แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2020-08-14

สถานที่ เวลา มม.

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2020-08-14

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด วัดเวฬุวัน 00:00 26.8
พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก โครงการชลประทานพิษณุโลก 00:00 26.7
หนองคาย อ.สังคม ทต.สังคม 00:00 26.4
สุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง อบต.นิคมกระเสียว 00:00 26.3
อุตรดิตถ์ อ.น้ำปาด ทต.น้ำปาด 00:00 26.2

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2020-08-13

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 4,161 (30.91%) 361 (3%)
เขื่อนสิริกิติ์ 3,809 (40.05%) 959 (10%)
เขื่อนแควน้อย 195 (20.74%) 152 (16%)
เขื่อนป่าสักฯ 76 (7.89%) 73 (8%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
8,240 (19%)
(ล้าน.ลบ.ม)
1,544 (6%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (-9%) เขื่อนภูมิพล (3%) เขื่อนบางพระ (4%)
เขื่อนคลองสียัด (5%) เขื่อนกระเสียว (6%) เขื่อนป่าสักฯ (8%)
เขื่อนศรีนครินทร์ (9%) เขื่อนทับเสลา (9%) เขื่อนวชิราลงกรณ (9%)
เขื่อนสิริกิติ์ (10%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (11%) เขื่อนมูลบน (13%)
เขื่อนลำแซะ (13%) เขื่อนลำนางรอง (14%) เขื่อนสิรินธร (15%)
เขื่อนประแสร์ (15%) เขื่อนน้ำพุง (15%) เขื่อนแควน้อย (16%)
เขื่อนห้วยหลวง (19%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.