สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2020-02-18

สถานที่ เวลา มม.
ตราด อ.บ่อไร่ ทต.หนองบอน 11:00 33.6
พัทลุง อ.ศรีนครินทร์ รพสต.บ้านลำกะ 11:00 33.0
ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต อบต.ท่ากระดาน 11:00 32.8
สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ อบต.แหลมฟ้าผ่า 11:00 28.4
นราธิวาส อ.แว้ง ทต.บูเก๊ะตา 11:00 27.8

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2020-02-18

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
บุรีรัมย์ อ.นางรอง บ้านโคกพลวง 11:00 19.6
บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.หนองกง 11:00 19.7
บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย อ่างเก็บน้ำห้วยดินทราย 11:00 20.3
นครราชสีมา อ.วังน้ำเขียว อบต.วังน้ำเขียว 11:00 20.6
เพชรบูรณ์ อ.น้ำหนาว อบต.น้ำหนาว 11:00 20.8

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2020-02-18

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 5,160 (38.33%) 1,360 (10%)
เขื่อนสิริกิติ์ 4,392 (46.18%) 1,542 (16%)
เขื่อนแควน้อย 375 (39.94%) 332 (35%)
เขื่อนป่าสักฯ 183 (19.07%) 180 (19%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
10,110 (34%)
(ล้าน.ลบ.ม)
3,414 (14%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (-6%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (3%) เขื่อนกระเสียว (6%)
เขื่อนคลองสียัด (10%) เขื่อนภูมิพล (10%) เขื่อนลำพระเพลิง (10%)
เขื่อนหนองปลาไหล (11%) เขื่อนทับเสลา (11%) เขื่อนลำนางรอง (14%)
เขื่อนสิริกิติ์ (16%) เขื่อนป่าสักฯ (19%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.