สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2020-01-28

สถานที่ เวลา มม.
อุบลราชธานี อ.โขงเจียม อบต.นาโพธิ์กลาง 15:00 6.6
ระยอง อ.แกลง ทต.บ้านนา 15:00 5.2
อุตรดิตถ์ อ.ทองแสนขัน ทต.ทองแสนขัน 15:00 4.2
ระยอง อ.ปลวกแดง อบต.หนองไร่ 15:00 2.0
อุบลราชธานี อ.โพธิ์ไทร บ้านผาชัน 15:00 1.6

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2020-01-28

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
น่าน อ.ปัว โรงเรียนภูคาวิทยาคม 15:00 23.8
นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.บ้านผึ้ง 15:00 25.5
น่าน อ.ปัว บ้านผาเวียง 15:00 26.1
น่าน อ.ปัว โรงเรียนพนาสวรรค์ 15:00 26.1
บึงกาฬ อ.บึงโขงหลง ทต.บึงโขงหลง 15:00 26.7

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2020-01-28

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 5,341 (39.68%) 1,541 (11%)
เขื่อนสิริกิติ์ 4,577 (48.12%) 1,727 (18%)
เขื่อนแควน้อย 391 (41.66%) 348 (37%)
เขื่อนป่าสักฯ 199 (20.75%) 196 (20%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
10,508 (36%)
(ล้าน.ลบ.ม)
3,812 (15%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (-5%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (4%) เขื่อนกระเสียว (7%)
เขื่อนภูมิพล (11%) เขื่อนคลองสียัด (12%) เขื่อนทับเสลา (12%)
เขื่อนลำพระเพลิง (12%) เขื่อนลำนางรอง (15%) เขื่อนหนองปลาไหล (16%)
เขื่อนสิริกิติ์ (18%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.