แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2021-09-17

สถานที่ เวลา มม.
สุโขทัย อ.ศรีสำโรง ทต.ศรีสำโรง 21:00 133.4
ลำปาง อ.เมืองปาน อบต.แจ้ซ้อน 21:00 90.8
จันทบุรี อ.แก่งหางแมว อบต.ขุนซ่อง 21:00 82.2
สุโขทัย อ.สวรรคโลก โรงฆ่าสัตว์ ทม.สวรรคโลก 21:00 75.8
ชลบุรี อ.บ่อทอง อบต.บ่อทอง 21:00 69.6

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2021-09-17

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ ที่ทำการกำนันตำบลลาดชิด 21:00 29.5
สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ อบต.แหลมฟ้าผ่า 21:00 29.5
สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบต.บางกระเจ้า 21:00 29.2
สมุทรปราการ อ.บางเสาธง อบต.ศีรษะจรเข้น้อย 21:00 28.9
สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง ทต.เจดีย์ 21:00 28.9

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2021-09-17

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 5,300 (39.37%) 1,500 (11%)
เขื่อนสิริกิติ์ 3,875 (40.74%) 1,025 (11%)
เขื่อนแควน้อย 584 (62.23%) 541 (58%)
เขื่อนป่าสักฯ 297 (30.94%) 294 (31%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
10,056 (33%)
(ล้าน.ลบ.ม)
3,360 (14%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนภูมิพล (11%) เขื่อนสิริกิติ์ (11%) เขื่อนแม่กวง (15%)
เขื่อนอุบลรัตน์ (16%) เขื่อนศรีนครินทร์ (16%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนหนองปลาไหล (90.37%) เขื่อนประแสร์ (86.6%)
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.