แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

ในช่วงต้นสัปดาห์ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยและบริเวณทะเลจีนใต้ จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกหนึ่งได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าว และอ่อนกำลังลงในปลายสัปดาห์ ทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็น และในบางพื้นที่มีอากาศหนาว สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นเกือบทั้งสัปดาห์ โดยเฉพาะทางด้านฝั่งตะวันออกของภาค เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกำลังค่อนข้างแรง พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เกือบตลอดสัปดาห์ โดยช่วงวันที่ 5-6 ธ.ค. 60 เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากกระจุกตัวอยู่ทางด้านตะวันออกของภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปจนถึงภาคใต้ตอนล่าง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ส่วนในวันที่ 7 ธ.ค. 60 มีฝนตกหนักถึงหนักมากทางด้านตะวันตกของภาคบริเวณจังหวัด ระนอง ตรัง กระบี่ พังงา และภูเก็ต

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2017-12-17

สถานที่ เวลา มม.
ชุมพร อ.เมืองชุมพร ทต.วังใหม่ 01:00 19.6
ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ทต.ราไวย์ 01:00 17.0
นราธิวาส อ.เจาะไอร้อง สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 01:00 15.0
สตูล อ.เมืองสตูล ทต.เจ๊ะบิลัง 01:00 12.4
พังงา อ.ท้ายเหมือง ทต.ลำแก่น 01:00 12.4

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2017-12-17

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
เชียงใหม่ อ.เวียงแหง อบต.เปียงหลวง 01:00 12.7
แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.ปางมะผ้า 01:00 13.2
นราธิวาส อ.ศรีสาคร สถานีประปาอำเภอศรีสาคร 01:00 15.2
เชียงราย อ.แม่ฟ้าหลวง อบต.เทอดไทย 01:00 15.2
เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า ทต.เวียงป่าเป้า 01:00 15.7

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2017-12-16

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 10,844 (80.55%) 7,044 (52%)
เขื่อนสิริกิติ์ 8,328 (87.57%) 5,478 (58%)
เขื่อนแควน้อย 890 (94.81%) 847 (90%)
เขื่อนป่าสักฯ 876 (91.25%) 873 (91%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
20,939 (68%)
(ล้าน.ลบ.ม)
14,243 (57%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

ไม่มี

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนกระเสียว (119.96%) เขื่อนกิ่วคอหมา (105.62%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (99.11%)
เขื่อนแม่งัด (99.05%) เขื่อนแควน้อย (94.81%) เขื่อนกิ่วลม (94.57%)
เขื่อนอุบลรัตน์ (93.32%) เขื่อนน้ำอูน (93.18%) เขื่อนหนองปลาไหล (93.04%)
เขื่อนขุนด่านปราการชล (93.02%) เขื่อนป่าสักฯ (91.25%) เขื่อนประแสร์ (91.15%)
เขื่อนบางพระ (91.13%) เขื่อนลำพระเพลิง (88.86%) เขื่อนลำปาว (88.55%)
เขื่อนห้วยหลวง (87.91%) เขื่อนศรีนครินทร์ (87.89%) เขื่อนสิริกิติ์ (87.57%)
เขื่อนทับเสลา (86.3%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.