สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2019-10-22

สถานที่ เวลา มม.
ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด วัดเวฬุวัน 09:00 0.0
กรุงเทพมหานคร อ.คลองสามวา ร.ร.นวมิทรราชูทิศ เบญจมราชาลัย 10:00 0.0
นราธิวาส อ.สุไหงปาดี ทต.ปะลุรู 07:00 0.0
นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก ทต.ท่าตะโก 04:00 0.0
ปทุมธานี อ.หนองเสือ อบต.บึงชำอ้อ 08:00 0.2

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2019-10-22

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
ปัตตานี อ.ยะรัง ทต.ยะรัง 10:00 28.9
พะเยา อ.เชียงคำ ทต.หย่วน 10:00 32.0
สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร อบต.ควนสุบรรณ 10:00 33.1
สตูล อ.ละงู สนามทับทุ่ม บ้านวังนาใน หมู่ที่ 10 10:00 33.1
บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.หนองกง 10:00 33.7

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2019-10-22

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 5,923 (44%) 2,123 (16%)
เขื่อนสิริกิติ์ 5,324 (55.98%) 2,474 (26%)
เขื่อนแควน้อย 501 (53.37%) 458 (49%)
เขื่อนป่าสักฯ 372 (38.8%) 369 (38%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
12,120 (45%)
(ล้าน.ลบ.ม)
5,424 (22%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (1%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (8%) เขื่อนทับเสลา (12%)
เขื่อนกระเสียว (14%) เขื่อนภูมิพล (16%) เขื่อนลำนางรอง (18%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนสิรินธร (95.12%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (93.3%) เขื่อนวชิราลงกรณ (88.84%)
เขื่อนศรีนครินทร์ (87.83%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.