แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2021-01-25

สถานที่ เวลา มม.
นราธิวาส อ.สุไหงโกลก ทต.สุไหงโก-ลก 12:00 10.6
นราธิวาส อ.สุไหงปาดี ทต.ปะลุรู 12:00 9.4
นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง น้ำตกปลิว 12:00 5.2
ภูเก็ต อ.ถลาง อบต.ไม้ขาว 12:00 4.8
นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา อบต.ขุนทะเล 12:00 4.8

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2021-01-25

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
อุบลราชธานี อ.เขมราฐ ทต.หนองผือ 12:00 39.3
นครปฐม อ.กำแพงแสน อบต.กำแพงแสน 12:00 39.1
สุราษฎร์ธานี อ.พนม อบต.คลองศก 12:00 38.9
บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย อบต.ละหานทราย 12:00 38.6
ประจวบคีรีขันธ์ อ.หัวหิน รร.หนองพลับวิทยา 12:00 38.3

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2021-01-25

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 5,278 (39.2%) 1,478 (11%)
เขื่อนสิริกิติ์ 4,966 (52.22%) 2,116 (22%)
เขื่อนแควน้อย 382 (40.68%) 339 (36%)
เขื่อนป่าสักฯ 571 (59.49%) 568 (59%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
11,197 (40%)
(ล้าน.ลบ.ม)
4,501 (18%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนภูมิพล (11%) เขื่อนศรีนครินทร์ (15%) เขื่อนวชิราลงกรณ (17%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนลำตะคอง (103.36%) เขื่อนบางลาง (97.45%) เขื่อนมูลบน (96.43%)
เขื่อนลำพระเพลิง (93.55%) เขื่อนหนองปลาไหล (86.76%)
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.