1.8 1.2 11 13
ทต.ปากน้ำ 8.6 1.6 6.4 26.4
อบต.บางใหญ่ 2.6 6.6 20.4 42.6
 ลำปาง
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำขุนงาว 0.4 0 0.4 1.2
ทต.ลำปางหลวง 0.2 0 0 1
 ลำพูน
สวนสาธารณะกู่ช้าง ทต.ลำพูน 0.2 0.2 0.6 9.4
 สงขลา
ทม.สะเดา 0.2 55.8 55.8 75
วัดเชิงแสใต้ 1 7.8 82.6 142.8
 สตูล
ทต.เจ๊ะบิลัง 8.4 11 13.4 29.6
ชุมชนบ้านโคกพะยอม 22.8 8.8 9 28.4
อบต.ป่าแก่บ่อหิน 3.4 3.6 7.2 52.8
 สุราษฎร์ธานี
ชุมชนบ้านทับคริสต์ 38.6 0.2 5.6 34.8
บ้านทับคริสต์ 48.8 0.2 4.8 32.6
อบต.พะแสง 12.6 0.8 22.4 48.4
อบต.ชัยบุรี 0.6 0.2 5.4 21.6
ทม.ท่าข้าม 7.8 26.6 89.4 127.2
อบต.ควนสุบรรณ 0.4 1.8 11.2 20
อบต.คลองศก 2 0.6 3.6 19.2
 สุโขทัย
ทต.กงไกรลาศ 0.4 0.4 1 18.2
 อุดรธานี
ทม.บ้านดุง 0.8 1 2.6 7
 อุบลราชธานี
อบต.แก้ง 0.2 0 0 20.4
 เชียงราย
ทต.โยนก 0.2 0 0 1.2
อบต.รอบเวียง 0.8 0 4 11.8
ทต.แม่จัน 3.6 0 0 0
ทต.เวียงพางคำ 1.6 1.6 1.6 48.2
ทต.สิริเวียงชัย 9.2 0 8.8 18.8
อบต.เทอดไทย 15.2 0.2 0.2 2.8
 เชียงใหม่
ทต.ช้างเผือก 1 2 8.8 12.8
อบต.บ้านกาด 10 0 0 0.6
อบต.เวียง 1.2 0 0 0
ชุมชนบ้านแม่ละอุป 0.6 0 0.2 1.8
อบต.ท่าตอน 1.2 0.6 2.6 10.4
ทต.ไชยปราการ 5.6 0 0.2 0.4
 แม่ฮ่องสอน
บ้านสันติชล 0.2 11.4 11.8 13.6
ทต.ขุนยวม 1 1.2 2.8 35.2

หมายเหตุ:

 • ฝนวันนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 น. ของวันนี้ถึงปัจจุบัน
  เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
 • ฝนเมื่อวานนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อวานนี้
  จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
 • ฝนย้อนหลัง3วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 4 วันที่แล้ว
  จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
 • ฝนย้อนหลัง7วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 8 วันที่แล้ว
  จนถึง 07:00 น. ของวันนี้