สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2019-11-17

สถานที่ เวลา มม.
นราธิวาส อ.เจาะไอร้อง สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 17:00 32.2
ตรัง อ.ย่านตาขาว ทต.ควนโพธิ์ 17:00 26.2
ยะลา อ.กาบัง ที่ว่าการอำเภอกาบัง 17:00 25.8
สุราษฎร์ธานี อ.เวียงสระ รพ.สต.เวียงสระ 17:00 21.8
กระบี่ อ.เขาพนม อบต.สินปุน 17:00 14.4

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2019-11-17

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.ปางมะผ้า 17:00 22.6
ยะลา อ.เบตง อบต.ยะรม 17:00 24.0
เชียงใหม่ อ. แม่แจ่ม ชุมชนบ้านแม่ละอุป 17:00 24.4
ยะลา อ.กาบัง ที่ว่าการอำเภอกาบัง 17:00 25.1
นราธิวาส อ.จะแนะ ที่ว่าการอำเภอจะแนะ 17:00 25.7

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2019-11-17

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 5,876 (43.65%) 2,076 (15%)
เขื่อนสิริกิติ์ 5,198 (54.65%) 2,348 (25%)
เขื่อนแควน้อย 486 (51.71%) 443 (47%)
เขื่อนป่าสักฯ 321 (33.48%) 318 (33%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
11,880 (44%)
(ล้าน.ลบ.ม)
5,184 (21%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (-1%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (8%) เขื่อนกระเสียว (8%)
เขื่อนทับเสลา (13%) เขื่อนภูมิพล (15%) เขื่อนลำพระเพลิง (17%)
เขื่อนลำนางรอง (18%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนสิรินธร (93.43%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (89.97%) เขื่อนศรีนครินทร์ (87.17%)
เขื่อนวชิราลงกรณ (85.55%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.