ข้อมูลระดับน้ำบริเวณอ่าวไทย และฝั่งอันดามัน

สัญลักษณ์ :
สถานีโทรมาตรวัดระดับน้ำ โดย สสนก.
สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า
สถานีน้ำทำนาย โดยกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ

ข้อมูลจาก: สถานีโทรมาตรวัดระดับน้ำ โดย สสนก., สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า, สถานีน้ำทำนาย โดยกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ

แหล่งข้อมูล สถานี วันที่ เวลา ระดับน้ำ (ม.รทก.)
สถานีน้ำทำนาย โดยกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
(ข้อมูลรายชั่วโมง ทำนายล่วงหน้า 1 ปี)
สถานี ต่ำสุด(เวลา) สูงสุด(เวลา) ทำนายล่วงหน้าทุก 4 ชั่วโมง
00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00

Mobile Application

ข้อมูลสภาพน้ำ และภูมิกาศ พร้อมให้บริการบนมือถือ ทั้้ง Android และ Ios แล้ววันนี้...
IOS - APP STORE
ANDROID - PLAY STORE