แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2020-06-02

สถานที่ เวลา มม.
สุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน ทม.ท่าข้าม 03:00 91.0
นราธิวาส อ.รือเสาะ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลรือเสาะ 03:00 44.2
ชัยภูมิ อ.ภักดีชุมพล อบต.เจาทอง 03:00 43.6
สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.นอกเมือง 03:00 42.2
บุรีรัมย์ อ.กระสัง อ่างฯหนองกุดใหญ่ 03:00 41.4

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2020-06-02

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
ชุมพร อ.ปะทิว อบต.เขาไชยราช 03:00 42.4
สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ อบต.แหลมฟ้าผ่า 03:00 30.2
สมุทรปราการ อ.บางเสาธง อบต.ศีรษะจรเข้น้อย 03:00 30.0
ตาก อ.สามเงา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ทต.สามเงา 03:00 29.3
ตาก อ.เมืองตาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 03:00 29.1

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2020-06-01

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 4,201 (31.21%) 401 (3%)
เขื่อนสิริกิติ์ 3,419 (35.95%) 569 (6%)
เขื่อนแควน้อย 232 (24.74%) 189 (20%)
เขื่อนป่าสักฯ 115 (11.93%) 112 (12%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
7,967 (16%)
(ล้าน.ลบ.ม)
1,271 (5%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (-10%) เขื่อนประแสร์ (1%) เขื่อนภูมิพล (3%)
เขื่อนจุฬาภรณ์ (3%) เขื่อนกระเสียว (5%) เขื่อนคลองสียัด (5%)
เขื่อนสิริกิติ์ (6%) เขื่อนบางพระ (6%) เขื่อนลำพระเพลิง (7%)
เขื่อนสิรินธร (9%) เขื่อนทับเสลา (10%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (10%)
เขื่อนศรีนครินทร์ (12%) เขื่อนลำแซะ (12%) เขื่อนวชิราลงกรณ (12%)
เขื่อนป่าสักฯ (12%) เขื่อนลำนางรอง (12%) เขื่อนมูลบน (13%)
เขื่อนหนองปลาไหล (14%) เขื่อนแม่งัด (14%) เขื่อนห้วยหลวง (16%)
เขื่อนแม่กวง (18%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.