แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2020-10-31

สถานที่ เวลา มม.
อุทัยธานี อ.บ้านไร่ รพสต.แก่นมะกรูด 21:00 57.8
อุทัยธานี อ.ห้วยคต อบต.ห้วยคต 21:00 55.6
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพาน ประปาหมู่บ้านคลองเพลิน 21:00 54.8
ระยอง อ.ปลวกแดง อบต.หนองไร่ 21:00 48.6
จันทบุรี อ.แก่งหางแมว แก่งหางแมว 21:00 46.0

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2020-10-31

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
กำแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี อบต.สลกบาตร 21:00 28.6
นครสวรรค์ อ.ชุมแสง อบต.พิกุล 21:00 28.2
นครสวรรค์ อ.เก้าเลี้ยว ทต.เก้าเลี้ยว 21:00 28.1
พิจิตร อ.เมืองพิจิตร บ่อบำบัด ทม.พิจิตร 21:00 28.1
ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี อบต.บานา 21:00 27.8

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2020-10-31

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 5,464 (40.59%) 1,664 (12%)
เขื่อนสิริกิติ์ 5,823 (61.23%) 2,973 (31%)
เขื่อนแควน้อย 463 (49.29%) 420 (45%)
เขื่อนป่าสักฯ 709 (73.86%) 706 (74%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
12,459 (46%)
(ล้าน.ลบ.ม)
5,763 (23%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนภูมิพล (12%) เขื่อนศรีนครินทร์ (16%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนลำตะคอง (112.68%) เขื่อนหนองปลาไหล (108.31%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (99.95%)
เขื่อนลำพระเพลิง (98.85%) เขื่อนมูลบน (96.09%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (94.67%)
เขื่อนสิรินธร (87.23%)
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.