สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2019-07-17

สถานที่ เวลา มม.
ตราด อ.คลองใหญ่ อบต.ไม้รูด 16:00 66.2
ระนอง อ.เมืองระนอง ทม.ระนอง 16:00 49.0
ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ทต.ราไวย์ 16:00 41.8
นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำฯ ทน.นครสวรรค์ 16:00 41.0
เลย อ.นาด้วง อบต.ท่าสะอาด 16:00 38.8

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2019-07-17

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
กระบี่ อ.เหนือคลอง อบต.คลองขนาน 16:00 24.4
กระบี่ อ.อ่าวลึก อบต.คลองหิน 16:00 25.5
ภูเก็ต อ.ถลาง อบต.ไม้ขาว 16:00 26.6
ชุมพร อ.พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ 16:00 26.7
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพาน น้ำตกไทรคู่ 16:00 26.8

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2019-07-17

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 4,737 (35.19%) 937 (7%)
เขื่อนสิริกิติ์ 3,405 (35.81%) 555 (6%)
เขื่อนแควน้อย 149 (15.91%) 106 (11%)
เขื่อนป่าสักฯ 49 (5.15%) 46 (5%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
8,341 (20%)
(ล้าน.ลบ.ม)
1,645 (7%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (-0%) เขื่อนสิรินธร (2%) เขื่อนป่าสักฯ (5%)
เขื่อนจุฬาภรณ์ (5%) เขื่อนสิริกิติ์ (6%) เขื่อนคลองสียัด (6%)
เขื่อนภูมิพล (7%) เขื่อนกระเสียว (9%) เขื่อนแควน้อย (11%)
เขื่อนแม่กวง (12%) เขื่อนทับเสลา (13%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (13%)
เขื่อนลำพระเพลิง (14%) เขื่อนน้ำพุง (15%) เขื่อนวชิราลงกรณ (17%)
เขื่อนห้วยหลวง (18%) เขื่อนศรีนครินทร์ (19%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.