สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2019-06-25

สถานที่ เวลา มม.
เชียงราย อ.เชียงของ ทต.เวียง 09:00 85.6
กาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ อบต.หินดาด 09:00 66.2
นครราชสีมา อ.สีคิ้ว อบต.วังโรงใหญ่ 09:00 50.8
เชียงราย อ.เชียงแสน ทต.โยนก 09:00 49.0
นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี อบต.เขาทอง 09:00 44.6

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2019-06-25

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
พังงา อ.ตะกั่วป่า โรงเรียนบ้านดอกแดง 09:00 26.8
เลย อ.นาด้วง อบต.ท่าสะอาด 09:00 27.0
เชียงราย อ.พญาเม็งราย ทต.พญาเม็งราย 09:00 27.4
น่าน อ.ทุ่งช้าง ที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง 09:00 27.5
เชียงราย อ.เชียงของ ชุมชนม่วงชุม 09:00 27.9

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2019-06-24

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 5,329 (39.59%) 1,529 (11%)
เขื่อนสิริกิติ์ 3,776 (39.71%) 926 (10%)
เขื่อนแควน้อย 169 (18.02%) 126 (13%)
เขื่อนป่าสักฯ 78 (8.15%) 75 (8%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
9,353 (28%)
(ล้าน.ลบ.ม)
2,657 (11%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (1%) เขื่อนสิรินธร (1%) เขื่อนคลองสียัด (7%)
เขื่อนป่าสักฯ (8%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (10%) เขื่อนสิริกิติ์ (10%)
เขื่อนกระเสียว (10%) เขื่อนภูมิพล (11%) เขื่อนทับเสลา (13%)
เขื่อนลำพระเพลิง (13%) เขื่อนแควน้อย (13%) เขื่อนวชิราลงกรณ (15%)
เขื่อนแม่กวง (17%) เขื่อนห้วยหลวง (19%) เขื่อนศรีนครินทร์ (19%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.