แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2021-04-15

สถานที่ เวลา มม.
เลย อ.ภูกระดึง อบต.ศรีฐาน 11:00 0.0
พิษณุโลก อ.วังทอง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 ต.วังทอง 08:00 0.0
ยโสธร อ.มหาชนะชัย อบต.บึงแก 15:00 0.0
ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.ทุ่งนางโอก 13:00 0.0
เชียงใหม่ อ.ไชยปราการ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ทะลบหลวง 14:00 0.0

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2021-04-15

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
สุพรรณบุรี อ.สามชุก อบต.หนองผักนาก 18:00 36.9
อ่างทอง อ.แสวงหา อบต.บ้านพราน 18:00 36.0
นครสวรรค์ อ.ไพศาลี ทต.ไพศาลี 18:00 36.0
พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ ที่ทำการกำนันตำบลลาดชิด 18:00 35.9
เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ อบต.หนองไผ่ 18:00 35.8

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2021-04-15

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 4,666 (34.66%) 866 (6%)
เขื่อนสิริกิติ์ 3,902 (41.03%) 1,052 (11%)
เขื่อนแควน้อย 315 (33.53%) 272 (29%)
เขื่อนป่าสักฯ 235 (24.52%) 232 (24%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
9,118 (27%)
(ล้าน.ลบ.ม)
2,422 (10%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนภูมิพล (6%) เขื่อนคลองสียัด (9%) เขื่อนวชิราลงกรณ (9%)
เขื่อนศรีนครินทร์ (9%) เขื่อนสิริกิติ์ (11%) เขื่อนอุบลรัตน์ (14%)
เขื่อนแม่กวง (14%) เขื่อนสิรินธร (17%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.