บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วม
ภาคใต้และจังหวัดเพชรบุรี
20 พ.ย.-9 ธ.ค.60

โดย : คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ


สรุปเหตุการณ์
สภาพอากาศ
     พายุ
     ภาพเมฆ
     แผนที่อากาศ
     คลื่นทะเล
ปริมาณฝน
     เรดาร์ตรวจอากาศ
     สถานีตรวจอากาศ
     แผนภาพฝนสะสม
     SMS เตือนฝน
ปริมาณน้ำ
     อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
     โทรมาตรตรวจระดับน้ำ
พื้นที่ประสบภัย
     พื้นที่ประสบภัย
     ความเสียหาย
ข่าวจากหนังสือพิมพ์