ฝั่งตะวันตก

ฝั่งตะวันออก

สถานีวัดน้ำฝนคลองมหาสวัสดิ์

สถานีวัดน้ำฝนคลองลาดพร้าวที่สายไหม

สถานีวัดน้ำฝนคลองทวีวัฒนา

สถานีวัดน้ำฝนคลองแสนแสบ

สถานีวัดน้ำฝนคลองภาษีเจริญ

ภาพเรดาร์ภาษีเจริญ