ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม 2560 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรง ประกอบกับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมภาคใต้ถึง 2 ครั้ง ส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะทางด้านตะวันออกของภาค สำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนเข้าปกคลุมพื้นที่ภาคใต้ในครั้งแรกเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุ "คีโรกี" (KIROGI) ซึ่งเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ในช่วงวันที่ 20-21 พ.ย. 60 ส่งผลทำให้มีฝนตกหนักมากในหลายจังหวัดของภาคใต้ เช่น จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง และตรัง โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรี ที่เกิดน้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่ ส่วนครั้งที่สอง หย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่าง ในช่วงวันที่ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 ส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ในช่วงวันที่ 20 พ.ย. -9 ธ.ค. 60 จังหวัดที่ฝนตกหนักมาก ปริมาณฝนสะสมเกิน 90 มิลลิเมตรต่อวัน ได้แก่ จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ระนอง ตรัง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่
                    ทั้งนี้ ดาวเทียม Landsat-8 ได้บันทึกภาพบริเวณจังหวัดเพชรบุรี  เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 60 และจากการวิเคราะห์ภาพจากดาวเทียมพบพื้นที่ถูกน้ำท่วมประมาณ 68,060 ไร่ หรือคิดเป็น 1.76% ของพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้ ดาวเทียม Radarsat-2 และ Cosmo2 ได้บันทึกภาพบริเวณภาคใต้ ระหว่างวันที่ 26 พ.ย. - 7 ธ.ค. 60 ซึ่งจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมพบพื้นที่น้ำท่วมใน 9 จังหวัด ประกอบด้วย ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี นราธิวาส พัทลุง ยะลา สงขลา สตูลและสุราษฎร์ธานี รวมพื้นที่ถูกน้ำท่วมประมาณ 687,728 ไร่ โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ถูกน้ำท่วมมากที่สุด จำนวน 256,911 ไร่ รองลงมาคือจังหวัดสงชลา 194,588 ไร่
                    และจากรายงานเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งได้รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. – 10 ธ.ค. 60 มีพื้นที่ประสบภัยทั้งสิ้น 11 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ชุมพร นราธิวาส นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานีและกระบี่ รวม 121 อำเภอ 820 ตำบล 5,901 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 502,158 ครัวเรือน 1,616,477 คน เสียชีวิต 22 ราย ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา 7 ราย ปัตตานี 5 ราย ตรัง 4 ราย ยะลา 2 ราย นครศรีธรรมราช 2 ราย และพัทลุง 2 ราย สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 5 จังหวัด ประกอบด้วย กระบี่ สตูล ยะลา นราธิวาสและชุมพร ยังคงมีสถานการณ์ 6 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี สงขลา พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี รวม 44 อำเภอ 265 ตำบล 2,263 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 252,132 ครัวเรือน 762,948 คน อพยพ 157 ครัวเรือน 408 คน ที่จังหวัดพัทลุง
                    จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ ส่งผลทำให้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 4 แห่ง ในพื้นที่ภาคใต้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเพิ่มขึ้น โดยเขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีปริมาณน้ำไหลลงสูงสุด 20.04 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในวันที่ 22 พ.ย. 60 ทั้งนี้ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเริ่มเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 22 พย. 60 โดยปริมาณน้ำไหลลงอ่างรวมตั้งแต่วันที่ 22-24 พ.ย. 60 มีทั้งสิ้น 39.96 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่สถานการณ์ปริมาณน้ำกักเก็บยังคงอยู่ในเกณฑ์น้ำปานกลาง ส่วนเขื่อนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีปริมาณน้ำไหลลงสูงสุด 7.57 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในวันที่ 23 พ.ย. 60 ทั้งนี้ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเริ่มเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. 60 โดยมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างรวมในช่วงวันที่ 21-25 พ.ย. 60 ทั้งสิ้น 23.90 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่สถานการณ์ปริมาณน้ำกักเก็บยังคงอยู่ในเกณฑ์น้ำปานกลาง ด้านเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎรธานี ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักมากนัก เนื่องจากปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนค่อนข้างปกติ ตรงกันข้ามกับเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา ที่ มีปริมาณน้ำไหลลงสูงสุด 100.50 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในวันที่ 29 พ.ย. 60 ทั้งนี้ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเริ่มเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 60 โดยมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างรวมตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. - 3 ธ.ค. 60 ทั้งสิ้น 322.84 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้สถานการณ์ปริมาณน้ำกักเก็บเพิ่มขึ้นไปอยู่ในเกณฑ์น้ำมากข้อมูลโดย : กรมอุตุนิยมวิทยา


                    พายุดีเปรสชัน “คีโรกี” (KIROGI) ได้ก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลซูลูเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 60 หลังจากนั้นได้เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือลงสู่ทะเลจีนใต้พร้อมทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 60 และลดกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันอีกครั้งในวันเดียวกัน ก่อนเคลื่อนขึ้นฝั่งที่เมืองโฮจิมินท์ประเทศเวียดนามในช่วงค่ำของวันที่ 19 พ.ย. 60 หลังจากนั้นได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำในวันที่ 20 พ.ย. 60 ก่อนเคลื่อนตัวลงสู่อ่าวไทยแล้วเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ในวันที่ 21 พ.ย. 60

ข้อมูลโดย : Kochi University                    ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม Himawari-8 แสดงให้เห็นว่าช่วงวันที่ 20 พ.ย. - 9 ธ.ค. 60 มีกลุ่มเมฆปกคลุมพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกำลังค่อนข้างแรง โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 20-21 พ.ย. 60 ที่ได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่สลายตัวจากพายุ "คีโรกี" (KIROGI) เคลื่อนเข้าปกคลุมในพื้นที่ อีกทั้งช่วงวันที่ 30 พ.ย. 60 - 1 ธ.ค. 60 ที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่าง


20/11/60 11GMT

21/11/60 11GMT

22/11/60 11GMT

23/11/60 11GMT

24/11/60 11GMT

25/11/60 11GMT

26/11/60 11GMT

27/11/60 11GMT

28/11/60 11GMT

29/11/60 11GMT

30/11/60 11GMT

1/12/60 11GMT

2/12/60 11GMT

3/12/60 11GMT

4/12/60 11GMT

5/12/60 11GMT

6/12/60 11GMT

7/12/60 11GMT

8/12/60 11GMT

9/12/60 11GMT

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/Goes9.php
 ข้อมูลโดย : กรมอุตุนิยมวิทยา          


                 จากภาพแผนที่อากาศ จะเห็นได้วันที่ 20 พ.ย. 60 หย่อมความกดอากาศต่ำที่สลายตัวจากพายุ "คีโรกี" (KIROGI) ปกคลุมอยู่บริเวณอ่าวไทย และเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้ในวันที่ 21 พ.ย. 60 ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และต่อมาในช่วงวันที่ 28 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 หย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนตัวผ่านประเทศมาเลเซียเข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่าง ส่งผลให้มีฝนตกหนักหรืหนักมากในพื้นที่ภาคใต้อีกครั้ง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา ตรัง พัทลุง ปัตตานี และนราธิวาส


20/11/60

21/11/60

22/11/60

23/11/60

24/11/60

25/11/60

26/11/60

27/11/60

28/11/60

29/11/60

30/11/60

1/12/60

2/12/60

3/12/60

4/12/60

5/12/60

6/12/60

7/12/60

8/12/60

9/12/60

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/hmain.php?page=/TyphoonTracking/show_weather_map.php


ข้อมูลโดย : Ocean Weather Inc.


                    แผนภาพแสดงความสูงของคลื่นและทิศทางของคลื่นแสดงให้เห็นว่า อิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนตัวอยู่บริเวณใกล้ชายฝั่งประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่าง ส่งผลให้ความสูงของคลื่นบริเวณอ่าวไทยตอนล่างเพิ่มสูงขึ้นเป็น 2-3 เมตร ในช่วงวันที่ 29-30 พ.ย. 60 หลังจากนั้นความสูงของคลื่นได้ลดลง และกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งในวันที่ 8-9 ธ.ค. 60 เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณดังกล่าว


20/11/60

21/11/60

22/11/60

23/11/60

24/11/60

25/11/60

26/11/60

27/11/60

28/11/60

29/11/60

30/11/60

1/12/60

2/12/60

3/12/60

4/12/60

5/12/60

6/12/60

7/12/60

8/12/60

9/12/60ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/show_wave.php?zone=Ind

 ข้อมูลโดย : กรมอุตุนิยมวิทยา กรมฝนหลวงและการบินเกษตร


                    เครือข่ายภาพเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ เรดาร์ชุมพร เรดาร์ภูเก็ต เรดาร์นราธิวาส ตรวจพบกลุ่มฝนกระจุกตัวอย่างต่อเนื่องบริเวณภาคใต้ เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังค่อนข้างแรงอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงวันที่ 20-22 พ.ย. 60 มีกลุ่มฝนกระจุกตัวหนาแน่นในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุ "คีโรกี" (KIROGI) หลังจากนั้นกลุ่มฝนกระจุกตัวลดน้อยลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ และในช่วงวันที่ 25 พ.ย. - 2 พ.ย. 60 ได้มีกลุ่มฝนกระจุกตัวหนาแน่นในบริเวณภาคใต้ตอนล่างเนื่องจากมีได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนตัวผ่านบริเวณดังกล่าว


เรดาร์ชุมพร

20/11/60 00:45GMT

21/11/60 15:45GMT

22/11/60 20:45GMT

23/11/60 20:45GMT

24/11/60 09:45GMT

25/11/60 06:45GMT

26/11/60 22:45GMT

27/11/60 22:45GMT

28/11/60 22:45GMT

29/11/60 19:45GMT

30/11/60 04:45GMT

1/12/60 01:45GMT

2/12/60 22:45GMT

3/12/60 05:45GMT

4/12/60 03:45GMT

5/12/60 10:45GMT

6/12/60 09:45GMT

7/12/60 22:45GMT

8/12/60 07:45GMT

9/12/60 09:45GMT


ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/radar/show_cmpradar.php


เรดาร์ภูเก็ต

20/11/60 08:30GMT

21/11/60 17:30GMT

22/11/60 18:30GMT

23/11/60 05:30GMT

24/11/60 06:30GMT

25/11/60 05:30GMT

26/11/60 06:30GMT

27/11/60 01:30GMT

28/11/60 04:30GMT

29/11/60 07:30GMT

30/11/60 05:45GMT

1/12/60 05:30GMT

2/12/60 08:30GMT

3/12/60 10:30GMT

4/12/60 07:30GMT

5/12/60 14:30GMT

6/12/60 01:30GMT

7/12/60 17:30GMT

8/12/60 03:30GMT

9/12/60 07:30GMT

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/radar/show_pkt240radar.php


เรดาร์นราธิวาส
20/11/60 23:15GMT
21/11/60 10:45GMT
22/11/60 20:45GMT
23/11/60 05:30GMT
24/11/60 23:00GMT
25/11/60 06:30GMT
26/11/60 01:45GMT
27/11/60 08:00GMT
28/11/60 07:00GMT
29/11/60 03:45GMT
30/11/60 12:45GMT
1/12/60 01:45GMT
2/12/60 12:00GMT
3/12/60 01:30GMT
4/12/60 14:45GMT
5/12/60 15:00GMT
6/12/60 00:45GMT
7/12/60 08:00GMT
8/12/60 10:00GMT
9/12/60 09:45GMT

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.thaiwater.net/v3/image/radar/tmd/nrt


 ข้อมูลโดย : คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ

          รายงานข้อมูลปริมาณฝนสะสมรายวันจากคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ ช่วงวันที่ 20-21 พ.ย. 60 มีฝนตกหนักมากในหลายจังหวัดของภาคใต้ เช่น จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง และตรัง โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรี ที่เกิดน้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่ และต่อมาในช่วงวันที่ 22-24 พ.ย. 60 ปริมาณฝนลดลงมาก แต่ยังคงมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง ต่อมาในช่วงวันที่ 25 พ.ย. -5 ธ.ค. 60 มีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวในหลายพื้นที่ ตั้งแต่จังหวัดสุราฏร์ธานีลงไป หลังจากนั้นกลุ่มฝนตกหนักเริ่มเคลื่อนตัวสู่ตอนบนของภาคบริเวณจังหวัดชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ และปริมาณฝนในพื้นที่ตอนล่างได้ลดลงมาก โดยในวันที่ 7 ธ.ค. 60 ยังคงมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต ส่วนในวันที่ 8 ธ.ค. 60 ปริมาณฝนลดลงมากในทุกพื้นที่  สำหรับจังหวัดที่มีฝนตกหนักมาก ปริมาณฝนสะสมเกิน 90 มิลลิเมตรต่อวัน ได้แก่ ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ระนอง ตรัง พังงา กระบี่ ภูเก็ต รายละเอียดเพิ่มเติม ดังแผนที่และตารางด้านล่าง


19/11/60

20/11/60

21/11/60

22/11/60

23/11/60

24/11/60

25/11/60

26/11/60

27/11/60

28/11/60

29/11/60

30/11/60

1/12/60

2/12/60

3/12/60

4/12/60

5/12/60

6/12/60

7/12/60

8/12/60


ตารางแสดงปริมาณฝนสะสมรายวันช่วงวันที่ 19 พ.ย. - 7 ธ.ค. 60

วันที่
สถานี
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
ปริมาณฝน (มม.) 
19/11/2017
บ้านหินราว เขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช      175.0
20/11/2017
บ้านกะไหล กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา      153.0
บ้านพุตูม ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี      140.0
บ้านลาด บ้านลาด บ้านลาด เพชรบุรี      128.6
อบต.ทับใต้ ทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์      125.8
ท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี      107.2
บ้านไทยประจัน ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี      105.5
บ้านพุน้ำร้อน บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี      101.5
บ้านหนองใหญ่ สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์       95.0
บ้านชะรัด ชะรัด กงหรา พัทลุง       93.5
21/11/2017
บ้านน้ำตกสาย 1 ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์      105.5
บ้านหน้าวัด ในเตา ห้วยยอด ตรัง      105.0
บ้านสวนส้ม เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์      102.0
บ้านหุบผึ้ง ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขัน ประจวบคีรีขันธ์       93.5
บ้านไทยประจัน ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี       91.5
22/11/2017
อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนังฝังตะวันออ ปากพนัง นครศรีธรรมราช      169.6
บ้านโคกไทร คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง      134.5
อบต.คลองเฉลิม คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง      123.0
บ้านขุนพัง หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช      118.5
บ้านโล๊ะจังกระ คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง      110.5
บ้านโคกแมว เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง      102.0
23/11/2017
บ้านในง่วม วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร       99.5
บ้านหนองตำเสา วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร       92.5
24/11/2017
บ้านหินราว เขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช      152.5
25/11/2017
บ้านคลองกั่ว เขาพระ รัตภูมิ สงขลา      285.5
บ้านชะรัด ชะรัด กงหรา พัทลุง      212.0
วัดเชิงแสใต้ เชิงแส กระแสสินธุ์ สงขลา      186.4
อบต.บูกิต บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส      180.4
บ้านเหล้า เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา      158.5
บ้านโคกไทร คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง      158.0
ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส      153.8
บ้านนาวง บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง      149.5
รพสต.บ้านลำกะ ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง      149.0
ที่ว่าการอำเภอตากใบ เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส      145.0
บ้านนาส้อง ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง      139.0
สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส      134.8
บ้านนอก กงหรา กงหรา พัทลุง      134.0
บ้านโคกแมว เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง      132.0
บ้านแซะ สะกอม เทพา สงขลา      131.5
โรงเรียนบ้านพูน กะปาง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช      130.8
บ้านเขาหลัก ปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง      130.5
บ้านไร่ ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา      130.0
ที่ว่าการอำเภอระแงะ ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส      125.8
ฟาร์มตัวอย่างปะนาเระ ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี      121.0
ปตร.ตุยง ตุยง หนองจิก ปัตตานี      119.4
สวนสาธารณะเทศบาลตำบลรือเสาะ รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส      117.2
บ้านพรุเตาะนอก ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา      116.5
อบต.คลองเฉลิม คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง      113.6
บ้านหน้าวัด ในเตา ห้วยยอด ตรัง      108.5
บ้านท่าจีน น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา      108.5
เทศบาลเมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง      108.4
ที่ทำการสำนักงานแขวงการทางนราธิวาส บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส      106.6
บ้านไสท้อน ช่อง นาโยง ตรัง      106.0
สถานีประปาอำเภอศรีสาคร ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส      104.4
บ้านทุ่งข่า ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง      101.0
บ้านโล๊ะจังกระ คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง       99.5
บ้านโคกทัง นาหม่อม นาหม่อม สงขลา       99.0
บ้านควนไม้ไผ่ นาหว้า จะนะ สงขลา       99.0
อบต.พิจิตร พิจิตร นาหม่อม สงขลา       98.0
บ้านเขาจันทร์ หนองธง ป่าบอน พัทลุง       97.0
โรงเรียนวัดควนสีนวล นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง       96.4
บ้านคลองต่อ ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา       96.0
บ้านห้วยครก เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง       96.0
รัษฎา ควนเมา รัษฎา ตรัง       96.0
โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว หนองธง ป่าบอน พัทลุง       95.8
บ้านหูแร่ ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา       95.5
โรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือ ในควน ย่านตาขาว ตรัง       94.6
บ้านกลาง ละมอ นาโยง ตรัง       94.5
ที่ทำการเกษตรอำเภอสายบุรี มะนังดาลำ สายบุรี ปัตตานี       94.0
ชุมชนบ้านท่าด่าน ดอนรัก หนองจิก ปัตตานี       92.2
บ้านไทรงาม ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี       92.0
ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง สะเอะ กรงปินัง ยะลา       91.6
คลองนางน้อย นาโยงใต้ เมืองตรัง ตรัง       91.6
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มะกรูด โคกโพธิ์ ปัตตานี       90.6
26/11/2017
บ้านห้วยบอน บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา      249.0
บ้านไร่ ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา      192.0
อบต.พิจิตร พิจิตร นาหม่อม สงขลา      178.0
ที่ว่าการอำเภอรามัน กายูบอเกาะ รามัน ยะลา      173.2
บ้านเหล้า เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา      160.0
บ้านปากช่อง จะโหนง จะนะ สงขลา      160.0
สวนสาธารณะเทศบาลตำบลรือเสาะ รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส      151.8
บ้านแซะ สะกอม เทพา สงขลา      150.0
ที่ว่าการอำเภอตากใบ เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส      138.6
บ้านเขานา น้ำขาว จะนะ สงขลา      138.0
สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส      137.4
บ้านคูนายสังข์ แค จะนะ สงขลา      131.0
สถานีตำรวจภูธรอำเภอกะพ้อ กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี      129.4
บ้านพรุเตาะนอก ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา      129.0
บ้านหน้าวัด ในเตา ห้วยยอด ตรัง      128.5
ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง สะเอะ กรงปินัง ยะลา      128.4
ที่ว่าการอำเภอยี่งอ ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส      128.2
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มะกรูด โคกโพธิ์ ปัตตานี      127.8
บ้านโล๊ะจังกระ คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง      123.5
บ้านท่าจีน น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา      123.0
ที่ว่าการอำเภอระแงะ ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส      121.6
บ้านคลองกรอย ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา      121.0
อบต.ป่าพะยอม ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง      120.0
โครงการชลประทานยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา      119.4
ชุมชนบ้านควน 2 พร่อน เมืองยะลา ยะลา      119.4
ที่ทำการสำนักงานแขวงการทางนราธิวาส บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส      118.6
ชุมชนบ้านควน 1 พร่อน เมืองยะลา ยะลา      117.4
บ้านคลองต่อ ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา      113.5
บ้านนาส้อง ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง      113.5
อบต.เขาตูม เขาตูม ยะรัง ปัตตานี      113.4
บ้านโคกแมว เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง      113.0
บ้านโคกไทร คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง      108.5
รัษฎา ควนเมา รัษฎา ตรัง      106.6
ที่ทำการเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง ตะโละแมะนา ทุ่งยางแดง ปัตตานี      105.6
ชุมชนบ้านท่าด่าน ดอนรัก หนองจิก ปัตตานี      104.8
ทต.บูเก๊ะตา โล๊ะจูด แว้ง นราธิวาส      103.8
อบต.บูกิต บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส      101.4
ปตร.ตุยง ตุยง หนองจิก ปัตตานี       99.0
ฟาร์มตัวอย่างอำเภอแม่ลาน ปากล่อ โคกโพธิ์ ปัตตานี       98.8
บ้านวังไทร ทับช้าง นาทวี สงขลา       97.0
บ้านเหนือฟ้า พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช       95.5
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา       92.2
บ้านชะรัด ชะรัด กงหรา พัทลุง       90.5
27/11/2017
ทต.บูเก๊ะตา โล๊ะจูด แว้ง นราธิวาส      141.2
สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส      109.8
อบต.บูกิต บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส      109.6
ที่ว่าการอำเภอยี่งอ ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส      109.2
บ้านห้วยบอน บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา      102.0
บ้านวังไทร ทับช้าง นาทวี สงขลา      101.0
ที่ว่าการอำเภอแว้ง แว้ง แว้ง นราธิวาส       99.2
บ้านคลองต่อ ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา       92.5
ที่ว่าการอำเภอระแงะ ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส       91.2
28/11/2017
โรงเรียนวัดทายิการาม การะเกด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช      152.8
อบต.มะนังดาลำ มะนังดาลำ สายบุรี ปัตตานี      138.8
ที่ทำการเกษตรอำเภอสายบุรี มะนังดาลำ สายบุรี ปัตตานี      130.4
บ้านชะรัด ชะรัด กงหรา พัทลุง      125.5
บ้านหินราว เขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช      123.5
ที่ว่าการอำเภอแว้ง แว้ง แว้ง นราธิวาส      115.4
ที่ว่าการอำเภอจะแนะ จะแนะ จะแนะ นราธิวาส      110.6
ทต.บูเก๊ะตา โล๊ะจูด แว้ง นราธิวาส      108.8
วัดเชิงแสใต้ เชิงแส กระแสสินธุ์ สงขลา      103.2
ฟาร์มตัวอย่างปะนาเระ ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี      102.6
ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส      102.6
ฟาร์มตัวอย่างอำเภอแม่ลาน ปากล่อ โคกโพธิ์ ปัตตานี       99.6
ที่ทำการเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง ตะโละแมะนา ทุ่งยางแดง ปัตตานี       92.0
29/11/2017
บ้านท่างาม ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช      320.5
บ้านหินราว เขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช      298.0
บ้านในทับ พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช      285.0
บ้านทอนผักกูด นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช      265.5
บ้านโล๊ะจังกระ คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง      249.5
บ้านคันเบ็ด เขาแก้ว ลานสะกา นครศรีธรรมราช      248.5
บ้านขุนพัง หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช      248.5
บ้านโคกไทร คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง      248.0
บ้านหน้าถ้ำ นาเหรง นบพิตำ นครศรีธรรมราช      240.0
บ้านโคกแมว เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง      226.0
รพสต.เวียงสระ เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี      216.4
อบต.เทพราช เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช      215.8
บ้านวังลุง ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช      214.5
บ้านห้วยไม้แก่น ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช      210.5
บ้านหัวโคก นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช      205.0
วัดเชิงแสใต้ เชิงแส กระแสสินธุ์ สงขลา      200.8
บ้านคีรีวง กำโลน ลานสะกา นครศรีธรรมราช      196.0
บ้านนาส้อง ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง      195.5
บ้านสระบัว ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี      186.5
อบต.คลองเฉลิม คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง      183.6
บ้านเหนือคลอง ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี      182.5
บ้านชะรัด ชะรัด กงหรา พัทลุง      168.5
บ้านแซะ สะกอม เทพา สงขลา      168.0
บ้านธาราวงศ์อารีย์ เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี      164.5
บ้านน้ำฉา ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช      163.0
บ้านพิตำ กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช      162.5
บ้านทุ่งข่า ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง      159.5
บ้านดินดอน ท่าดี ลานสะกา นครศรีธรรมราช      158.0
บ้านท่าแพ ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช      157.5
บ้านใสเขือ เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช      155.0
บ้านห้วยกลาง กระทูน พิปูน นครศรีธรรมราช      153.0
บ้านนบ กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช      153.0
บ้านบางหยด อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี      153.0
บ้านนอก กงหรา กงหรา พัทลุง      151.5
บ้านเขาจันทร์ หนองธง ป่าบอน พัทลุง      150.5
บ้านปากลง กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช      150.0
บ้านห้วยทรายทอง ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช      143.0
บ้านเหล้า เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา      142.5
บ้านหน้าเหมน ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช      137.0
บ้านหน้าวัด ในเตา ห้วยยอด ตรัง      136.0
บ้านไร่ ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา      135.0
บ้านช่องช้าง พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี      134.5
โรงเรียนวัดทายิการาม การะเกด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช      132.6
อบต.ขุนทะเล ขุนทะเล ลานสะกา นครศรีธรรมราช      132.2
อบต.ควนสุบรรณ ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี      128.8
บ้านพรุเตาะนอก ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา      128.0
บ้านปากช่อง จะโหนง จะนะ สงขลา      127.5
บ้านเหนือฟ้า พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช      127.0
โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว หนองธง ป่าบอน พัทลุง      126.0
บ้านทรายงาม ห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช      124.5
บ้านปลายระแนะ ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช      124.5
โรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือ ในควน ย่านตาขาว ตรัง      123.4
บ้านนาดอน ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี      122.5
บ้านลำพิกุล นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง      122.5
บ้านสำนักเนียน เขาน้อย สิชล นครศรีธรรมราช      121.5
บ้านคลองกรอย ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา      118.0
บ้านเผียนบน เปลี่ยน สิชล นครศรีธรรมราช      117.0
อบต.พิจิตร พิจิตร นาหม่อม สงขลา      112.6
บ้านท่าจีน น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา      110.5
บ้านสวนปราง คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี      109.0
บ้านคีรีราษฎร์ เขานิพันธ์ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี      107.5
อบต.ตะปาน ตะปาน พุนพิน สุราษฎร์ธานี      107.4
บ้านคลองไชยใต้ กะเปียด ฉวาง นครศรีธรรมราช      107.0
บ้านไสท้อน ช่อง นาโยง ตรัง      106.5
บ้านไสใหญ่เหนือ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช      106.5
บ้านเขาหัวควาย เขาหัวควาย พุนพิน สุราษฎร์ธานี      105.5
อบต.ป่าพะยอม ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง      104.6
บ้านห้วยครก เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง      102.5
ฝายกลองท่าเลา นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช      102.4
บ้านยางค้อม ยางค้อม พิปูน นครศรีธรรมราช      102.0
บ้านควนนนท์ ไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช      101.5
เทศบาลตำบลจันดี จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช      100.2
บ้านท่าโต้ เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา      100.0
บ้านเขานา น้ำขาว จะนะ สงขลา       97.5
โรงเรียนวัดควนสีนวล นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง       96.8
บ้านร่อนนา ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช       96.5
ทต.ห้วยยอด ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง       94.2
บ้านจันดีเมืองใหม่ หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช       93.5
บ้านห้วยหินลับ ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช       92.5
ที่ว่าการอำเภอตากใบ เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส       92.2
บ้านเขาหลัก ปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง       92.0
อบต.บ้านเสด็จ บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี       91.6
บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา กระทูน พิปูน นครศรีธรรมราช       91.5
บ้านคลองกลาง พ่วงพรมคร เคียนซา สุราษฎร์ธานี       91.0
30/11/2017
บ้านท่างาม ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช      279.0
บ้านขุนพัง หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช      275.0
บ้านห้วยไม้แก่น ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช      248.5
บ้านห้วยทรายทอง ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช      161.0
อบต.ขุนทะเล ขุนทะเล ลานสะกา นครศรีธรรมราช      143.8
ฟาร์มตัวอย่างปะนาเระ ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี      129.6
บ้านท่าจีน น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา      129.5
บ้านหน้าวัด ในเตา ห้วยยอด ตรัง      127.5
ฝายกลองท่าเลา นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช      125.2
บ้านร่อนนา ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช      124.5
บ้านชะรัด ชะรัด กงหรา พัทลุง      124.5
บ้านนาดอน ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี      122.5
บ้านหน้าเหมือง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช      120.0
บ้านนอก กงหรา กงหรา พัทลุง      119.0
บ้านห้วยครก เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง      119.0
อบต.คลองพา คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี      117.4
บ้านโคกแมว เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง      116.5
บ้านโล๊ะจังกระ คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง      116.0
บ้านคันเบ็ด เขาแก้ว ลานสะกา นครศรีธรรมราช      114.5
โรงเรียนวัดทายิการาม การะเกด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช      112.0
บ้านในทับ พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช      110.5
บ้านน้ำฉา ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช      108.5
บ้านเขาหัวควาย เขาหัวควาย พุนพิน สุราษฎร์ธานี      103.5
บ้านไสใหญ่เหนือ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช      101.5
อบต.คลองเฉลิม คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง      100.6
ที่ทำการสำนักงานแขวงการทางนราธิวาส บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส       99.8
ที่ทำการเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง ตะโละแมะนา ทุ่งยางแดง ปัตตานี       96.6
บ้านนาวง บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง       93.0
บ้านเขาแก้ว สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี       92.0
บ้านดินดอน ท่าดี ลานสะกา นครศรีธรรมราช       90.5
2/12/2017
บ้านท่างาม ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช       97.5
3/12/2017
บ้านหน้าถ้ำ นาเหรง นบพิตำ นครศรีธรรมราช      158.5
บ้านท่างาม ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช      136.0
บ้านห้วยครก เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง      116.0
บ้านทอนผักกูด นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช      109.0
วัดเชิงแสใต้ เชิงแส กระแสสินธุ์ สงขลา       92.4
บ้านวังลุง ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช       91.0
4/12/2017
บ้านท่างาม ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช      138.0
บ้านช่องบอน เขาทะลุ สวี ชุมพร      127.0
บ้านน้ำฉา ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช      124.5
บ้านหน้าถ้ำ นาเหรง นบพิตำ นครศรีธรรมราช      115.0
บ้านเขาเหล็ก ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช      109.0
บ้านเขาหลัก (บ้านยางโพรง) ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี      103.0
บ้านในทับ พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช       90.5
บ้านห้วยใหญ่ ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร       90.5
5/12/2017
บ้านวังลุง ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช      554.0
บ้านห้วยหินลับ ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช      472.5
บ้านในทับ พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช      470.5
บ้านหัวโคก นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช      457.5
บ้านทอนผักกูด นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช      446.5
บ้านน้ำฉา ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช      408.5
บ้านท่างาม ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช      402.5
บ้านคันเบ็ด เขาแก้ว ลานสะกา นครศรีธรรมราช      400.5
อบต.เทพราช เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช      299.6
บ้านหนองจรเข้ นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร      279.5
บ้านนบ กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช      276.0
บ้านขุนพัง หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช      275.0
บ้านโคกไทร คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง      267.0
บ้านนอก กงหรา กงหรา พัทลุง      264.5
บ้านห้วยทรายทอง ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช      234.5
บ้านเสียบญวน วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร      224.5
บ้านเนินสำลี (ควน) สะพลี ปะทิว ชุมพร      217.0
บ้านสวนปราง คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี      215.5
บ้านดวงดี สลุย ท่าแซะ ชุมพร      209.5
บ้านดินดอน ท่าดี ลานสะกา นครศรีธรรมราช      199.5
บ้านโล๊ะจังกระ คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง      183.0
อบต.หงษ์เจริญ หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร      177.4
บ้านปากแพรก นากระตาม ท่าแซะ ชุมพร      174.5
บ้านห้วยไม้แก่น ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช      174.0
บ้านท่าแพ ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช      171.0
บ้านวังพุง หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร      157.5
บ้านชะรัด ชะรัด กงหรา พัทลุง      146.0
อบต.ท่าข้าม ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร      144.8
บ้านห้วยครก เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง      144.5
บ้านหน้าวัด ในเตา ห้วยยอด ตรัง      142.0
บ้านโป่งบอน หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร      142.0
บ้านนาวง บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง      136.0
บ้านในง่วม วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร      132.5
ที่ว่าการอำเภอยี่งอ ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส      127.2
บ้านใสเขือ เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช      126.5
บ้านช่องบอน เขาทะลุ สวี ชุมพร      126.5
บ้านโฉลกบ้านเก่า เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี      123.5
บ้านห้วยใหญ่ ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร      120.5
บ้านปากลง กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช      119.5
บ้านบางพรวด ลำเลียง กระบุรี ระนอง      113.0
อบต.ขุนทะเล ขุนทะเล ลานสะกา นครศรีธรรมราช      111.0
ที่ทำการสำนักงานแขวงการทางนราธิวาส บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส      108.6
บ้านหนองปลา ท่าหิน สวี ชุมพร      107.5
บ้านสามแยกอินทรีทอง คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี      105.5
บ้านน้ำชล เขาทะลุ สวี ชุมพร      102.5
ทต.ปากตะโก ปากตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร      100.8
บ้านห้วยตาสิงห์ บ้านควน หลังสวน ชุมพร       97.0
บ้านเหนือฟ้า พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช       94.5
บ้านบางเจริญ ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขัน ประจวบคีรีขันธ์       94.0
อบต.เขาค่าย เขาค่าย สวี ชุมพร       92.0
บ้านควนสามัคคี วิสัยใต้ สวี ชุมพร       90.5
6/12/2017
บ้านหัวโคก นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช      152.0
ทต.ปากตะโก ปากตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร      102.2
7/12/2017
บ้านบางหลาโอน คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา      239.5
บ้านลำภี ลำภี ท้ายเหมือง พังงา      203.5
บ้านเหมาะ (บ้านในหนด) เหมาะ กะปง พังงา      146.5
บ้านแหลมหิน หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา      137.0
ที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ลป.๒ (น้ำตกลำปี) ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา      115.5
บ้านบางตง นบปริง เมืองพังงา พังงา      114.5
บ้านบางกุ่ม กะปง กะปง พังงา      110.0
ทต.ลำแก่น ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา      109.0
บ้านบางยิงวัว เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่      103.0
อบต.ไม้ขาว ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต      103.0
ทต.ราไวย์ ราไวย์ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต      100.2
บ้านนาใหญ่ วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต      100.0
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่านา ท่านา กะปง พังงา       93.4
ที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ลป.๔ (น้ำตกโตนไพร) ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา       93.0

หมายเหตุ : รายงานเฉพาะปริมาณฝนสะสมรายวันที่ตรวจวัดได้เกิน 90 มิลลิเมตรปริมาณฝนสะสมในช่วงวันที่ 19 พ.ย. - 10 ธ.ค. 60
       อิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่กำลังแรง ประกอบกับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนตัวปกคลุมภาคใต้ 2 ครั้ง ในช่วงวันที่ 19 พ.ย. - 10 ธ.ค. 60 ส่งผลทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายเป็นที่ โดยเฉพาะทางด้านตะวันออกของภาค ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช มีปริมาณฝนสะสมมากที่สุด รองลงมาคือ จังหวัดพัทลุง ตรัง และสงขลา จากสถานการณ์ฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายจังหวัด เช่น จังหวัดปัตตานี ยะลา สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ชุมพร นราธิวาส นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานีและกระบี่ รายละเอียดเพิ่มเติมดังภาพเคลื่อนไหว และตารางด้านล่าง

แผนภาพแสดงการกระจายตัวของปริมาณฝนสะสม
ช่วงวันที่ 19 พ.ย. - 10 ธ.ค. 60


ตารางแสดงปริมาณฝนสะสมช่วงวันที่ 20 พ.ย. - 9 ธ.ค. 60
สถานี
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
ปริมาณฝนสะสม(มม.)
บ้านท่างาม ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 1,706.5
บ้านชะรัด ชะรัด กงหรา พัทลุง 1,427.0
บ้านในทับ พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 1,403.5
บ้านโล๊ะจังกระ คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 1,357.5
บ้านนอก กงหรา กงหรา พัทลุง 1,339.0
บ้านวังลุง ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 1,338.5
บ้านโคกไทร คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง 1,332.0
บ้านขุนพัง หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 1,308.0
บ้านคันเบ็ด เขาแก้ว ลานสะกา นครศรีธรรมราช 1,297.5
บ้านหัวโคก นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช 1,207.0
บ้านทอนผักกูด นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช 1,145.5
บ้านหน้าวัด ในเตา ห้วยยอด ตรัง 1,082.5
บ้านโคกแมว เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง 1,060.0
บ้านห้วยไม้แก่น ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 1,050.5
บ้านน้ำฉา ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช 1,034.5
บ้านหินราว เขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 1,027.5
บ้านนาส้อง ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 1,017.5
บ้านไร่ ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา 970.0
สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส 952.6
บ้านห้วยครก เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง 934.5
บ้านนาวง บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง 932.0
ที่ว่าการอำเภอยี่งอ ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส 930.0
อบต.บูกิต บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส 922.6
วัดเชิงแสใต้ เชิงแส กระแสสินธุ์ สงขลา 910.4
ที่ทำการสำนักงานแขวงการทางนราธิวาส บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส 884.2
อบต.คลองเฉลิม คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 878.8
บ้านห้วยบอน บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา 876.5
บ้านหน้าถ้ำ นาเหรง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 874.0
บ้านเหล้า เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 851.0
บ้านห้วยหินลับ ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช 851.0
ฟาร์มตัวอย่างปะนาเระ ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี 849.6
ที่ว่าการอำเภอตากใบ เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส 831.6
บ้านเขาจันทร์ หนองธง ป่าบอน พัทลุง 804.0
บ้านพรุเตาะนอก ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 798.0
บ้านนบ กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 783.5
อบต.ขุนทะเล ขุนทะเล ลานสะกา นครศรีธรรมราช 772.0
บ้านดินดอน ท่าดี ลานสะกา นครศรีธรรมราช 771.5
สถานีตำรวจภูธรอำเภอกะพ้อ กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี 769.8
สวนสาธารณะเทศบาลตำบลรือเสาะ รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 767.0
ที่ทำการเกษตรอำเภอสายบุรี มะนังดาลำ สายบุรี ปัตตานี 762.2
อบต.เทพราช เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 755.4
บ้านท่าจีน น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา 746.0
อบต.ป่าพะยอม ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง 732.8
บ้านห้วยทรายทอง ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช 732.0
รพสต.บ้านลำกะ ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 718.0
ทต.บูเก๊ะตา โล๊ะจูด แว้ง นราธิวาส 705.4
บ้านท่าแพ ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 701.5
สถานีประปาอำเภอศรีสาคร ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส 698.8
บ้านแซะ สะกอม เทพา สงขลา 689.5
อบต.พิจิตร พิจิตร นาหม่อม สงขลา 682.2
ที่ทำการเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง ตะโละแมะนา ทุ่งยางแดง ปัตตานี 676.2
บ้านเขาหลัก ปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง 671.0
โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว หนองธง ป่าบอน พัทลุง 668.8
บ้านทุ่งข่า ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 647.5
บ้านคลองต่อ ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา 638.0
ที่ว่าการอำเภอจะแนะ จะแนะ จะแนะ นราธิวาส 634.8
ฟาร์มตัวอย่างอำเภอแม่ลาน ปากล่อ โคกโพธิ์ ปัตตานี 630.6
อบต.เขาตูม เขาตูม ยะรัง ปัตตานี 623.6
บ้านใสเขือ เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 620.5
บ้านสวนปราง คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 619.0
บ้านไสท้อน ช่อง นาโยง ตรัง 609.0
บ้านเขานา น้ำขาว จะนะ สงขลา 596.5
บ้านปากช่อง จะโหนง จะนะ สงขลา 591.0
ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง สะเอะ กรงปินัง ยะลา 590.6
ที่ว่าการอำเภอแว้ง แว้ง แว้ง นราธิวาส 586.2
บ้านคีรีวง กำโลน ลานสะกา นครศรีธรรมราช 583.0
บ้านปากลง กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 582.0
โรงเรียนวัดทายิการาม การะเกด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 581.6
เทศบาลเมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง 574.2
บ้านคลองกรอย ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 572.5
โครงการชลประทานยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา 569.0
ชุมชนบ้านควน 1 พร่อน เมืองยะลา ยะลา 552.4
ชุมชนบ้านควน 2 พร่อน เมืองยะลา ยะลา 546.8
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มะกรูด โคกโพธิ์ ปัตตานี 545.4
บ้านคูนายสังข์ แค จะนะ สงขลา 540.5
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา 539.6
บ้านหน้าเหมน ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 535.0
โรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือ ในควน ย่านตาขาว ตรัง 530.8
ที่ว่าการอำเภอระแงะ ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 527.2
ปตร.ตุยง ตุยง หนองจิก ปัตตานี 526.4
อบต.มะนังดาลำ มะนังดาลำ สายบุรี ปัตตานี 507.2
บ้านวังไทร ทับช้าง นาทวี สงขลา 505.0
บ้านเหนือฟ้า พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช 496.5
บ้านกลาง ละมอ นาโยง ตรัง 495.5
โรงเรียนวัดควนสีนวล นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง 493.8
ชุมชนบ้านท่าด่าน ดอนรัก หนองจิก ปัตตานี 493.2
บ้านห้วยกลาง กระทูน พิปูน นครศรีธรรมราช 489.5
เทศบาลตำบลมายอ มายอ มายอ ปัตตานี 489.2
โรงเรียนบ้านพูน กะปาง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 487.0
รัษฎา ควนเมา รัษฎา ตรัง 486.2
บ้านหน้าเหมือง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช 485.0
บ้านช่องเหรียง บ้านนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช 471.5
บ้านคลองกั่ว เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 464.5
ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส 463.2
ทต.ห้วยยอด ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง 462.4
ฝายกลองท่าเลา นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 461.0
บ้านเหนือคลอง ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 451.5
บ้านไสใหญ่เหนือ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 447.5
บ้านร่อนนา ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 444.0
ที่ว่าการอำเภอกาบัง กาบัง กาบัง ยะลา 443.2
บ้านโตนปาหนัน ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล 423.5
บ้านหนองจรเข้ นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร 418.5
บ้านนาดอน ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 417.5
บ้านวัด ประกอบ นาทวี สงขลา 416.5
บ้านช่องบอน เขาทะลุ สวี ชุมพร 415.0
บ้านควนขวาง วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง 408.0
บ้านควนไม้ไผ่ นาหว้า จะนะ สงขลา 404.5
ทต.ควนโพธิ์ ย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง 399.2
บ้านควนหินราว บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช 393.0
บ้านธารโต ธารโต ธารโต ยะลา 391.8
บ้านเขาหัวควาย เขาหัวควาย พุนพิน สุราษฎร์ธานี 386.0
บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา กระทูน พิปูน นครศรีธรรมราช 382.5
บ้านพิตำ กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 381.0
บ้านในง่วม วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร 380.0
บ้านปลายระแนะ ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช 379.5
บ้านเสียบญวน วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร 379.5
มัสยิดกาวมินมูฮายีริน ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล 378.8
บ้านธาราวงศ์อารีย์ เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 378.5
บ้านบางแป้น1 เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 378.0
บ้านท่าโต้ เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 373.5
สนามทับทุ่ม บ้านวังนาใน หมู่ที่ 10 น้ำผุด ละงู สตูล 372.6
บ้านห้วยใหญ่ ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร 365.5
บ้านยางค้อม ยางค้อม พิปูน นครศรีธรรมราช 364.0
ที่ว่าการอำเภอรามัน กายูบอเกาะ รามัน ยะลา 363.0
บ้านสระบัว ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 361.5
บ้านเนินสำลี (ควน) สะพลี ปะทิว ชุมพร 357.0
อบต.กาบัง กาบัง กาบัง ยะลา 356.4
รพสต.เวียงสระ เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 353.8
บ้านบางหลาโอน คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา 353.5
บ้านสำนักเนียน เขาน้อย สิชล นครศรีธรรมราช 350.5
บ้านทุ่งยูง เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง 349.5
บ้านชายควน ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 346.5
บ้านลำพิกุล นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง 344.0
บ้านทับชัน คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 344.0
โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 343.4
บ้านสะพานไทร บางดี ห้วยยอด ตรัง 332.0
บ้านลิพัง ลิพัง ปะเหลียน ตรัง 332.0
เทศบาลตำบลจันดี จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช 331.0
ทม.ท่าข้าม ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี 328.0
บ้านเผียนบน เปลี่ยน สิชล นครศรีธรรมราช 328.0
ทต.เขื่อนบางลาง เขื่อนบางลาง บันนังสตา ยะลา 327.4
บ้านลำภี ลำภี ท้ายเหมือง พังงา 324.5
บ้านเขาไว้ข้าว ดินแดง ลำทับ กระบี่ 321.0
บ้านท้องนายปาน บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 319.0
บ้านดวงดี สลุย ท่าแซะ ชุมพร 317.5
บ้านคลองไชยใต้ กะเปียด ฉวาง นครศรีธรรมราช 316.5
บ้านปากแคลง ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 314.0
บ้านหนองปลา ท่าหิน สวี ชุมพร 313.0
บ้านคีรีราษฎร์ เขานิพันธ์ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 312.5
บ้านช่องช้าง พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 312.0
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยะลา ธารโต ธารโต ยะลา 311.8
อบต.เขาค่าย เขาค่าย สวี ชุมพร 309.6
บ้านห้วยต่อ ไม้ฝาด สิเกา ตรัง 309.5
บ้านในปง อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง 308.0
บ้านควนนนท์ ไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช 307.0
บ้านสามแยกอินทรีทอง คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 306.5
บ้านอ่าวกลาง วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง 305.0
อบต.กะลาเส กะลาเส สิเกา ตรัง 304.4
คลองนางน้อย นาโยงใต้ เมืองตรัง ตรัง 302.8
อบต.ป่าแก่บ่อหิน ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล 301.8

หมายเหตุ : รายงานเฉพาะปริมาณฝนสะสมที่ตรวจวัดได้เกิน 300 มิลลิเมตร
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://watersituation.thaiwater.net/v1/public/report


 ข้อมูลโดย : NARVAL, GSMaP


          จากแผนภาพแสดงปริมาณฝนสะสมรายวันจากสถาบันวิจัยทหารเรืออเมริกา (NARVAL) พบว่าช่วงวันที่ 21-22 พ.ย. 60 มีกลุ่มฝนกระจุกตัวอยู่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ส่วนพื้นที่อื่น ๆ มีกลุ่มฝนกระจุกตัวในบางพื้นที่ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 23-24 พ.ย. 60 และตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 มีกลุ่มฝนตกหนักเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่าง และเริ่มลดปริมาณลงในวันที่ 2-3 ธ.ค. 60 และในวันที่ 4 ธ.ค. 60 กลุ่มฝนตกหนักเริ่มกลับมาปกคลุมพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอีกครั้งและได้เคลื่อนตัวขึ้นสู่ตอนบนของภาคจนถึงวันที่ 6 ธ.ค. 60 หลังจากนั้นปริมาณฝนได้ลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่


20/11/60 00z

21/11/60 00z

22/11/60 00z

23/11/60 00z

24/11/60 00z

25/11/60 00z

26/11/60 00z

27/11/60 00z

28/11/60 00z

29/11/60 00z

30/11/60 00z

1/12/60 00z

2/12/60 00z

3/12/60 00z

4/12/60 00z

5/12/60 00z

6/12/60 00z

7/12/60 00z

8/12/60 00z

9/12/60 00z

mm.
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/show_ssta.php


         แผนภาพแสดงข้อมูลปริมาณฝนสะสมรายวันจากดาวเทียม GSMaP ที่ผ่านการปรับค่าความเอนเอียงแล้ว แสดงให้เห็นว่าช่วงวันที่ 19-21 พ.ย. 60 มีกลุ่มฝนตกหนักกระจุกตัวอยู่บริเวณจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาในวันที่ 22 ธ.ค. 60 มีกลุ่มฝนตกหนักกระจุกตัวในบางพื้นที่ ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป และในวันที่ 23-24 พ.ย. 60 ปริมาณฝนในพื้นที่ลดลงค่อนข้างมาก แต่ยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ ต่อมาในช่วงวันที่ 25-30 พ.ย. 60 มีกลุ่มฝนตกหนักกระจายตัวปกคลุมพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมในหลายจังหวัด และเริ่มลดปริมาณลงในวันที่ 1 ธ.ค. 60 แต่ยังคงมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ต่อมาในช่วงวันที่ 2-6 ธ.ค. 60 กลุ่มฝนตกหนักได้เคลื่อนตัวขึ้นสู่ตอนบนของภาค และในวันที่ 7 ธ.ค. 60 ปริมาณฝนลดลงค่อนข้างมาก แต่ยังคงมีฝนตกหนักทางด้านตะวันตกของภาค บริเวณจังหวัด พังงา ภูเก็ต และในวันที่ 8 ธ.ค. 60 ปริมาณฝนลดลงค่อนข้างมากในทุกพื้นที่


19/11/60

20/11/60

21/11/60

22/11/60

23/11/60

24/11/60

25/11/60

26/11/60

27/11/60

28/11/60

29/11/60

30/11/60

1/12/60

2/12/60

3/12/60

4/12/60

5/12/60

6/12/60

7/12/60

8/12/60


 ข้อมูลโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

         จากรายงานการส่ง SMS เพื่อเตือนภัยปริมาณฝนช่วงวันที่ 19 พ.ย. - 9 ธ.ค. 60 พบว่ามีการเตือนภัยพายุ ปริมาณฝน และน้ำในเขื่อน บริเวณที่เกิดฝนตกหนัก ทั้งในระดับการเฝ้าระวังสูงสุดและระดับวิกฤต จำนวนทั้งสิ้น 334 ครั้ง โดยมีการเตือนภัยในระดับเฝ้าระวังสูงสุด จำนวน 190 ครั้ง ระดับวิกฤต 144 ครั้ง และหากแบ่งตามประเภทข้อมูล มีการเตือนภัยพายุที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย จำนวน 1 ครั้ง เตือนภัยปริมาณน้ำในเขื่อน 8 ครั้ง และเตือนภัยปริมาณฝน 325 ครั้ง รายละเอียดดังกราฟและตารางด้านล่าง


วันที่ เวลา
ช่วงเวลาฝนสะสม
สถานที่/สถานี
จังหวัด
ปริมาณฝน (มม.)
ระดับการเตือนภัย
19/11/2017 14:00 เขื่อนอุบลรัตน์ ลดเป็นเฝ้าระวังพิเศษ 105%
เฝ้าระวังสูงสุด
19/11/2017 17:00 Tropical Depression KIROGI is 324 km. toward Thailand.
เฝ้าระวังสูงสุด
20/11/2017 10:00 เขื่อนจุฬาภรณ์ ลดเป็นเฝ้าระวังพิเศษ 98%
เฝ้าระวังสูงสุด
21/11/2017 5:00 ฝน04-05น. ต.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 38.6
เฝ้าระวังสูงสุด
21/11/2017 6:00 ฝน20/07-21/06น. ต.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 97.8
เฝ้าระวังสูงสุด
21/11/2017 10:00 ฝนวานนี้ เพชรบุรี จ.เพชรบุรี 142.6
เฝ้าระวังสูงสุด
21/11/2017 10:00 เขื่อนทับเสลา เพิ่มเป็นวิกฤต 104%
วิกฤต
21/11/2017 10:00 เขื่อนหนองปลาไหล ลดเป็นเฝ้าระวังพิเศษ 99%
เฝ้าระวังสูงสุด
22/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ทับใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 183.2
เฝ้าระวังสูงสุด
22/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ท่าตะคร้อ จ.เพชรบุรี 182.6
เฝ้าระวังสูงสุด
22/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 221.8
เฝ้าระวังสูงสุด
22/11/2017 8:00 ฝน07-08น. ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก จ.นครศรีธรรมราช 169.6
วิกฤต
22/11/2017 8:00 ฝน07-08น. ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก จ.นครศรีธรรมราช 169.6
วิกฤต
23/11/2017 4:00 ฝน22/07-23/04น. ต.คลองเฉลิม จ.พัทลุง 99.6
เฝ้าระวังสูงสุด
23/11/2017 6:00 ฝน22/07-23/06น. ต.คลองเฉลิม จ.พัทลุง 120.4
วิกฤต
23/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 211.8
เฝ้าระวังสูงสุด
25/11/2017 14:00 ฝน07-14น. ต.เจ๊ะเห จ.นราธิวาส 114
เฝ้าระวังสูงสุด
25/11/2017 18:00 ฝน07-18น. ต.เชิงแส จ.สงขลา 90.8
เฝ้าระวังสูงสุด
25/11/2017 21:00 ฝน07-21น. ต.เชิงแส จ.สงขลา 123.8
วิกฤต
26/11/2017 0:00 ฝน25/07-26/00น. ต.เจ๊ะเห จ.นราธิวาส 134
เฝ้าระวังสูงสุด
26/11/2017 0:00 ฝน25/07-26/00น. ต.เชิงแส จ.สงขลา 137.4
วิกฤต
26/11/2017 2:00 ฝน25/07-26/02น. ต.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 96.6
เฝ้าระวังสูงสุด
26/11/2017 2:00 ฝน25/07-26/02น. ต.ปาเสมัส จ.นราธิวาส 107.2
เฝ้าระวังสูงสุด
26/11/2017 2:00 ฝน25/07-26/02น. ต.บางนาค จ.นราธิวาส 99.2
เฝ้าระวังสูงสุด
26/11/2017 2:00 ฝน25/07-26/02น. ต.บูกิต จ.นราธิวาส 103.4
เฝ้าระวังสูงสุด
26/11/2017 4:00 ฝน25/07-26/04น. ต.ตันหยงมัส จ.นราธิวาส 96.4
เฝ้าระวังสูงสุด
26/11/2017 5:00 ฝน25/07-26/05น. ต.จวบ จ.นราธิวาส 107
เฝ้าระวังสูงสุด
26/11/2017 5:00 ฝน25/07-26/05น. ต.บูกิต จ.นราธิวาส 137.6
วิกฤต
26/11/2017 6:00 ฝน25/07-26/06น. ต.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 97.2
เฝ้าระวังสูงสุด
26/11/2017 6:00 ฝน25/07-26/06น. ต.คลองเฉลิม จ.พัทลุง 97.4
เฝ้าระวังสูงสุด
26/11/2017 6:00 ฝน25/07-26/06น. ต.รือเสาะ จ.นราธิวาส 100.2
เฝ้าระวังสูงสุด
26/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.บูกิต จ.นราธิวาส 215.6
วิกฤต
26/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.เชิงแส จ.สงขลา 264.8
วิกฤต
26/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 199.8
เฝ้าระวังสูงสุด
26/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.เจ๊ะเห จ.นราธิวาส 182
เฝ้าระวังสูงสุด
26/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ปาเสมัส จ.นราธิวาส 175.8
เฝ้าระวังสูงสุด
26/11/2017 9:00 ฝนวานนี้ พัทลุง สกษ. จ.พัทลุง 169
วิกฤต
26/11/2017 9:00 ฝนวานนี้ ตรัง จ.ตรัง 99.1
เฝ้าระวังสูงสุด
26/11/2017 9:00 ฝนวานนี้ สงขลา จ.สงขลา 183
วิกฤต
26/11/2017 9:00 ฝนวานนี้ ปัตตานี จ.ปัตตานี 159.7
วิกฤต
26/11/2017 9:00 ฝนวานนี้ นราธิวาส จ.นราธิวาส 132.2
วิกฤต
26/11/2017 9:00 ฝนวานนี้ คอหงษ์ สกษ. จ.สงขลา 112.8
เฝ้าระวังสูงสุด
26/11/2017 14:00 ฝน07-14น. ต.กายูบอเกาะ จ.ยะลา 100.6
เฝ้าระวังสูงสุด
26/11/2017 14:00 ฝน07-14น. ต.พิจิตร จ.สงขลา 105.6
เฝ้าระวังสูงสุด
26/11/2017 14:00 ฝน07-14น. ต.สะเอะ จ.ยะลา 102.8
เฝ้าระวังสูงสุด
26/11/2017 15:00 ฝน07-15น. ต.พิจิตร จ.สงขลา 123.4
วิกฤต
26/11/2017 17:00 ฝน07-17น. ต.พร่อน จ.ยะลา 91.8
เฝ้าระวังสูงสุด
26/11/2017 17:00 ฝน07-17น. ต.มะกรูด จ.ปัตตานี 109.4
เฝ้าระวังสูงสุด
26/11/2017 19:00 ฝน07-19น. ต.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 90.6
เฝ้าระวังสูงสุด
26/11/2017 21:00 ฝน07-21น. ต.เขาตูม จ.ปัตตานี 92.4
เฝ้าระวังสูงสุด
27/11/2017 6:00 ฝน26/07-27/06น. ต.พร่อน จ.ยะลา 113.2
เฝ้าระวังสูงสุด
27/11/2017 6:00 ฝน26/07-27/06น. ต.โละจูด จ.นราธิวาส 101.2
เฝ้าระวังสูงสุด
27/11/2017 6:00 ฝน26/07-27/06น. ต.บูกิต จ.นราธิวาส 97
เฝ้าระวังสูงสุด
27/11/2017 6:00 ฝน26/07-27/06น. ต.เขาตูม จ.ปัตตานี 112
เฝ้าระวังสูงสุด
27/11/2017 6:00 ฝน26/07-27/06น. ต.พิจิตร จ.สงขลา 177.8
วิกฤต
27/11/2017 6:00 ฝน26/07-27/06น. ต.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 120
เฝ้าระวังสูงสุด
27/11/2017 6:00 ฝน26/07-27/06น. ต.กายูบอเกาะ จ.ยะลา 162
วิกฤต
27/11/2017 6:00 ฝน26/07-27/06น. ต.กะรุบี จ.ปัตตานี 123.2
เฝ้าระวังสูงสุด
27/11/2017 6:00 ฝน26/07-27/06น. ต.ตันหยงมัส จ.นราธิวาส 117
เฝ้าระวังสูงสุด
27/11/2017 6:00 ฝน26/07-27/06น. ต.เจ๊ะเห จ.นราธิวาส 138.4
เฝ้าระวังสูงสุด
27/11/2017 6:00 ฝน26/07-27/06น. ต.ยี่งอ จ.นราธิวาส 127.4
เฝ้าระวังสูงสุด
27/11/2017 6:00 ฝน26/07-27/06น. ต.มะกรูด จ.ปัตตานี 126.8
เฝ้าระวังสูงสุด
27/11/2017 6:00 ฝน26/07-27/06น. ต.บางนาค จ.นราธิวาส 116.4
เฝ้าระวังสูงสุด
27/11/2017 6:00 ฝน26/07-27/06น. ต.ปากล่อ จ.ปัตตานี 97.6
เฝ้าระวังสูงสุด
27/11/2017 6:00 ฝน26/07-27/06น. ต.สะเตง จ.ยะลา 117.2
เฝ้าระวังสูงสุด
27/11/2017 6:00 ฝน26/07-27/06น. ต.สะเอะ จ.ยะลา 125.2
เฝ้าระวังสูงสุด
27/11/2017 6:00 ฝน26/07-27/06น. ต.ตุยง จ.ปัตตานี 97.2
เฝ้าระวังสูงสุด
27/11/2017 6:00 ฝน26/07-27/06น. ต.รือเสาะ จ.นราธิวาส 146.6
เฝ้าระวังสูงสุด
27/11/2017 6:00 ฝน26/07-27/06น. ต.จวบ จ.นราธิวาส 128.4
เฝ้าระวังสูงสุด
27/11/2017 6:00 ฝน26/07-27/06น. ต.ตะโละแมะนา จ.ปัตตานี 105.4
เฝ้าระวังสูงสุด
27/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.บางนาค จ.นราธิวาส 235.8
เฝ้าระวังสูงสุด
27/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.โละจูด จ.นราธิวาส 191.2
เฝ้าระวังสูงสุด
27/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.บูกิต จ.นราธิวาส 297.2
วิกฤต
27/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.เชิงแส จ.สงขลา 276.8
วิกฤต
27/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.เขาตูม จ.ปัตตานี 216.2
วิกฤต
27/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.พิจิตร จ.สงขลา 288.4
วิกฤต
27/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 219.8
วิกฤต
27/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 207.8
เฝ้าระวังสูงสุด
27/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.กายูบอเกาะ จ.ยะลา 269.4
วิกฤต
27/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.กะรุบี จ.ปัตตานี 228.2
เฝ้าระวังสูงสุด
27/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ตันหยงมัส จ.นราธิวาส 267
วิกฤต
27/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.เจ๊ะเห จ.นราธิวาส 299.2
วิกฤต
27/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ปาเสมัส จ.นราธิวาส 254.2
วิกฤต
27/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ยี่งอ จ.นราธิวาส 238.4
เฝ้าระวังสูงสุด
27/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.มะกรูด จ.ปัตตานี 237.6
เฝ้าระวังสูงสุด
27/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ปากล่อ จ.ปัตตานี 191.6
เฝ้าระวังสูงสุด
27/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.สะเตง จ.ยะลา 208.8
เฝ้าระวังสูงสุด
27/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.สะเอะ จ.ยะลา 226.8
เฝ้าระวังสูงสุด
27/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 196
เฝ้าระวังสูงสุด
27/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ตุยง จ.ปัตตานี 241
วิกฤต
27/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.รือเสาะ จ.นราธิวาส 299
วิกฤต
27/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.จวบ จ.นราธิวาส 288.2
วิกฤต
27/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ตะโละแมะนา จ.ปัตตานี 217.2
เฝ้าระวังสูงสุด
27/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.มะนังดาลำ จ.ปัตตานี 196.2
เฝ้าระวังสูงสุด
27/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.พร่อน จ.ยะลา 187.6
เฝ้าระวังสูงสุด
27/11/2017 8:00 ฝน3วัน ต.พร่อน จ.ยะลา 203.2
วิกฤต
27/11/2017 8:00 ฝน3วัน ต.คลองเฉลิม จ.พัทลุง 190.8
เฝ้าระวังสูงสุด
27/11/2017 9:00 ฝนวานนี้ ยะลา สกษ. จ.ยะลา 197.3
วิกฤต
27/11/2017 9:00 ฝนวานนี้ นราธิวาส จ.นราธิวาส 165
วิกฤต
27/11/2017 9:00 ฝนวานนี้ คอหงษ์ สกษ. จ.สงขลา 138
วิกฤต
27/11/2017 9:00 ฝนวานนี้ สงขลา จ.สงขลา 244.4
วิกฤต
27/11/2017 9:00 ฝนวานนี้ หาดใหญ่ จ.สงขลา 102.4
เฝ้าระวังสูงสุด
27/11/2017 9:00 ฝนวานนี้ ปัตตานี จ.ปัตตานี 156.3
วิกฤต
27/11/2017 12:00 เขื่อนทับเสลา ลดเป็นเฝ้าระวังพิเศษ 98%
เฝ้าระวังสูงสุด
28/11/2017 0:00 ฝน27/07-28/00น. ต.โละจูด จ.นราธิวาส 100
เฝ้าระวังสูงสุด
28/11/2017 4:00 ฝน27/07-28/04น. ต.บูกิต จ.นราธิวาส 90.2
เฝ้าระวังสูงสุด
28/11/2017 4:00 ฝน27/07-28/04น. ต.ยี่งอ จ.นราธิวาส 95.8
เฝ้าระวังสูงสุด
28/11/2017 5:00 ฝน27/07-28/05น. ต.โละจูด จ.นราธิวาส 127.8
วิกฤต
28/11/2017 5:00 ฝน27/07-28/05น. ต.แว้ง จ.นราธิวาส 97.6
เฝ้าระวังสูงสุด
28/11/2017 6:00 ฝน27/07-28/06น. ต.จวบ จ.นราธิวาส 104.2
เฝ้าระวังสูงสุด
28/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.บางนาค จ.นราธิวาส 295.8
วิกฤต
28/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ปากล่อ จ.ปัตตานี 232.6
เฝ้าระวังสูงสุด
28/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.สะเตง จ.ยะลา 239.6
เฝ้าระวังสูงสุด
28/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.สะเอะ จ.ยะลา 271
วิกฤต
28/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 278.8
วิกฤต
28/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.โละจูด จ.นราธิวาส 316.4
วิกฤต
28/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.บูกิต จ.นราธิวาส 391.4
วิกฤต
28/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.เชิงแส จ.สงขลา 270.8
วิกฤต
28/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.เขาตูม จ.ปัตตานี 237.6
วิกฤต
28/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.มะนังดาลำ จ.ปัตตานี 178.2
เฝ้าระวังสูงสุด
28/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.พิจิตร จ.สงขลา 312.6
วิกฤต
28/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 211.6
วิกฤต
28/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.มายอ จ.ปัตตานี 192.8
เฝ้าระวังสูงสุด
28/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 243
วิกฤต
28/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.กายูบอเกาะ จ.ยะลา 268.4
วิกฤต
28/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.กะรุบี จ.ปัตตานี 293.6
วิกฤต
28/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ตันหยงมัส จ.นราธิวาส 338.6
วิกฤต
28/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.เจ๊ะเห จ.นราธิวาส 358.4
วิกฤต
28/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.กาบัง จ.ยะลา 190
เฝ้าระวังสูงสุด
28/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ปาเสมัส จ.นราธิวาส 320.2
วิกฤต
28/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ยี่งอ จ.นราธิวาส 326.4
วิกฤต
28/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.มะกรูด จ.ปัตตานี 268.2
วิกฤต
28/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ตุยง จ.ปัตตานี 260
วิกฤต
28/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.แว้ง จ.นราธิวาส 221.6
เฝ้าระวังสูงสุด
28/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.รือเสาะ จ.นราธิวาส 340.8
วิกฤต
28/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.จวบ จ.นราธิวาส 382
วิกฤต
28/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.จะแนะ จ.นราธิวาส 227
เฝ้าระวังสูงสุด
28/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ตาเซะ จ.ยะลา 201.4
เฝ้าระวังสูงสุด
28/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ตะโละแมะนา จ.ปัตตานี 246.8
วิกฤต
28/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.มะนังดาลำ จ.ปัตตานี 216.2
เฝ้าระวังสูงสุด
28/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.คลองเฉลิม จ.พัทลุง 209.8
วิกฤต
28/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.พร่อน จ.ยะลา 227
วิกฤต
28/11/2017 9:00 ฝนวานนี้ นราธิวาส จ.นราธิวาส 108.2
เฝ้าระวังสูงสุด
28/11/2017 10:00 เขื่อนแม่งัดลดเป็นเฝ้าระวังพิเศษ 99%
เฝ้าระวังสูงสุด
28/11/2017 12:00 ฝน3วัน ต.พร่อน จ.ยะลา 226.2
วิกฤต
28/11/2017 17:00 ฝน07-17น. ต.จะแนะ จ.นราธิวาส 97.6
เฝ้าระวังสูงสุด
28/11/2017 18:00 ฝน07-18น. ต.มะนังดาลำ จ.ปัตตานี 90.8
เฝ้าระวังสูงสุด
28/11/2017 20:00 ฝน07-20น. ต.มะนังดาลำ จ.ปัตตานี 100.2
เฝ้าระวังสูงสุด
28/11/2017 20:00 ฝน07-20น. ต.การะเกด จ.นครศรีธรรมราช 91.4
เฝ้าระวังสูงสุด
28/11/2017 21:00 ฝน07-21น. ต.การะเกด จ.นครศรีธรรมราช 126.2
วิกฤต
28/11/2017 23:00 ฝน07-23น. ต.มะนังดาลำ จ.ปัตตานี 123.8
วิกฤต
29/11/2017 0:00 ฝน28/07-29/00น. ต.มะนังดาลำ จ.ปัตตานี 115.6
เฝ้าระวังสูงสุด
29/11/2017 0:00 ฝน28/07-29/00น. ต.จะแนะ จ.นราธิวาส 103.6
เฝ้าระวังสูงสุด
29/11/2017 0:00 ฝน28/07-29/00น. ต.แว้ง จ.นราธิวาส 110.4
เฝ้าระวังสูงสุด
29/11/2017 0:00 ฝน28/07-29/00น. ต.การะเกด จ.นครศรีธรรมราช 149.6
วิกฤต
29/11/2017 0:00 ฝน28/07-29/00น. ต.โละจูด จ.นราธิวาส 101.6
เฝ้าระวังสูงสุด
29/11/2017 0:00 ฝน28/07-29/00น. ต.มะนังดาลำ จ.ปัตตานี 123.8
วิกฤต
29/11/2017 3:00 ฝน28/07-29/03น. ต.ปาเสมัส จ.นราธิวาส 100.4
เฝ้าระวังสูงสุด
29/11/2017 4:00 ฝน28/07-29/04น. ต.ปากล่อ จ.ปัตตานี 97
เฝ้าระวังสูงสุด
29/11/2017 6:00 ฝน28/07-29/06น. ต.เชิงแส จ.สงขลา 94.2
เฝ้าระวังสูงสุด
29/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.พร่อน จ.ยะลา 207.6
วิกฤต
29/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.พร่อน จ.ยะลา 228.6
วิกฤต
29/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.มะนังดาลำ จ.ปัตตานี 252.6
วิกฤต
29/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ตะโละแมะนา จ.ปัตตานี 249.8
วิกฤต
29/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ตาเซะ จ.ยะลา 214.6
เฝ้าระวังสูงสุด
29/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.จะแนะ จ.นราธิวาส 267.4
วิกฤต
29/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.จวบ จ.นราธิวาส 321
วิกฤต
29/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.รือเสาะ จ.นราธิวาส 284
วิกฤต
29/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.แว้ง จ.นราธิวาส 259.6
วิกฤต
29/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ตุยง จ.ปัตตานี 193.8
เฝ้าระวังสูงสุด
29/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 240.2
วิกฤต
29/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.สะเอะ จ.ยะลา 223.4
เฝ้าระวังสูงสุด
29/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.สะเตง จ.ยะลา 216
เฝ้าระวังสูงสุด
29/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.บางนาค จ.นราธิวาส 236.8
เฝ้าระวังสูงสุด
29/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.มะกรูด จ.ปัตตานี 235.8
เฝ้าระวังสูงสุด
29/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ยี่งอ จ.นราธิวาส 300.6
วิกฤต
29/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ปาเสมัส จ.นราธิวาส 269
วิกฤต
29/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.เจ๊ะเห จ.นราธิวาส 295.2
วิกฤต
29/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ตันหยงมัส จ.นราธิวาส 265.8
วิกฤต
29/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.กะรุบี จ.ปัตตานี 296.6
วิกฤต
29/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.กายูบอเกาะ จ.ยะลา 190.4
เฝ้าระวังสูงสุด
29/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 224.6
เฝ้าระวังสูงสุด
29/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.มายอ จ.ปัตตานี 198
เฝ้าระวังสูงสุด
29/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 185.2
เฝ้าระวังสูงสุด
29/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.พิจิตร จ.สงขลา 255.4
วิกฤต
29/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.มะนังดาลำ จ.ปัตตานี 250
วิกฤต
29/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.เขาตูม จ.ปัตตานี 221.8
วิกฤต
29/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.เชิงแส จ.สงขลา 187.6
เฝ้าระวังสูงสุด
29/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.บูกิต จ.นราธิวาส 273.6
วิกฤต
29/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.โละจูด จ.นราธิวาส 353.8
วิกฤต
29/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.การะเกด จ.นครศรีธรรมราช 193
เฝ้าระวังสูงสุด
29/11/2017 12:00 ฝน3วัน ต.ปากล่อ จ.ปัตตานี 263.4
วิกฤต
29/11/2017 16:00 ฝน07-16น. ต.เทพราช จ.นครศรีธรรมราช 92.4
เฝ้าระวังสูงสุด
29/11/2017 18:00 ฝน17-18น. ต.บ้านเสด็จ จ.สุราษฎร์ธานี 36.4
เฝ้าระวังสูงสุด
29/11/2017 20:00 ฝน07-20น. ต.เชิงแส จ.สงขลา 121.8
วิกฤต
29/11/2017 22:00 ฝน07-22น. ต.พิจิตร จ.สงขลา 95.2
เฝ้าระวังสูงสุด
29/11/2017 22:00 ฝน07-22น. ต.เทพราช จ.นครศรีธรรมราช 142.6
วิกฤต
29/11/2017 22:00 ฝน07-22น. ต.การะเกด จ.นครศรีธรรมราช 90.8
เฝ้าระวังสูงสุด
30/11/2017 0:00 ฝน29/07-30/00น. ต.คลองเฉลิม จ.พัทลุง 96.2
เฝ้าระวังสูงสุด
30/11/2017 0:00 ฝน29/07-30/00น. ต.พิจิตร จ.สงขลา 112.4
เฝ้าระวังสูงสุด
30/11/2017 0:00 ฝน29/07-30/00น. ต.ขุนทะเล จ.นครศรีธรรมราช 94.8
เฝ้าระวังสูงสุด
30/11/2017 0:00 ฝน29/07-30/00น. ต.เชิงแส จ.สงขลา 193
วิกฤต
30/11/2017 0:00 ฝน29/07-30/00น. ต.เทพราช จ.นครศรีธรรมราช 153
วิกฤต
30/11/2017 0:00 ฝน29/07-30/00น. ต.การะเกด จ.นครศรีธรรมราช 104
เฝ้าระวังสูงสุด
30/11/2017 1:00 ฝน29/07-30/01น. ต.คลองเฉลิม จ.พัทลุง 122
วิกฤต
30/11/2017 2:00 ฝน29/07-30/02น. ต.ลำพูน จ.สุราษฎร์ธานี 98
เฝ้าระวังสูงสุด
30/11/2017 5:00 ฝน29/07-30/05น. ต.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 95.8
เฝ้าระวังสูงสุด
30/11/2017 5:00 ฝน29/07-30/05น. ต.ขุนทะเล จ.นครศรีธรรมราช 125.6
วิกฤต
30/11/2017 5:00 ฝน29/07-30/05น. ต.ลำพูน จ.สุราษฎร์ธานี 124.2
วิกฤต
30/11/2017 7:00 ฝนวานนี้ ต.บ้านเสด็จ จ.สุราษฎร์ธานี 91.6
เฝ้าระวังสูงสุด
30/11/2017 7:00 ฝนวานนี้ ต.ห้วยยอด จ.ตรัง 94.2
เฝ้าระวังสูงสุด
30/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.คลองเฉลิม จ.พัทลุง 274.4
วิกฤต
30/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.มะนังดาลำ จ.ปัตตานี 240.6
วิกฤต
30/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ตะโละแมะนา จ.ปัตตานี 219.8
เฝ้าระวังสูงสุด
30/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ตาเซะ จ.ยะลา 177.2
เฝ้าระวังสูงสุด
30/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.จะแนะ จ.นราธิวาส 235
เฝ้าระวังสูงสุด
30/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.จวบ จ.นราธิวาส 243.8
วิกฤต
30/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.รือเสาะ จ.นราธิวาส 184.6
เฝ้าระวังสูงสุด
30/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.แว้ง จ.นราธิวาส 219.6
เฝ้าระวังสูงสุด
30/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 201
เฝ้าระวังสูงสุด
30/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ปากล่อ จ.ปัตตานี 214.8
เฝ้าระวังสูงสุด
30/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.บางนาค จ.นราธิวาส 201.8
เฝ้าระวังสูงสุด
30/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ปาเสมัส จ.นราธิวาส 194.2
เฝ้าระวังสูงสุด
30/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.เจ๊ะเห จ.นราธิวาส 248.8
วิกฤต
30/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.กะรุบี จ.ปัตตานี 237.8
เฝ้าระวังสูงสุด
30/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 257.4
วิกฤต
30/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.มายอ จ.ปัตตานี 180.2
เฝ้าระวังสูงสุด
30/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.พิจิตร จ.สงขลา 190
เฝ้าระวังสูงสุด
30/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.มะนังดาลำ จ.ปัตตานี 260.2
วิกฤต
30/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.เชิงแส จ.สงขลา 327.4
วิกฤต
30/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.เทพราช จ.นครศรีธรรมราช 220.4
วิกฤต
30/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.บูกิต จ.นราธิวาส 214.8
วิกฤต
30/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.โละจูด จ.นราธิวาส 255
วิกฤต
30/11/2017 7:00 ฝน3วัน ต.การะเกด จ.นครศรีธรรมราช 287.4
วิกฤต
30/11/2017 11:00 ฝนวานนี้ ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 120.4
วิกฤต
30/11/2017 11:00 ฝนวานนี้ พระแสง อสท. จ.สุราษฎร์ธานี 217.4
วิกฤต
30/11/2017 11:00 ฝนวานนี้ คอหงษ์ สกษ. จ.สงขลา 159.8
วิกฤต
30/11/2017 11:00 ฝนวานนี้ พัทลุง สกษ. จ.พัทลุง 149.4
วิกฤต
30/11/2017 11:00 ฝนวานนี้ นครศรีธรรมราช สกษ. จ.นครศรีธรรมราช 195.2
วิกฤต
30/11/2017 11:00 ฝนวานนี้ สุราษฎร์ธานี สกษ. จ.สุราษฎร์ธานี 115
เฝ้าระวังสูงสุด
30/11/2017 11:00 ฝนวานนี้ นราธิวาส จ.นราธิวาส 130
วิกฤต
30/11/2017 11:00 ฝนวานนี้ สงขลา จ.สงขลา 125
วิกฤต
30/11/2017 11:00 ฝนวานนี้ นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 264.9
วิกฤต
30/11/2017 18:00 ฝน07-18น. ต.คลองพา จ.สุราษฎร์ธานี 101.4
เฝ้าระวังสูงสุด
1/12/2017 0:00 ฝน30/07-01/00น. ต.ขุนทะเล จ.นครศรีธรรมราช 98.4
เฝ้าระวังสูงสุด
1/12/2017 0:00 ฝน30/07-01/00น. ต.คลองพา จ.สุราษฎร์ธานี 117
เฝ้าระวังสูงสุด
1/12/2017 3:00 ฝน30/07-01/03น. ต.การะเกด จ.นครศรีธรรมราช 111.4
เฝ้าระวังสูงสุด
1/12/2017 6:00 ฝน30/07-01/06น. ต.คลองเฉลิม จ.พัทลุง 97.6
เฝ้าระวังสูงสุด
1/12/2017 6:00 ฝน30/07-01/06น. ต.ตะโละแมะนา จ.ปัตตานี 95.2
เฝ้าระวังสูงสุด
1/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.คลองเฉลิม จ.พัทลุง 353
วิกฤต
1/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.มะนังดาลำ จ.ปัตตานี 277.8
วิกฤต
1/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ตะโละแมะนา จ.ปัตตานี 264.2
วิกฤต
1/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ตาเซะ จ.ยะลา 176.2
เฝ้าระวังสูงสุด
1/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.จะแนะ จ.นราธิวาส 205.6
เฝ้าระวังสูงสุด
1/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.จวบ จ.นราธิวาส 186.2
เฝ้าระวังสูงสุด
1/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.รือเสาะ จ.นราธิวาส 179.2
เฝ้าระวังสูงสุด
1/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.แว้ง จ.นราธิวาส 196.4
เฝ้าระวังสูงสุด
1/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 176.2
เฝ้าระวังสูงสุด
1/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ปากล่อ จ.ปัตตานี 206.8
เฝ้าระวังสูงสุด
1/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.บางนาค จ.นราธิวาส 231
เฝ้าระวังสูงสุด
1/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ยี่งอ จ.นราธิวาส 221.6
เฝ้าระวังสูงสุด
1/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.เจ๊ะเห จ.นราธิวาส 212.4
เฝ้าระวังสูงสุด
1/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.กะรุบี จ.ปัตตานี 240.8
วิกฤต
1/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 320.6
วิกฤต
1/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.มายอ จ.ปัตตานี 185.8
เฝ้าระวังสูงสุด
1/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 234.8
วิกฤต
1/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.พิจิตร จ.สงขลา 226.4
วิกฤต
1/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.เขาตูม จ.ปัตตานี 187.2
เฝ้าระวังสูงสุด
1/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ขุนทะเล จ.นครศรีธรรมราช 281.2
วิกฤต
1/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.เชิงแส จ.สงขลา 351.4
วิกฤต
1/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.เทพราช จ.นครศรีธรรมราช 255
วิกฤต
1/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.การะเกด จ.นครศรีธรรมราช 397.4
วิกฤต
1/12/2017 21:00 ฝน20-21น. ต.ปะลุรู จ.นราธิวาส 66.6
วิกฤต
2/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.คลองเฉลิม จ.พัทลุง 308.4
วิกฤต
2/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.มะนังดาลำ จ.ปัตตานี 192.2
เฝ้าระวังสูงสุด
2/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ตะโละแมะนา จ.ปัตตานี 186.2
เฝ้าระวังสูงสุด
2/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.จวบ จ.นราธิวาส 183.8
เฝ้าระวังสูงสุด
2/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.บางนาค จ.นราธิวาส 237
เฝ้าระวังสูงสุด
2/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ยี่งอ จ.นราธิวาส 239.4
เฝ้าระวังสูงสุด
2/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.เจ๊ะเห จ.นราธิวาส 205
เฝ้าระวังสูงสุด
2/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.กะรุบี จ.ปัตตานี 175.4
เฝ้าระวังสูงสุด
2/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 258.4
วิกฤต
2/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 200.8
วิกฤต
2/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.พิจิตร จ.สงขลา 211
วิกฤต
2/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ขุนทะเล จ.นครศรีธรรมราช 304.2
วิกฤต
2/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.เชิงแส จ.สงขลา 259
วิกฤต
2/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.เทพราช จ.นครศรีธรรมราช 258.8
วิกฤต
2/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.บูกิต จ.นราธิวาส 178.4
เฝ้าระวังสูงสุด
2/12/2017 9:00 ฝนวานนี้ สงขลา จ.สงขลา 98.7
เฝ้าระวังสูงสุด
2/12/2017 12:00 ฝน3วัน ต.การะเกด จ.นครศรีธรรมราช 253.4
วิกฤต
2/12/2017 13:00 เขื่อนกระเสียว ลดเป็นเฝ้าระวังพิเศษ 121%
เฝ้าระวังสูงสุด
3/12/2017 3:00 ฝน02-03น. ต.พิจิตร จ.สงขลา 39.4
เฝ้าระวังสูงสุด
3/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.บางนาค จ.นราธิวาส 189.8
เฝ้าระวังสูงสุด
3/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ยี่งอ จ.นราธิวาส 202.2
เฝ้าระวังสูงสุด
3/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 179
เฝ้าระวังสูงสุด
3/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ขุนทะเล จ.นครศรีธรรมราช 180.4
เฝ้าระวังสูงสุด
3/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.บูกิต จ.นราธิวาส 205.8
วิกฤต
4/12/2017 9:00 ฝนวานนี้ พัทลุง สกษ. จ.พัทลุง 128
วิกฤต
5/12/2017 15:00 ฝน07-15น. ต.เทพราช จ.นครศรีธรรมราช 106
เฝ้าระวังสูงสุด
5/12/2017 16:00 ฝน07-16น. ต.เทพราช จ.นครศรีธรรมราช 156.4
วิกฤต
5/12/2017 20:00 ฝน07-20น. ต.หงษ์เจริญ จ.ชุมพร 108.6
เฝ้าระวังสูงสุด
5/12/2017 20:00 ฝน07-20น. ต.ท่าข้าม จ.ชุมพร 95.6
เฝ้าระวังสูงสุด
5/12/2017 23:00 ฝน07-23น. ต.บางนาค จ.นราธิวาส 95.2
เฝ้าระวังสูงสุด
6/12/2017 0:00 ฝน05/07-06/00น. ต.บางนาค จ.นราธิวาส 99
เฝ้าระวังสูงสุด
6/12/2017 0:00 ฝน05/07-06/00น. ต.ยี่งอ จ.นราธิวาส 112.2
เฝ้าระวังสูงสุด
6/12/2017 0:00 ฝน05/07-06/00น. ต.เทพราช จ.นครศรีธรรมราช 280.8
วิกฤต
6/12/2017 0:00 ฝน05/07-06/00น. ต.หงษ์เจริญ จ.ชุมพร 159.4
วิกฤต
6/12/2017 0:00 ฝน05/07-06/00น. ต.ท่าข้าม จ.ชุมพร 134.6
เฝ้าระวังสูงสุด
6/12/2017 1:00 ฝน05/07-06/01น. ต.ปากตะโก จ.ชุมพร 95.2
เฝ้าระวังสูงสุด
6/12/2017 3:00 ฝน05/07-06/03น. ต.ขุนทะเล จ.นครศรีธรรมราช 101.8
เฝ้าระวังสูงสุด
6/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ขุนทะเล จ.นครศรีธรรมราช 182.2
เฝ้าระวังสูงสุด
6/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.เทพราช จ.นครศรีธรรมราช 371.4
วิกฤต
6/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.หงษ์เจริญ จ.ชุมพร 177.4
เฝ้าระวังสูงสุด
6/12/2017 9:00 ฝนวานนี้ สุราษฎร์ธานี สกษ. จ.สุราษฎร์ธานี 205.4
วิกฤต
6/12/2017 9:00 ฝนวานนี้ สวี สกษ. จ.ชุมพร 123.2
เฝ้าระวังสูงสุด
6/12/2017 9:00 ฝนวานนี้ นราธิวาส จ.นราธิวาส 128.8
วิกฤต
6/12/2017 9:00 ฝนวานนี้ นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 163.4
วิกฤต
6/12/2017 9:00 ฝนวานนี้ ชุมพร จ.ชุมพร 250.3
วิกฤต
7/12/2017 5:00 ฝน06/07-07/05น. ต.ปากตะโก จ.ชุมพร 98.6
เฝ้าระวังสูงสุด
7/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ปากตะโก จ.ชุมพร 255.8
วิกฤต
7/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.เทพราช จ.นครศรีธรรมราช 344.4
วิกฤต
7/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.เขาค่าย จ.ชุมพร 198.2
เฝ้าระวังสูงสุด
7/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.หงษ์เจริญ จ.ชุมพร 226
เฝ้าระวังสูงสุด
7/12/2017 23:00 ฝน07-23น. ต.ราไวย์ จ.ภูเก็ต 94.8
เฝ้าระวังสูงสุด
8/12/2017 0:00 ฝน07/07-08/00น. ต.ลำแก่น จ.พังงา 92.8
เฝ้าระวังสูงสุด
8/12/2017 0:00 ฝน07/07-08/00น. ต.ราไวย์ จ.ภูเก็ต 96
เฝ้าระวังสูงสุด
8/12/2017 0:00 ฝน07/07-08/00น. ต.ไม้ขาว จ.ภูเก็ต 97.8
เฝ้าระวังสูงสุด
8/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.ปากตะโก จ.ชุมพร 203
เฝ้าระวังสูงสุด
8/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.เทพราช จ.นครศรีธรรมราช3 342.2
วิกฤต
8/12/2017 7:00 ฝน3วัน ต.หงษ์เจริญ จ.ชุมพร 226.6
เฝ้าระวังสูงสุด
8/12/2017 10:00 ฝนวานนี้ ภูเก็ต (ศูนย์ฯ) จ.ภูเก็ต 108.1
เฝ้าระวังสูงสุด
8/12/2017 10:00 ฝนวานนี้ ภูเก็ต จ.ภูเก็ต 123
วิกฤต
8/12/2017 10:00 ฝนวานนี้ ตะกั่วป่า จ.พังงา 142.5
วิกฤต
9/12/2017 12:00 เขื่อนป่าสักฯ ลดเป็นเฝ้าระวังพิเศษ 99%
เฝ้าระวังสูงสุด

 


 ข้อมูลโดย : กรมชลประทาน / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


         จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ ส่งผลทำให้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 4 แห่ง ในพื้นที่ภาคใต้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเพิ่มขึ้น โดยเขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีปริมาณน้ำไหลลงสูงสุด 20.04
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในวันที่ 22 พ.ย. 60 ทั้งนี้ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเริ่มเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 22 พย. 60 โดยปริมาณน้ำไหลลงอ่างรวมตั้งแต่วันที่ 22-24 พ.ย. 60 มีทั้งสิ้น 39.96 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่สถานการณ์ปริมาณน้ำกักเก็บยังคงอยู่ในเกณฑ์น้ำปานกลาง ส่วนเขื่อนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีปริมาณน้ำไหลลงสูงสุด 7.57 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในวันที่ 23 พ.ย. 60 ทั้งนี้ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเริ่มเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. 60 โดยมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างรวมในช่วงวันที่ 21-25 พ.ย. 60 ทั้งสิ้น 23.90 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่สถานการณ์ปริมาณน้ำกักเก็บยังคงอยู่ในเกณฑ์น้ำปานกลาง ด้านเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎรธานี ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักมากนัก เนื่องจากปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนค่อนข้างปกติ ตรงกันข้ามกับเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา ที่ มีปริมาณน้ำไหลลงสูงสุด 100.50 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในวันที่ 29 พ.ย. 60 ทั้งนี้ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเริ่มเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 60 โดยมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างรวมตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. - 3 ธ.ค. 60 ทั้งสิ้น 322.84 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้สถานการณ์ปริมาณน้ำกักเก็บเพิ่มขึ้นไปอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก รายละเอียดเพิ่มเติมดังกราฟด้านล่าง

ปริมาณน้ำกักเก็บอ่างเก็บน้ำ เขื่อนแก่งกระจาน

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ เขื่อนแก่งกระจาน

ปริมาณน้ำระบายเก็บน้ำ เขื่อนแก่งกระจาน
ปริมาณน้ำกักเก็บอ่างเก็บน้ำ เขื่อนปราณบุรี

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ เขื่อนปราณบุรี

ปริมาณน้ำระบายเก็บน้ำ เขื่อนปราณบุรี
ปริมาณน้ำกักเก็บอ่างเก็บน้ำ เขื่อนรัชชประภา

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ เขื่อนรัชชประภา

ปริมาณน้ำระบายเก็บน้ำ เขื่อนรัชชประภา
ปริมาณน้ำกักเก็บอ่างเก็บน้ำ เขื่อนบางลาง

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ เขื่อนบางลาง

ปริมาณน้ำระบายเก็บน้ำ เขื่อนบางลาง

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/rid_bigcm.html


 ข้อมูลโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

              
               จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ ระบบโทรมาตรตรวจวัดระดับน้ำได้ตรวจพบสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในลำน้ำสำคัญประกอบด้วย แม่น้ำเพชรบุรีและห้วยแม่ประจัน บริเวณจังหวัดเพชรบุรี แม่น้ำหลังสวน แม่น้ำสวี จังหวัดชุมพร แม่น้ำตาปีจังหวัดสุราษฎร์ธานี คลองท่าดี คลองกลาย แม่น้ำปากพะนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช คลองหอยโข่ง คลองบางกล่ำ คลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา คลองฉลุง จังหวัดสตูล และแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง โดยสถานการณ์น้ำท่วมส่วนใหญ่จะเกิดในระยะสั้น ๆ และกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ยกเว้นที่แม่น้ำตาปี บริเวณ อ.พุนพิน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี และ อ.บางกล่ำ จ.สงชลา ที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังเป็นเวลานาน เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ

รายละเอียดเพิ่มเติมดังกราฟด้านล่าง


สถานี PCH001-เมืองเพชรบุรี ต. ต้นมะม่วง อ. เมืองเพชรบุรี จ. เพชรบุรีุ์

สถานี PCH002- แก่งกระจาน ต. วังจันทร์ อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี
สถานี CMP002- หลังสวน ต. ขันเงิน อ. หลังสวน จ. ชุมพร

สถานี SVI001- สวี 1 ต. นาโพธิ์ อ. สวี จ. ชุมพร

สถานี TPI001- พุนพิน 1 ต. ท่าข้าม อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี

สถานี TPI003- พุนพิน 3 ต. ท่าสะท้อน อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานีี

สถานี TPI005- เวียงสระ ต. ทุ่งหลวง อ. เวียงสระ จ. สุราษฎร์ธานี

สถานี MDC006- คลองท่าดี ต. กำแพงเซา อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช

สถานี NKO001- ทุ่งสง ต. ปากแพรก อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช

สถานี NPI001- ท่าศาลา ต. สระแก้ว อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช

สถานี SLA002- คลองหอยโข่ง ต. ทุ่งลาน อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา

สถานี SLA003- สะเดา ต. ท่าโพธิ์ อ. สะเดา จ. สงขลา

สถานี SLA005- ปากรอ ต. ปากรอ อ. สิงหนคร จ. สงขลา

สถานี SLA007- บางกล่ำ ต. ท่าช้าง อ. บางกล่ำ จ. สงขลา

สถานี STU001- เมืองสตูล ต. ฉลุง อ. เมืองสตูล จ. สตูล

สถานี TNG001- สะพานหนำเหนือ ต. ท่าสะบ้า อ. วังวิเศษ จ. ตรัง

สถานี TNG002- เมืองตรัง ต. บางรัก อ. เมืองตรัง จ. ตรัง
 

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.thaiwater.net/v3/telemetering/wl/warning


ข้อมูลโดย : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)


         ดาวเทียม Landsat-8 ได้บันทึกภาพบริเวณจังหวัดเพชรบุรี  เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 60 และจากการวิเคราะห์ภาพจากดาวเทียมพบพื้นที่ถูกน้ำท่วมประมาณ 68,060 ไร่ หรือคิดเป็น 1.76% ของพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้ ดาวเทียม Radarsat-2 และ Cosmo2 ได้บันทึกภาพบริเวณภาคใต้ ระหว่างวันที่ 26 พ.ย. - 7 ธ.ค. 60 ซึ่งจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมพบพื้นที่น้ำท่วมใน 9 จังหวัด ประกอบด้วย ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี นราธิวาส พัทลุง ยะลา สงขลา สตูลและสุราษฎร์ธานี รวมพื้นที่ถูกน้ำท่วมประมาณ 687,728 ไร่ โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ถูกน้ำท่วมมากที่สุด จำนวน 256,911 ไร่ รองลงมาคือจังหวัดสงชลา 194,588 ไร่ รายละเอียดเพิ่มเติมดังแผนที่และตารางด้านล่าง

คลิ๊กที่ภาพเพื่อแสดงภาพใหญ่
แผนที่น้ำท่วมบริเวณจังหวัดเพชรบุรี วันที่ 25 พ.ย. 60
แผนที่น้ำท่วมบริเวณภาคใต้ ระหว่างวันที่ 26 พ.ย. - 7 ธ.ค. 60รายงานการติดตามพื้นที่น้ำท่วมปี 2560 โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม Radarsat-2
บันทึกภาพวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.58 น. บริเวณบางส่วนของจังหวัด
สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช และตรัง

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานการติดตามพื้นที่น้ำท่วมปี 2560 โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม COSMO-SkyMed-1 บันทึกภาพวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.43 น. บริเวณบางส่วนของจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานการติดตามพื้นที่น้ำท่วมปี 2560 โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม COSMO-SkyMed-2
บันทึกภาพวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.39 น.
บริเวณบางส่วนของจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานการติดตามพื้นที่น้ำท่วมปี 2560 โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม COSMO-SkyMed-4
บันทึกภาพวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 06.25 น.
บริเวณบางส่วนของจังหวัดสงขลา ปัตตานี พัทลุง นครศรีธรรมราช ยะลา และสตูล

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานการติดตามพื้นที่น้ำท่วมปี 2560 โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม COSMO-SkyMed-1
บันทึกภาพวันที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 06.32 น.
บริเวณบางส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานการติดตามพื้นที่น้ำท่วมปี 2560 โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม COSMO-SkyMed-1
บันทึกภาพวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 06.25 น.
บริเวณบางส่วนของจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสงขลา

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานการติดตามพื้นที่น้ำท่วมปี 2560 โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม COSMO-SkyMed-2
บันทึกภาพวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 17.42 น.
บริเวณบางส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง และตรัง

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานการติดตามพื้นที่น้ำท่วมปี 2560 โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม Radarsat-2
บันทึกภาพวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 06.17 น.
บริเวณบางส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรัง และนครศรีธรรมราช

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานการติดตามพื้นที่น้ำท่วมปี 2560 โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม Radarsat-2
บันทึกภาพวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 18.27 น.
บริเวณบางส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ปัตตานี สุราษฎร์ธานี นราธิวาส ยะลา ตรัง และสตูล

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานการติดตามพื้นที่น้ำท่วมปี 2560 โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม Radarsat-2
บันทึกภาพวันที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 18.36 น.
บริเวณบางส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานการติดตามพื้นที่น้ำท่วมปี 2560 โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม Radarsat-2
บันทึกภาพวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 06.09 น.
บริเวณบางส่วนของสงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง และสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม
   
 
 
ข้อมูลโดย : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


           
วันที่ 10 ธันวาคม 2560 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. – 10 ธ.ค. 60 มีพื้นที่ประสบภัยทั้งสิ้น 11 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ชุมพร นราธิวาส นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานีและกระบี่ รวม 121 อำเภอ 820 ตำบล 5,901 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 502,158 ครัวเรือน 1,616,477 คน เสียชีวิต 22 ราย ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา 7 ราย ปัตตานี 5 ราย ตรัง 4 ราย ยะลา 2 ราย นครศรีธรรมราช 2 ราย และพัทลุง 2 ราย สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 5 จังหวัด ประกอบด้วย กระบี่ สตูล ยะลา นราธิวาสและชุมพร ยังคงมีสถานการณ์ 6 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี สงขลา พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี รวม 44 อำเภอ 265 ตำบล 2,263 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 252,132 ครัวเรือน 762,948 คน อพยพ 157 ครัวเรือน 408 คน ที่จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 แล้ว 10 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี ยะลา สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล นราธิวาส นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานีและชุมพร รายละเอียดดังนี้

ลุ่มน้ำปัตตานี
1.จังหวัดปัตตานี
มีฝนตกต่อเนื่องส่งผลทำให้เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 12 อำเภอ 115 ตำบล 630 หมู่บ้าน 39 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 30,519 ครัวเรือน 120,937 คน เสียชีวิต 5 ราย  ถนน 59 จุด สะพาน 1 แห่ง ฝาย 1 แห่ง บ่อปลา 615 บ่อ ปศุสัตว์ 1,119 ตัว วัด 8 แห่ง โรงเรียน 74 แห่ง พื้นที่การเกษตร 39,434 ไร่ ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ 2 อำเภอ คือ อ.หนองจิก และ อ.เมืองฯ รวม 3 ตำบล 22 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,544 ครัวเรือน  20,900 คน

ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
2.จังหวัดสงขลา มีฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 16 อำเภอ 124 ตำบล 932 หมู่บ้าน 68 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 78,441 ครัวเรือน 216,002 คน เสียชีวิต 7 ราย บ้านเรือน 2,623 หลัง (ทั้งหลัง 4 หลัง บางส่วน 2,615 หลัง) รถยนต์ 13 คัน เรือประมง 3 ลำ ถนน 1,015 จุด สะพาน 62 แห่ง ทำนบ 7 แห่ง ฝาย 12 แห่ง วัด/มัสยิด 50 แห่ง โรงเรียน 102 แห่ง โรงงาน 2 แห่ง สถานที่ราชการ 35 แห่ง ท่อระบายน้ำ 77 แห่ง อ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ 5 อำเภอ ได้แก่ สทิงพระ สิงหนคร กระแสสินธุ์ บางกล่ำ และระโนด รวม 42 ตำบล 282 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 40,646 ครัวเรือน 113,886 คน
3.จังหวัดพัทลุง
มีฝนตกต่อเนื่องส่งผลทำให้เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 11 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองฯ อ.ควนขนุน อ.ศรีบรรพต อ.ศรีนครินทร์ อ.กงหรา อ.ปากพะยูน อ.ป่าพะยอม อ.ป่าบอน อ.เขาชัยสน อ.บางแก้ว อ.ตะโหมด รวม 62 ตำบล 630 หมู่บ้าน 19 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 130,935 ครัวเรือน 392,489 คน เสียชีวิต 2 ราย อพยพ 9 จุด 157 ครัวเรือน 408 คน ( อ.ควนขนุน 1 จุด 37 ครัวเรือน อ.เมืองฯ 3 จุด 54 ครัวเรือน อ.เขาชัยสน 5 จุด 69 ครัวเรือน) ถนน 262 จุด คอสะพาน 14 แห่ง ฝาย 7 แห่ง โรงเรียน 146 แห่ง วัด 124 แห่ง มัสยิด 19 แห่ง หน่วยบริหารสาธารณสุข 1 แห่ง รพสต. 11 แห่ง สถานศึกษาปิดการเรียนการสอน 62 แห่ง (อ.เมือง 18 แห่ง อ.เขาชัยสน 8 แห่ง อ.ปากพะยูน 8 แห่ง อ.กงหรา 7 แห่ง อ.ป่าพะยอม 1 แห่ง อ.ควนขนุน 3 แห่ง อ.ตะโหมด 7 แห่ง อ.ป่าบอน 6 แห่ง อ.บางแก้ว 4 แห่ง) ถนน 262 จุด คอสะพาน 14 แห่ง ฝาย 7 แห่ง

ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
4.จังหวัดตรัง มีฝนตกต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 8 อำเภอ 10 เขตเทศบาล 62 ตำบล 461 หมู่บ้าน 31 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 20,009 ครัวเรือน 78,894 คน ผู้เสียชีวิต 4 ราย สถานศึกษา 27 แห่ง วัด 29 แห่ง พื้นที่การเกษตร 337,592 ไร่ ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ 2 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองฯ และ อ.กันตัง 15 ตำบล 76 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,349 ครัวเรือน 13,277 คน

ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก
5.จังหวัดนครศรีธรรมราช มีฝนตกต่อเนื่องส่งผลทำให้เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 22 อำเภอ 157 ตำบล 1,311 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 123,107 ครัวเรือน 391,066 คน ผู้เสียชีวิต 2 ราย วัด 100 แห่ง สถานศึกษา 432 แห่ง ส่วนราชการ 7 แห่ง ถนน 759 จุด สะพาย/คอสะพาน 56 แห่ง ฝาย 73 แห่ง ผนังกั้นน้ำ 1 แห่ง ท่อระบายน้ำ 18 แห่ง ประปา 15 แห่ง พื้นที่เกษตรนาข้าว 64,348 ไร่ พืชไร่ 7,688 ไร่ พืชสวน 98,964 ไร่ ปศุสัตว์ โค/กระบือ/สุกร 117,493 ตัว สัตว์ปีก 3,531,356 ตัว แปลงหญ้า 2,329 ไร่ ประมง (ปลา ปู กุ้ง หอย) 13,001.48 ไร่ กระชัง/บ่อซีเมนต์ 2,625.50 ตารางเมตร เรือประมง 1 ลำ ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 17 อำเภอ ได้แก่ อ.ชะอวด อ.บางขัน อ.เชียรใหญ่ อ.จุฬาภรณ์ อ.ทุ่งสง อ.ปากพนัง อ.สิชล อ.ฉวาง อ.นบพิตำ อ.หัวไทร อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.พรหมคีรี อ.ทุ่งใหญ่ อ.ช้างกลาง อ.ร่อนพิบูลย์ อ.ท่าศาลา และ อ.ถ้ำพรรณรา รวม 100 ตำบล 1,005 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 68,441 ครัวเรือน 207,499 คน  

ลุ่มน้ำตาปี
6.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีฝนตกต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 16 อำเภอ 79 ตำบล 473 หมู่บ้าน 25 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 25,921 ครัวเรือน 84,638 คน บ้านเสียหาย 3 หลัง บ่อปลา 28 บ่อ ถนน 111 สาย สะพาน/คอสะพาน 13 แห่ง ฝาย 1 แห่ง ท่อระบายน้ำ 4 แห่ง ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อ.พระแสง อ.เวียงสระ อ.เคียนซา อ.บ้านนาสาร อ.พุนพิน และ อ.ดอนสัก 43 ตำบล 248 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,217 ครัวเรือน 14,888 คนหนักกว่าทุกครั้ง น้ำท่วมเพชรบุรี 3 อำเภออ่วม ฝนถล่มซ้ำอีก [ ข่าวสด : 22 พ.ย. 60 23:36 น. ]

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเริ่มหนักกว่าที่คาด เขื่อนเพชรต้องเร่งระบายน้ำถึง 327.26 ลบ.ม./วินาที ส่งผลทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอบ้านลาด อำเภอเมืองเพชรบุรี และอำเภอบ้านแหลม สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก

เมื่อเวลา 22.00 น. วันนี้ 22 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี หลังจากมีฝนตกหนักต่อเนื่อง เป็นผลกระทบมาจากฤทธิ์ของพายุคีโรกี ทำให้มวลน้ำไหลลงสู่ต้นแม่น้ำเพชรบุรี ขณะนี้ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี(เขื่อนเพชร) ต้องเปิดระบายน้ำเพิ่มขึ้น ส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งและทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย สร้างความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก

จากการลงพื้นที่ในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี พบว่าถนนหลายสาย อาทิ ถนนราชดำเนิน ถนนบริพัตร ถนนบันไดอิฐ ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักที่มีปริมาณรถสัญจรต่อวันเป็นจำนวนมาก มีน้ำท่วมขังสูงประมาณ 40-50 ซม. บางจุดน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านของประชาชนและร้านค้าตลอดทั้งสองฝั่งของถนน เจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 15 เพชรบุรี ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือนำกระสอบทรายมาทำเป็นแนวกันน้ำ เพื่อบรรเทาความรุนแรงของน้ำที่ไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนและสถานที่ราชการต่างๆ ล่าสุด มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีลมกระโชคแรงนานกว่า 30 นาที

นางสว่างทิพย์ แก้วเย็น อายุ 55 ปี แม่ค้าขายข้าวแกงในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรี หนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เผยว่า เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้หนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา บ้านของตนซึ่งขายข้าวแกงได้รับผลกระทบอย่างหนัก น้ำทะลักเข้าไปภายในบ้านท่วมทรัพย์สินที่อยู่ภายในได้รับความเสียหาย ซึ่งชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเข้ามาช่วยเหลือขนของอย่างทุลักทุเล


เพชรบุรีหนัก ท่วม-วงกว้าง อ่วม ‘4 อำเภอ’ [ ไทยรัฐ : 25 พ.ย. 60 ]

เพชรบุรีอ่วม น้ำท่วมขยายวงกว้าง 4 อำเภอ ระดับน้ำสูง 50 ซม. ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก ถนนเพชรเกษม การจราจรติดหนึบ รถวิ่งได้เพียง 1 เลน กรมชลฯติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม เร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลลดปริมาณแม่น้ำเพชรบุรี จ.สงขลา น้ำท่วมเริ่มคลี่คลาย ระดับน้ำลดต่อเนื่อง จ.พัทลุง ฝนตกหนัก น้ำป่าทะลักท่วม 2 ตำบล ชาวบ้านเร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูง อุตุฯเตือน 12 จังหวัดภาคใต้เจอฝนถล่มหนัก 25-28 พ.ย. เตรียมรับมือน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

เมืองเพชรยังวิกฤติน้ำท่วมขยายวงกว้าง เปิดเผยเมื่อวันที่ 24 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ จ.เพชรบุรี น้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีล้นตลิ่งไหลท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนเพชร ตั้งแต่พื้นที่ อ.ท่ายาง อ.บ้านลาด อ.เมืองเพชรบุรี และ อ.บ้านแหลม ไปจนถึงปากแม่น้ำเพชรบุรี โดยเฉพาะพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี มีน้ำท่วมสูงประมาณ 50 เซนติเมตร ประชาชนต่างได้รับความเดือดร้อน ขณะที่การจราจรบนถนนเพชรเกษม น้ำท่วมขังบริเวณหน้าห้างบิ๊กซีเพชรบุรี ขาเข้ากรุงเทพฯ ระดับน้ำสูง 40 ซม. รถสามารถวิ่งได้ช่องทางเดียวเท่านั้น ส่งผลให้การจราจรติดขัดเคลื่อนตัวได้ช้าเป็นระยะทางยาว 3 กม. ตำรวจแจ้งให้ประชาชนหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น คาดว่าหากไม่มีฝนตกสถานการณ์จะเข้าสู่ปกติใน 2 วัน

นายทองเปลว กองจันทร์ ช่วยราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทานได้วางแผนที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก 14 เครื่อง บริเวณที่มีน้ำท่วมขังใน จ.เพชรบุรี นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนเรือผลักดันน้ำจากกองทัพเรือ 30 ลำ ติดตั้งในแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณ ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุด นอกจากนี้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแนวกระสอบทราย และใช้รถแบ็กโฮเสริมคันดินบริเวณริมตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี รวมทั้งเปิดทางน้ำลำน้ำย่อยต่างๆเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกมากขึ้น สำหรับสถานการณ์ในอ่างเก็บน้ำแม่ประจันต์ มีปริมาณน้ำเก็บกักเต็มความจุ แต่ได้ลดการระบายเหลือ 17 ลบ.ม./วินาที โดยจะใช้เขื่อนเพชรในการบริหารจัดการน้ำ หน่วงน้ำส่วนหนึ่งไว้บริเวณเหนือเขื่อน และทยอยปรับลดปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเพชรไม่ให้เกิน 100 ลบ.ม./วินาที เพื่อลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ทางตอนล่าง ปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีในพื้นที่ อ.ท่ายาง และ อ.บ้านลาด ลดลงอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ระดับน้ำที่ท่วมขังในเมืองเพชรบุรี ลดลงในระยะต่อไปจ.สงขลา สถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่เขตเทศบาลนครสงขลา อ.เมืองสงขลา เริ่มคลี่คลายแล้วระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง ภายหลังเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติ ส่วนพื้นที่หมู่ 1 และหมู่ 9 ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังในทะเลสาบสงขลา ประสบปัญหาปลาน็อกน้ำทำให้ปลาตายเป็นจำนวนมาก นายประจวบ นุ่นสวัสดิ์ อายุ 58 ปี เกษตรกรเลี้ยงปลาในกระชัง พื้นที่ หมู่ 9 ต.เกาะยอ เปิดเผยว่า เลี้ยงปลากะพงขาว 12 กระชัง หลังจากที่ฝนตกและมีการระบายน้ำลงทะเลสาบสงขลา ทำให้น้ำเริ่มเน่าเสียปลาขาดออกซิเจนตายในพื้นที่เป็นจำนวนมาก อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ รวมถึงช่วยหาตลาด และแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียโดยด่วน

ส่วน จ.พัทลุง เกิดฝนตกหนักช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ส่งผลให้น้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดไหลทะลักท่วมพื้นที่ ต.คลองเฉลิม และ ต.ชะรัด อ.กงหรา ระดับน้ำสูง 20-30 ซม. บ้านเรือนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง ชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยอย่างทุลักทุเล ส่วนถนนเส้นทางเข้าหมู่บ้านถูกน้ำท่วมสูง ประชาชนสัญจรด้วยความยากลำบาก เช่นเดียวกับพื้นที่ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง เป็นพื้นที่รับน้ำป่าจาก อ.กงหรา ระดับน้ำเพิ่มสูงต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ 1, 3, 4, 6, 8 ถนนหลายสายมีน้ำท่วมสูง 20 ซม. รถสัญจรด้วยความยากลำบาก คาดว่าหากฝนไม่ตกลงมาซ้ำสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติในเร็วๆน

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือน “ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 25-28 พ.ย.) ฉบับที่ 8 ว่า ช่วงวันที่ 25-28 พ.ย. มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรง อ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่ง ทั้งนี้ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส ในขณะที่ภาคเหนือตอนบนจะมีกระแสลมตะวันตกในระดับบนเข้ามาปกคลุม ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี้


สงขลาอ่วม! น้ำท่วมตัวเมืองและเส้นทางสัญจรสำคัญ ระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง [ 26 พ.ย. 60 21:16 น.]

น้ำท่วมตัวเมืองทุ่งลุง ซึ่งเป็นเมืองที่เชื่อมต่อระหว่าง 3 อำเภอ ระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต้องปิดถนนห้ามรถผ่านแล้ว 1 ช่องทาง

วันที่ 26 พ.ย. 60 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.สงขลา ยังน่าเป็นห่วง หลายจุดระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากภาวะฝนที่ยังคงตกติดต่อกันทั้งวันทั้งคืนไม่หยุด เช่น พื้นที่ตัวเมืองทุ่งลุง เขตเทศบาลตำบลพะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นทางผ่านที่เชื่อมระหว่าง อ.หาดใหญ่กับ อ.สะเดา และ อ.นาทวี ตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมา น้ำป่าจากควนขี้แรด ได้ไหลเข้าท่วมตัวเมืองทุ่งลุง รวมทั้งถนนกาญจนวนิช ที่ตัดผ่านตัวเมือง ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญถูกน้ำท่วม ต้องปิดการจราจรฝั่งขาไป อ.สะเดา และเปิดให้วิ่งสวนทางเพียงเลนเดียว

โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และหน่วยกู้ภัยคอยช่วยเหลือประชาชน และเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งคืนนี้ เนื่องจากระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นครั้งที่ 2 ในรอบสัปดาห์นี้ที่เกิดน้ำท่วมในตัวเมืองทุ่งลุง

น้ำท่วมใต้วิกฤติ! สั่งปิด 156 โรงเรียน [ เวิร์คพอยท์ : 28 พ.ย. 60 08:33 น.]

สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้อยู่ในภาวะวิกฤติ ส่งผลกระทบสถานศึกษาและนักเรียน 6 จังหวัด ล่าสุด กพฐ. สั่งปิดการเรียนการสอนชั่วคราวแล้ว 156 โรงเรียน

วันที่ 28 พ.ย.2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ สพฐ.เร่งสำรวจข้อมูลนักเรียนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในภาคใต้ ซึ่งล่าสุดมีสถานศึกษาที่ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้จำนวน 156 โรงเรียน

พร้อมกันนี้ได้กำชับให้ สพฐ.แต่ละเขต เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เป็นพิเศษ ดำเนินการตามมาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย และสรุปรายงานความเสียหาย ผลกระทบจากน้ำท่วมมายัง สพฐ.

ทั้งนี้ สถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้ส่งผลกระทบสถานศึกษาและนักเรียนใน 6 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ได้รับผลกระทบ จำนวน 252 โรง นักเรียนได้รับผลกระทบ 6,633 คน


น้ำท่วมตรังหลายจุด ชาวบ้านเร่งอพยพแล้ว [ เวิร์คพอยท์นิวส์ : 29 พ.ย. 60 09:23 น. ]

แม่น้ำตรังล้นตลิ่งส่งผลกระทบชาวบ้านกว่า 100 ครัวเรือน ขณะที่ฝนยังตกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

วันที่ 29 พ.ย. 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำท่วม จ.ตรัง อยู่ในระดับวิกฤติมวลน้ำไหลจากอำเภอทุ่งสงไหลเข้าสู่ตัวเมืองตรัง สมทบกับมวลน้ำที่มีอยู่เดิมกับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก ทำให้มวลน้ำเพิ่มขึ้นไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำตรัง น้ำเอ่อล้นข้ามถนนเข้าท่วมบ้านเรือนและสวน กระแสน้ำกัดเซาะถนนยุบตัวเป็นบริเวณกว้าง

ทั้งนี้ จากการสอบถามชาวบ้านพบว่าปัญหาที่มวลน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านมาจากหมู่ที่ 6 ตำบลบางรักมีประตูน้ำถึง 3 แห่ง แต่ปัญหาอยู่ที่เจ้าหน้าที่ปิดประตูน้ำไม่สนิท น้ำสามารถเข้าได้ แต่น้ำไหลออกไม่ได้เพราะมีไม่ทางระบาย หากเจ้าหน้าที่ลงมาดูแลแก้ไขปัญหาอย่างจริงก็น่าจะบรรเทาปัญหาน้ำท่วมลงไปได้บางส่วน

นายสมโภชน์ เซ่งย่อง สมาชิก อบต.หนองตรุด กล่าวว่า น้ำได้เข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านเฉพาะหมู่ 2 ก็ 200 กว่าครัวเรือนโดนน้ำท่วมทั้งหมด เมื่อปีที่ผ่านมา ปี 59-60 น้ำท่วมร่วม 2 เดือน มีหลายหมู่บ้านที่เสี่ยงกับน้ำท่วม

อตบ.ได้จัดเตรียมเต็นท์วางไว้ที่พนังกั้นน้ำให้ชาวบ้านอพยพข้าวของมาอยู่เป็นการชั่วคราว บางบ้านที่มี 2 ชั้นก็อาศัยอยู่ข้างบน ช่วงน้ำท่วมที่ชาวบ้านมีความต้องการมากที่สุดก็คือที่พักอาศัย ส่วนอาหารก็มีหน่วยงานมาแจกให้ ซึ่งน้ำท่วมทุกครั้งชาวบ้านจะมีการตื่นตัวเตรียมความพร้อม ต่างช่วยเหลือตัวเองมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานเข้ามาช่วยบ้างเมืองคอนประกาศภัยพิบัติ 4 อำเภอ สั่งเฝ้าระวังอีก 6 [  ไอเอ็นเอ็นนิวส์ : 29 พ.ย. 60 13:08 น.]

นครศรีธรรมราช ประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากอุทกภัยแล้ว จำนวน 4 อำเภอ พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อเนื่อง

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่าจากการที่ได้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครอบคลุมทั้ง 23 อำเภอ มาตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้มีน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขังบางพื้นที่ ซึ่งขณะนี้จังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) แล้ว 4 อำเภอ คือ อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอบางขัน อำเภอชะอวด ท่วมทั้ง 11 ตำบล รวมทั้ง เขตเทศบาลตำบลชะอวด และ อำเภอทุ่งสง ซึ่งทุกพื้นที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยทหาร ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องแล้ว

สำหรับอำเภออื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ได้มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่อง เช่น ในพื้นที่ อ.หัวไทร เชียรใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ ปากพนัง พระพรหม อ.เมืองนครศรีธรรมราช เป็นต้น ซึ่งเริ่มมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วเช่นกัน สำหรับพื้นที่ชายฝั่งให้ระวังคลื่นลมแรง น้ำทะเลหนุนด้วย เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

อย่างไรก็ตาม ขอแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศและการแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมทั้งขอให้ดูแลและระมัดระวังเด็กอย่าให้เล่นน้ำ หรือผู้สูงอายุ เดินลุยน้ำตามลำพังโดยเด็ดขาด เพราะอาจจมน้ำได้ นอกจากนี้ขอให้ระมัดระวังเรื่องกระแสไฟฟ้าด้วย

หากน้ำขึ้นสูงขอให้ย้ายปลั๊กและสวิตช์ไฟขึ้นที่สูงหรือสับคัทเอาท์ลง รวมทั้งให้ระมัดระวังสัตว์มีพิษที่มากับน้ำกัดต่อยด้วย ที่สำคัญต้องเตรียมข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งจำเป็นอื่นๆ ให้เพียงพอต่อการดำรงชีพในกรณีฉุกเฉินได้ประมาณ 5 วันด้วย


น้ำท่วมสงขลาหนักสุดในรอบปี 10 อำเภอประกาศเขตภัยพิบัติแล้ว [ เวิร์คพอยท์ : 30 พ.ย. 60 07:46 น.]

น้ำท่วมที่ จ.สงขลา หนักหน่วงที่สุดในรอบปี ทางจังหวัดประกาศให้พื้นที่ 10 อำเภอ เป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว โดยพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมหนักที่สุดขณะนี้คือ อ.เทพา

วันนี้ (29 พ.ย. 60) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำท่วมที่ จ.สงขลา หนักหน่วงมากที่สุดในรอบปีนี้ โดยมีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้ว 10 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เทพา นาหม่อม สทิงพระ หาดใหญ่ จะนะ สะบ้าย้อย ควนเนียง สิงหนคร กระแสสินธุ์ รัตภูมิ ทางจังหวัดได้มีการประกาศให้ทั้ง 10 อำเภอ เป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว

โดยพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมหนักที่สุดขณะนี้คือ อ.เทพา จ.สงขลา พื้นที่ตัวเมืองถูกน้ำท่วมทั้งหมด และเส้นทางสายเทพา – ลำไพล ที่จะเดินทางไปสะบ้าย้อย ถูกน้ำท่วมสูง ถนนถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิง ขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านโดยด่วนแล้ว โดยน้ำท่วมที่ จ.สงขลา รอบนี้ ท่วมทั้งพื้นชายฝั่งทะเลสาบสงขลาและพื้นที่ตัวเมืองหลายแห่งด้วย และแนวโน้มสถานการณ์ยังหนัก เพราะยังมีฝนตกซ้ำอย่างต่อเนื่องนำรถหุ้มเกราะออกมาบริการรับส่งคนเทพา ระดับน้ำท่วมยังสูง [ ไอเอ็นเอ็นนิวส์ : 30 พ.ย. 60 20:46 น.]

ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 หน่วยเฉพาะกิจสงขลานำรถหุ้มเกราะออกมาบริการรับส่งประชาชนใน อ.เทพา ซึ่งยังถูกน้ำท่วมสูง

สถานการณน้ำท่วมในพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา ซึ่งยังคงถูกน้ำท่วมหนักติดต่อกันมา 4 วัน และการสัญจรยากลำบาก ทางตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 หน่วยเฉพาะกิจสงขลา ได้นำรถหุ้มเกราะรีว่าซึ่งเป็นรถลาดตระเวนและลำเลียงกำลังพลที่ทั้งสูงและใหญ่ออกมาตระเวนรับส่งประชาชน ทั้งในพื้นที่ตัวเมืองเทพาและพื้นที่ตำบลรอบนอกในจุดที่น้ำท่วมสูงและรถธรรมดาเข้าไม่ถึง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะออกมาซื้อสิ่งของบริโภคและเครื่องใช้ที่จำเป็นหรือเดินทางไปทำธุระ โดยจะตระเวนรับส่งประชาชนตลอด ทั้งวันจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ชุมชนเทศบาลปากพะยูน พัทลุง กลายเป็นตลาดน้ำ [ ไอเอ็นเอ็นนิวส์ : 1 ธ.ค. 60 22:06 น.]

ชุมชนเทศบาลปากพะยูน จ.พัทลุง กลายเป็นตลาดน้ำไปโดยปริยายหลังน้ำ ในทะเลสาบหนุนท่วม

พายุฝนยังตกต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ล่าสุดชาวบ้านยังเจอกับน้ำป่า และน้ำในทะเลสาบสงขลาหนุน ต้องใช้ชีวิตด้วยความยากลำบาก โดยเฉพาะในคืนนี้ ดูชาวบ้านในพื้นที่ อำเภอปากพะยูน ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลสุดของจังหวัดพัทลุง จากตัวเมืองพัทลุง ลงมาทางทิศใต้ ติดกับอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

นอกจากจะเจอสภาวะฝนตกหนักแล้วยังเจอน้ำในทะเลสาบหนุนท่วมสูง และวันนี้เป็นวันที่น้ำทะเลหนุนสูงสุด ทำให้ชาวบ้านที่นี่ต้องใช้ชีวิตยามค่ำคืนด้วยความยากลำบาก โดยเฉพาะย่านร้านค้า ริมทางในยามค่ำคืนแห่งเดียวในตัวอำเภอ เมื่อเจอน้ำทะเลหนุน ทำให้ร้านค้าเงียบเหงา เปิดขายเพียงไม่กี่ราย แต่ก็ยังขายได้น้อย เพราะหากจะหาชื้ออาหารรับประทาน ต้องเดินลุยน้ำมาชื้อบนถนนที่มีน้ำท่วม

ด้านแม่ค้าที่ขายโรตีกล่าวว่า ฝนตกน้ำป่ามาสมทบบวกน้ำทะเลหนุนที่นี่มาเป็นเวลา 3 วัน และวันนี้น้ำทะเลสาบหนุนสูง ทำให้ต้องขายของยืนกลางน้ำมาหลายวัน แต่ก็จำเป็นต้องขาย ส่วนภายในบ้านมีน้ำท่วมระดับเขา และเลยลงไปริมทะเลสาบ น้ำสูงเกือบ 1 เมตร ทำให้ต้องใช้ชีวิตลำบากในช่วงนี้ไหนต้องยืนแช่น้ำนาน และปีนี้ถือว่าน้ำทะเลหนุนสูงหนักสุดในรอบ 15 ปี ที่เจอมา 


น้ำท่วมสงขลาหนัก โรงเรียนปิดแล้ว 62 แห่ง คลื่นลมยังแรง [ ไอเอ็นเอ็นนิวส์ : 4 ธ.ค. 60 12:08 น.]

สถานการณ์น้ำท่วมสงขลายังหนัก สั่งโรงเรียนปิดแล้ว 62 แห่ง ขณะคลื่นลมแรงชาวประมงต้องนำเรือขึ้นฝั่ง

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 7 อำเภอ ติดริมทะเลสาบสงขลา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่อ.ระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ สิงหนคร ควนเนียง บางกล่ำ และบางส่วนของอ.หาดใหญ่ ล่าสุดน้ำยังท่วมหนักและอยู่ในภาวะวิกฤติ ไม่มีทีท่าว่าน้ำจะลดลง แต่กลับกันยังมีน้ำจากทะเลสาบสงขลาหนุนท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งมวลน้ำในคลองสาขาและมวลน้ำจาก จ.พัทลุง ที่ไหลลงมาสมทบ จนส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง

ไม่เว้นแม้แต่โรงเรียน ซึ่งในวันนี้มีโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบถูกน้ำท่วมทั้งหมด 86 โรงเรียน ในจำนวนนี้ต้องประกาศหยุดเรียนแล้ว 62 โรงเรียน เช่น โรงเรียนวัดป่าขาด อ.สิงหนคร โรงเรียนวัดท่าหิน และโรงเรียนวัดคูขุด ในอ.สทิงพระ เนื่องจากสภาพโรงเรียนถูกน้ำท่วมทั้งหมดไม่สามารถเปิดเรียนได้ บางโรงเรียนถูกน้ำท่วมสูงเกือบ 1 เมตร

ภาพรวมถือว่าสถานการณ์หนักที่สุดในรอบ 12 ปี นับตั้งแต่เหตุน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2548 ส่วน สถานการณ์น้ำในคลองอู่ตะเภาและคลองระบายน้ำ ร.1 หรือ คลองภูมินาถดำริ ซึ่งเป็นคลองสายหลักที่ไหลผ่านตัวเมืองหาดใหญ่ ขณะนี้น้ำได้ลดระดับลง เป็นผลมาจากฝนเริ่มทิ้งช่วงและพื้นที่ต้นน้ำคลองอู่ตะเภาตั้ง อ.สะเดา และ อ.คลองหอยโข่ง ปริมาณน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ส่วนสภาพคลื่นลมในทะเลอ่าวไทยตลอดแนวชายฝั่งของจ.สงขลาทั้ง 6 อำเภอ ตั้งแต่ อ.เทพา อ.จะนะ อ.เมือง อ.สิงหนคร อ.สทิงพระ และ อ.ระโนด ยังคงมีกำลังแรงแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทุกแห่งโดยเฉพาะบริเวณชายหาดแหลมสมิหลา ยังคงขึ้นธงดงห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำทะเลอย่างเด็ดขาดในระยะนี้เพราะเสี่ยงที่จะถูกคลื่นดูดและคลื่นซัดจมน้ำได้ ขณะที่ชาวประมงพื้นบ้านต้องนำเรือขึ้นฝั่งและหยุดออกทำการประมงไปก่อน


น้ำป่านครศรีฯทะลักอีกระลอก ชาวบ้านเร่งอพยพ [ ไอเอ็นเอ็นนิวส์ : 5 ธ.ค. 60 20:24 น.]

สภาพน้ำป่าที่กำลังหลากลงมาจากต้นน้ำน้ำตกพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช กำลังหลากเข้าสู่เขตชุมชนย่านสถานที่ท่องเที่ยววังปลาแงะ ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี

โดยน้ำหลากครั้งนี้ชาวบ้านระบุว่ามากกว่าครั้งที่ผ่านมา และกระแสมีความรุนแรงรวมทั้งระดับน้ำที่สูงอย่างน่ากลัวขณะท่าอำเภอพรหมคีรี ได้ให้รถกู้ภัยต่างๆ ออกแจ้งเตือนประชาชนทั้งสองฝั่งที่น้ำกำลังหลาก เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตราย

สำหรับน้ำป่าที่กำลังหลากลงมาอย่างรุนแรงนั้น เกิดจากฝนที่ตกลงอย่างต่อเนื่องตลอดตั้งแต่วานนี้ ทำให้ปริมาณน้ำสะสมบนภูเขาสูงและไม่สามารถอุ้มน้ำได้แล้ว จึงหลากลงมาอย่างรุนแรงโดยกระแสน้ำขุ่นข้นเป็นสีโคลนอย่างเห็นได้ชัด

เช่นเดียวกับพื้นที่ต้นน้ำคีรีวง อำเภอลานสกา นครศรีธรรมราช น้ำป่าได้หลากลงมาอย่างรุนแรง และมีระดับสูงกว่าครั้งที่ผ่านมาโดยมวลน้ำจากคีรีวง จะไหลเข้าสู่เมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งขณะนี้ทุกฝ่ายเตรียมรับสถานการณ์อีกครั้งแล้วน้ำท่วม รพ.ท่าศาลา แพทย์-พยาบาลขนย้ายผู้ป่วยกันจ้าละหวั่น [ เวิร์คพอยท์ : 6 ธ.ค. 60 16:55 น.]

น้ำป่าไหลทะลักท่วมห้องจ่ายยาและห้องรับผู้ป่วยนอก รพ.ท่าศาลา โดยท่วมสูงกว่า 30 ซม. จนท.เร่งขนย้ายผู้ป่วย อุปกรณ์การแพทย์ และยากันจ้าละหวั่น โดยโรงพยาบาลยังเปิดให้บริการตามปกติ

(6 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่ โดยเฉพาะที่ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ระดับน้ำท่วมสูงเกือบ 1 เมตร บริเวณหน้าโรงพยาบาลท่าศาลา น้ำป่าไหลเข้าท่วมห้องจ่ายยาและห้องรับผู้ป่วยนอก โดยน้ำท่วมสูงประมาณ 30 ซม. แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เร่งขนย้ายเครื่องมือแพทย์ ยารักษาโรค และย้ายผู้ป่วยนอกบนชั้น 2 ของอาคาร แต่โรงพยาบาลยังคงเปิดบริการประชาชนตามปกติ

ขณะที่ญาติและผู้ป่วยที่เดินทางมาตามนัดของแพทย์ และที่มารักษาอาการเจ็บป่วย ต้องนั่งเรือของสำนักงาน ปภ.ท่าศาลา และเจ้าหน้ากู้ภัยที่มาอำนวยความสะดวกเดินทางเข้า-ออกโรงพยาบาล แต่การเดินทางเข้า-ออกโรงพยาบาลเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากระดับน้ำท่วมทางเข้าโรงพยาบาลสูงเกือบ 1 เมตร

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ปิดการจราจรบนถนนสายนครศรีฯ – ท่าศาลา ฝั่งออกเมือง หน้าโรงพยาบาลท่าศาลา เนื่องจากระดับน้ำท่วมสูงเกือบ 1 เมตร และเปิดเส้นทางบนถนนฝั่งเข้าเมืองให้รถวิ่งสวนเลนเพื่อระบายรถเป็นการชั่วคราว


สนามบินนครศรีธรรมราช น้ำท่วมรันเวย์ ประกาศปิด 2 วัน [ 7 ธ.ค. 60 08:00 น.]

ประกาศปิดสนามบินนครศรีธรรมราช 2 วัน 7-8 ธันวาคม 2560 หลังเกิดน้ำท่วมขัง รันเวย์ไม่สามารถใช้การได้ สายการบินเร่งระบายผู้โดยสารตกค้าง

(7 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ยังค่อนข้างน่าเป็นห่วง กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย อีก 1-2 วัน โดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ทำให้เสี่ยงภัยต่อเหตุน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในระยะนี้

ขณะเดียวกันล่าสุด ท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราช ได้ประกาศปิดให้บริการในวันนี้ เนื่องจากสภาพอากาศไม่ดีและเกิดน้ำท่วมบริเวณพื้นที่สนามบินและรันเวย์ ทำให้ตัดสินใจงดให้บริการชั่วคราวในวันที่ 7-8 ธันวาคมนี้ ส่งผลทำให้มีผู้โดยสารตกค้างนับร้อยคนในช่วงเช้าวันนี้

ตามรายงานระบุว่า บรรยากาศที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เมื่อช่วงเช้าที่ผานมา มีผู้โดยสารตกค้าง หลังมีประกาศแจ้งปิดให้บริการที่สนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำให้เที่ยวแรกของวันในหลายสายการบินที่ทำการบินไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชถูกยกเลิก มีผู้โดยสารตกค้าง โดยทางสายการบินได้ดำเนินการระบายผู้โดยสารและเปลี่ยนให้เส้นทางไปส่งท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จ.สงขลา ทดแทนแล้ว

ส่วนบริเวณถนนเพชรเกษมพบมีบางจุดรถไม่สามารถสัญจรผ่านได้ นอกจากนี้ ที่ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ทางผู้อำนวยการ และ บุคลากรก็ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือไว้แล้ว จึงทำให้ขณะนี้ยังไม่มีรายงานปัญหาเข้ามา 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช พบว่า อ.นบพิตำ, อ.สิชล, อ.ท่าศาลา, อ.ลานสกา, อ.พระพรหม, อ.เมือง, อ.ขนอม, อ.ปากพนัง, อ.พรหมคีรี และ อ.หัวไทร กำลังประสบปัญหาน้ำท่วม หลังเกิดฝนตกต่อเนื่อง เบื้องต้นพบมีประชาชนใน 4 อำเภอ ต้องอพยพออกจากบ้านไปพักอาศัยในที่ที่ทางจังหวัดจัดหาไว้ให้ ประกอบด้วย อ.ท่าศาลา, อ.พรหมคีรี, อ.ขนอม และ อ.สิชล ส่วนในพื้นที่ อ.เมือง ก็พบมีน้ำท่วมเต็มทุกพื้นที่


น้ำท่วมใต้ 5 จังหวัดยังอ่วม ชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 1.5 แสนครัวเรือน [ ไทยรัฐ : 13 ธ.ค. 2560 12:10 ]


ปภ. รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 5 จังหวัด ตั้งแต่ 25 พ.ย.-13 ธ.ค.60 เดือดร้อนกว่า 158,284 ครัวเรือน ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อคลี่คลายสถานการณ์สู่ภาวะปกติโดยเร็ว

วันที่ 13 ธ.ค.60 นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้จากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย.–13 ธ.ค.60 ทำให้เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี ยะลา สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ชุมพร นราธิวาส นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และกระบี่ รวม 121 อำเภอ 823 ตำบล 5,983 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 515,406 ครัวเรือน 1,654,600 คน เสียชีวิต 29 ราย

สำหรับ ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 6 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ สตูล ยะลา นราธิวาส ชุมพร และปัตตานี ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 5 จังหวัด รวม 34 อำเภอ 227 ตำบล 1,759 หมู่บ้าน 158,284 ครัวเรือน 475,371 คน ประกอบด้วย
- สงขลา ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสทิงพระ อำเภอสิงหนคร อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอนางกล่ำ และอำเภอระโนด รวม 43 ตำบล 282 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 40,786 ครัวเรือน 114,844 คน
- พัทลุง เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอควนขนุน อำเภอปากพะยูน อำเภอเขาชัยสน และอำเภอบางแก้ว รวม 42 ตำบล 210 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 43,645 ครัวเรือน 130,832 คน
- ตรัง ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอกันตัง รวม 2 ตำบล 10 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับ 160 ครัวเรือน 1,101 คน
- นครศรีธรรมราช ยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 17 อำเภอ ได้แก่ อำเภอชะอวด อำเภอบางขัน อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอทุ่งสง อำเภอปากพนัง อำเภอสิชล อำเภอฉวาง อำเภอนบพิตำ อำเภอหัวไทร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอพรหมคีรี อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอช้างกลาง อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอท่าศาลา และอำเภอถ้ำพรรณรา รวม 100 ตำบล 1,005 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 68,441 ครัวเรือน 207,499 คน
- สุราษฎร์ธานี ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอ พระแสง อำเภอเวียงสระ อำเภอเคียนซา อำเภอบ้านนาสาร อำเภอบ้านนาเดิม และอำเภอพุนพิน รวม 40 ตำบล 252 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,252 ครัวเรือน 21,095 คน

อย่างไรก็ตาม ปภ. ได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมระดมทรัพยากรและเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติม เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ ท้ายนี้ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป