หน้าแรก > ภาพถ่ายทางอากาศ

ติดตามภาพจากเครื่องบินตรวจการณ์ขณะทดสอบการระบายน้ำ

ภาพถ่ายทางอากาศบินสำรวจคลองทวีวัฒนา วันที่ 5 กันยายน