สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2019-08-22

สถานที่ เวลา มม.
นครพนม อ.ศรีสงคราม ทต.ศรีสงคราม 08:00 78.0
สกลนคร อ.สว่างแดนดิน ทต.โคกสี 08:00 63.2
ลำพูน อ.ทุ่งหัวช้าง ทต.ทุ่งหัวช้าง 08:00 57.4
เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า ทต.เวียงป่าเป้า 08:00 55.4
อุดรธานี อ.หนองหาน อบต.บ้านยา 08:00 55.4

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2019-08-22

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
ตาก อ.แม่สอด พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติบ้านห้วยปลาหลด 08:00 21.3
เลย อ.นาแห้ว อบต.เหล่ากอหก 08:00 21.8
เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ อบต.ทุ่งสมอ 08:00 22.1
ตาก อ.อุ้มผาง สำนักสงฆ์เซปะหละ 08:00 22.5
แม่ฮ่องสอน อ.ปาย บ้านสันติชล 08:00 22.5

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2019-08-21

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 4,553 (33.82%) 753 (6%)
เขื่อนสิริกิติ์ 3,938 (41.41%) 1,088 (11%)
เขื่อนแควน้อย 165 (17.59%) 122 (13%)
เขื่อนป่าสักฯ 31 (3.25%) 28 (3%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
8,688 (23%)
(ล้าน.ลบ.ม)
1,992 (8%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (-2%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (2%) เขื่อนป่าสักฯ (3%)
เขื่อนคลองสียัด (5%) เขื่อนภูมิพล (6%) เขื่อนกระเสียว (9%)
เขื่อนลำนางรอง (9%) เขื่อนลำพระเพลิง (11%) เขื่อนสิริกิติ์ (11%)
เขื่อนทับเสลา (12%) เขื่อนแควน้อย (13%) เขื่อนลำปาว (16%)
เขื่อนมูลบน (16%) เขื่อนสิรินธร (16%) เขื่อนแม่กวง (18%)
เขื่อนลำแซะ (18%) เขื่อนน้ำพุง (19%) เขื่อนห้วยหลวง (19%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.