แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2020-12-01

สถานที่ เวลา มม.
พัทลุง อ.กงหรา อบต.คลองเฉลิม 10:00 202.4
ปัตตานี อ.ยะหริ่ง ปตร.พรุสนอ 10:00 162.2
นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด สะพานข้ามคลองห้วยกรวด 10:00 157.0
พัทลุง อ.ศรีนครินทร์ รพสต.บ้านลำกะ 10:00 155.8
พัทลุง อ.ป่าบอน โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว 10:00 154.4

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2020-12-01

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
อุทัยธานี อ.ห้วยคต อบต.ห้วยคต 10:00 35.1
ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ อบต.เกาะหลัก 10:00 34.4
พิจิตร อ.ดงเจริญ อบต.วังงิ้ว 10:00 33.5
อุทัยธานี อ.สว่างอารมณ์ ทต.สว่างอารมณ์ 10:00 33.4
พิษณุโลก อ.เนินมะปราง ทต.เนินมะปราง 10:00 33.2

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2020-11-30

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 5,669 (42.11%) 1,869 (14%)
เขื่อนสิริกิติ์ 5,679 (59.71%) 2,829 (30%)
เขื่อนแควน้อย 444 (47.32%) 401 (43%)
เขื่อนป่าสักฯ 752 (78.32%) 749 (78%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
12,544 (47%)
(ล้าน.ลบ.ม)
5,848 (24%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนภูมิพล (14%) เขื่อนศรีนครินทร์ (17%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนลำตะคอง (113.77%) เขื่อนหนองปลาไหล (105.83%) เขื่อนมูลบน (104.23%)
เขื่อนลำพระเพลิง (99.85%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (99.19%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (95.2%)
เขื่อนปราณบุรี (92.28%) เขื่อนทับเสลา (90.79%) เขื่อนสิรินธร (89.54%)
เขื่อนลำแซะ (88.11%)
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.