แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2021-02-26

สถานที่ เวลา มม.
อุดรธานี อ.วังสามหมอ ทต.บะยาว 14:00 3.2
นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด สะพานข้ามคลองห้วยกรวด 14:00 2.0
แพร่ อ.สอง อบต.บ้านกลาง 14:00 1.8
ลำพูน อ.แม่ทา ทต.ทาสบเส้า 14:00 1.2
จันทบุรี อ.สอยดาว อบต.สะตอน 14:00 1.2

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2021-02-26

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
ชัยนาท อ.วัดสิงห์ ทต.วัดสิงห์ 14:00 43.0
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.วังท่าช้าง 14:00 43.0
อุบลราชธานี อ.ตระการพืชผล ทต.ตระการพืชผล 14:00 43.0
นราธิวาส อ.ระแงะ ทต.ตันหยงมัส 14:00 42.8
ลพบุรี อ.โคกเจริญ อบต.หนองมะค่า 14:00 42.8

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2021-02-26

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 5,019 (37.28%) 1,219 (9%)
เขื่อนสิริกิติ์ 4,557 (47.92%) 1,707 (18%)
เขื่อนแควน้อย 348 (37.05%) 305 (32%)
เขื่อนป่าสักฯ 395 (41.11%) 392 (41%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
10,318 (35%)
(ล้าน.ลบ.ม)
3,622 (15%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนภูมิพล (9%) เขื่อนคลองสียัด (12%) เขื่อนวชิราลงกรณ (13%)
เขื่อนศรีนครินทร์ (13%) เขื่อนสิริกิติ์ (18%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนลำตะคอง (94.49%) เขื่อนมูลบน (88.83%)
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.