แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2021-05-19

สถานที่ เวลา มม.
นครราชสีมา อ.ชุมพวง อบต.ตลาดไทร 04:00 68.0
ตราด อ.คลองใหญ่ อบต.ไม้รูด 04:00 59.2
ชัยภูมิ อ.คอนสาร หน่วยจัดการต้นน้ำลำเชิญ 04:00 45.4
ปัตตานี อ.ยะหริ่ง ปตร.พรุสนอ 04:00 42.0
ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต อบต.ท่ากระดาน 04:00 41.2

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2021-05-19

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
ตาก อ.เมืองตาก อบจ.ตาก 04:00 30.4
สุโขทัย อ.บ้านด่านลานหอย หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ รค.2 (คลองสวน) 04:00 30.1
แพร่ อ.สูงเม่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สูงเม่น 04:00 29.8
สุโขทัย อ.บ้านด่านลานหอย ทต.ลานหอย 04:00 29.7
สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย อบต.ปากแคว 04:00 29.6

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2021-05-18

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 4,580 (34.02%) 780 (6%)
เขื่อนสิริกิติ์ 3,620 (38.06%) 770 (8%)
เขื่อนแควน้อย 307 (32.72%) 264 (28%)
เขื่อนป่าสักฯ 230 (23.96%) 227 (24%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
8,737 (23%)
(ล้าน.ลบ.ม)
2,041 (8%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนภูมิพล (6%) เขื่อนคลองสียัด (6%) เขื่อนวชิราลงกรณ (7%)
เขื่อนศรีนครินทร์ (7%) เขื่อนสิริกิติ์ (8%) เขื่อนแม่กวง (13%)
เขื่อนขุนด่านปราการชล (14%) เขื่อนอุบลรัตน์ (14%) เขื่อนสิรินธร (16%)
เขื่อนลำปาว (18%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนหนองปลาไหล (86.76%)
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.