สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2019-12-09

สถานที่ เวลา มม.
นราธิวาส อ.แว้ง ทต.แว้ง 02:00 32.2
นครศรีธรรมราช อ.เชียรใหญ่ โรงเรียนวัดทายิการาม 02:00 30.8
นราธิวาส อ.แว้ง ทต.บูเก๊ะตา 02:00 27.6
นราธิวาส อ.บาเจาะ ทต.บาเจาะ 02:00 24.4
นราธิวาส อ.เจาะไอร้อง อบต.บูกิต 02:00 23.8

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2019-12-09

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
พะเยา อ.ปง ทต.ปง 02:00 7.1
เชียงใหม่ อ.เชียงดาว ทต.แม่นะ 02:00 7.1
เชียงใหม่ อ.ดอยเต่า อบต.ดอยเต่า 02:00 7.1
ลำปาง อ.ห้างฉัตร ชุมชนแม่ตาลน้อย 02:00 7.2
น่าน อ.สันติสุข อบต.ดู่พงษ์ 02:00 7.2

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2019-12-08

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 5,754 (42.74%) 1,954 (15%)
เขื่อนสิริกิติ์ 5,024 (52.83%) 2,174 (23%)
เขื่อนแควน้อย 469 (49.92%) 426 (45%)
เขื่อนป่าสักฯ 295 (30.71%) 292 (30%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
11,542 (42%)
(ล้าน.ลบ.ม)
4,846 (19%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (-2%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (6%) เขื่อนกระเสียว (7%)
เขื่อนทับเสลา (12%) เขื่อนภูมิพล (15%) เขื่อนลำพระเพลิง (15%)
เขื่อนลำนางรอง (17%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนสิรินธร (91.61%) เขื่อนศรีนครินทร์ (85.81%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.