แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังปานกลาง ส่งผลให้ภาคใต้มีความชื้นในอากาศค่อนข้างสูงตลอดสัปดาห์ ทำให้สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีฝนตกเล็กน้อยกระจายตัวอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ กับมีฝนตกหนักปานกลางบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน โดยปริมาณฝนสะสมสูงสุด 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตร สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดลำปาง 231 มิลลิเมตร จังหวัดเพชรบูรณ์ 226 มิลลิเมตร และจังหวัดนครสวรรค์ 211 มิลลิเมตร ตามลำดับ

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2017-10-17

สถานที่ เวลา มม.
เพชรบูรณ์ อ.หล่มเก่า อบต.หล่มเก่า 14:00 121.0
ลำพูน อ.แม่ทา ทต.ทาสบเส้า 14:00 85.6
เลย อ.ภูเรือ ตลาดภูเรือ 14:00 81.6
สุรินทร์ อ.สังขะ บ้านจารย์ 14:00 80.2
เลย อ.ด่านซ้าย โป่งชี 14:00 78.4

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2017-10-17

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
เพชรบูรณ์ อ.น้ำหนาว อบต.น้ำหนาว 14:00 22.1
บึงกาฬ อ.พรเจริญ อบต.ป่าแฝก 14:00 23.5
ร้อยเอ็ด อ.โพธิ์ชัย สะอาดไชยศรี 14:00 23.5
เลย อ.ภูเรือ ตลาดภูเรือ 14:00 23.5
กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลเหนือ 14:00 24.0

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2017-10-17

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 9,413 (69.92%) 5,613 (42%)
เขื่อนสิริกิติ์ 8,049 (84.64%) 5,199 (55%)
เขื่อนแควน้อย 941 (100.16%) 898 (96%)
เขื่อนป่าสักฯ 939 (97.81%) 936 (98%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
19,342 (65%)
(ล้าน.ลบ.ม)
12,646 (51%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

ไม่มี

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนอุบลรัตน์ (117.62%) เขื่อนกระเสียว (110.62%) เขื่อนกิ่วคอหมา (110.54%)
เขื่อนน้ำอูน (103.98%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (101.07%) เขื่อนน้ำพุง (100.87%)
เขื่อนแควน้อย (100.16%) เขื่อนทับเสลา (100%) เขื่อนห้วยหลวง (98.03%)
เขื่อนหนองปลาไหล (97.86%) เขื่อนป่าสักฯ (97.81%) เขื่อนประแสร์ (96.71%)
เขื่อนบางพระ (96.03%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (92.58%) เขื่อนลำปาว (91.66%)
เขื่อนแม่งัด (89.13%) เขื่อนลำพระเพลิง (87.17%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.