ติดตามระดับน้ำ

MUN014 MUN015 MUN005 M.176 MUN006 CHI011 CHI010 E.20A CHI009

พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม

ปริมาณน้ำท่วมสถานี M.7
ลบ.ม/วินาที
2,000 3,000 4,000 5,000 5,200 สูงสุดปี 2521
ระดับน้ำ
ม.รทก.
111.6 113.8 115.13 115.79 116.12 117.76

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2019-09-18

สถานที่ เวลา มม.
ตราด อ.คลองใหญ่ อบต.ไม้รูด 22:00 49.2
ลำพูน อ.แม่ทา ทต.ทาสบเส้า 22:00 47.8
ระนอง อ.เมืองระนอง ทม.ระนอง 22:00 43.2
นครสวรรค์ อ.ไพศาลี ทต.ไพศาลี 22:00 39.2
ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ทต.ราไวย์ 22:00 32.2

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2019-09-18

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
ตาก อ.ท่าสองยาง โรงเรียนแม่อมกิ 22:00 22.9
สุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน ทม.ท่าข้าม 22:00 25.0
กระบี่ อ.อ่าวลึก อบต.คลองหิน 22:00 25.0
น่าน อ.เวียงสา อบต.น้ำมวบ 22:00 25.4
สระแก้ว อ.อรัญประเทศ อบต.หันทราย 22:00 25.5

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2019-09-18

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 5,586 (41.49%) 1,786 (13%)
เขื่อนสิริกิติ์ 5,400 (56.78%) 2,550 (27%)
เขื่อนแควน้อย 499 (53.11%) 456 (49%)
เขื่อนป่าสักฯ 404 (42.04%) 401 (42%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
11,888 (44%)
(ล้าน.ลบ.ม)
5,192 (21%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (3%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (8%) เขื่อนคลองสียัด (8%)
เขื่อนกระเสียว (8%) เขื่อนลำนางรอง (9%) เขื่อนทับเสลา (12%)
เขื่อนภูมิพล (13%) เขื่อนลำพระเพลิง (17%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนสิรินธร (93.71%) เขื่อนวชิราลงกรณ (89.41%) เขื่อนลำปาว (86.28%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.