แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2021-07-24

สถานที่ เวลา มม.
สตูล อ.เมืองสตูล ทต.เจ๊ะบิลัง 03:00 68.0
ตราด อ.คลองใหญ่ อบต.ไม้รูด 03:00 58.2
กาญจนบุรี อ.สังขละบุรี รร.กองม่องทะ สาขาสะละวะ 03:00 52.6
อุบลราชธานี อ.โขงเจียม ผาชนะได (อช.ผาแต้ม) 03:00 52.2
เชียงใหม่ อ.จอมทอง หน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลาง 03:00 42.8

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2021-07-24

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ อบต.แหลมฟ้าผ่า 03:00 29.3
ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ทต.ราไวย์ 03:00 29.1
พัทลุง อ.กงหรา อบต.คลองเฉลิม 03:00 29.0
ประจวบคีรีขันธ์ อ.ปราณบุรี ทต.ปราณบุรี 03:00 28.9
ระนอง อ.เมืองระนอง ทต.ปากน้ำ 03:00 28.7

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2021-07-23

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 4,172 (30.99%) 372 (3%)
เขื่อนสิริกิติ์ 3,160 (33.23%) 310 (3%)
เขื่อนแควน้อย 191 (20.38%) 148 (16%)
เขื่อนป่าสักฯ 69 (7.14%) 66 (7%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
7,592 (12%)
(ล้าน.ลบ.ม)
896 (4%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนภูมิพล (3%) เขื่อนสิริกิติ์ (3%) เขื่อนศรีนครินทร์ (5%)
เขื่อนคลองสียัด (6%) เขื่อนทับเสลา (6%) เขื่อนป่าสักฯ (7%)
เขื่อนอุบลรัตน์ (10%) เขื่อนวชิราลงกรณ (10%) เขื่อนแม่กวง (13%)
เขื่อนแควน้อย (16%) เขื่อนสิรินธร (17%) เขื่อนแก่งกระจาน (19%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.