แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2018-07-16

สถานที่ เวลา มม.
สกลนคร อ.ภูพาน ภูพาน 20:00 45.0
สกลนคร อ.กุสุมาลย์ ท่าแร่ 20:00 44.8
นครสวรรค์ อ.หนองบัว ทต.หนองบัว 20:00 30.8
สกลนคร อ.บ้านม่วง บ้านทรายทอง 20:00 29.6
ตราด อ.คลองใหญ่ อบต.ไม้รูด 20:00 28.6

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2018-07-16

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
เชียงใหม่ อ.แม่วาง ที่ว่าการอำเภอแม่วาง 20:00 21.1
เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ อบต.ทุ่งสมอ 20:00 22.1
เลย อ.นาแห้ว เหล่ากอหก 20:00 23.5
สุรินทร์ อ.จอมพระ จอมพระ 20:00 24.0
ชัยภูมิ อ.บำเหน็จณรงค์ เทพสถิต 20:00 24.0

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2018-07-16

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 7,269 (53.99%) 3,469 (26%)
เขื่อนสิริกิติ์ 5,161 (54.27%) 2,311 (24%)
เขื่อนแควน้อย 149 (15.87%) 106 (11%)
เขื่อนป่าสักฯ 185 (19.23%) 182 (19%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
12,763 (48%)
(ล้าน.ลบ.ม)
6,067 (24%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนสิรินธร (7%) เขื่อนอุบลรัตน์ (7%) เขื่อนแควน้อย (11%)
เขื่อนป่าสักฯ (19%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.