แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2021-06-14

สถานที่ เวลา มม.
น่าน อ.เชียงกลาง หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำกอนฝั่งซ้าย 04:00 196.2
น่าน อ.บ่อเกลือ ทต.บ่อเกลือใต้ 04:00 162.2
น่าน อ.บ่อเกลือ สะพานแม่น้ำว้า บ้านบ่อหยวก 04:00 137.0
น่าน อ.เชียงกลาง สะพานน้ำกอน บ้านพญาแก้ว 04:00 122.0
พะเยา อ.ปง แหล่งท่องเที่ยวภูลังกา 04:00 114.0

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2021-06-14

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ อบต.แหลมฟ้าผ่า 04:00 29.4
ระยอง อ.เมืองระยอง อบต.บ้านแลง 04:00 28.7
จันทบุรี อ.แหลมสิงห์ ทต.พลิ้ว 04:00 28.6
สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบต.บางกระเจ้า 04:00 28.5
ฉะเชิงเทรา อ.บางปะกง ทต.ท่าข้าม 04:00 28.3

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2021-06-13

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 4,259 (31.64%) 459 (3%)
เขื่อนสิริกิติ์ 3,338 (35.1%) 488 (5%)
เขื่อนแควน้อย 233 (24.86%) 190 (20%)
เขื่อนป่าสักฯ 117 (12.2%) 114 (12%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
7,948 (16%)
(ล้าน.ลบ.ม)
1,252 (5%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนภูมิพล (3%) เขื่อนสิริกิติ์ (5%) เขื่อนวชิราลงกรณ (6%)
เขื่อนศรีนครินทร์ (6%) เขื่อนคลองสียัด (6%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (11%)
เขื่อนป่าสักฯ (12%) เขื่อนทับเสลา (13%) เขื่อนอุบลรัตน์ (14%)
เขื่อนแม่กวง (14%) เขื่อนกระเสียว (18%) เขื่อนสิรินธร (19%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.