รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 28/2561 (ระหว่างวันที่ 3-9 ก.ค. 61)

ช่วงต้นสัปดาห์มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและทะเลอันดามันยังคงมีกำลังอ่อน หลังจากนั้นได้เริ่มมีกำลังแรงขึ้นในวันที่ 3 ก.ค. 61 และแรงต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ ประกอบกับในวันที่ 7 ก.ค. 61 มีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเวียดนามตอนบน ทำให้เกิดร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเวียดนามตอนบนและลาวตอนบนไปจนถึงช่วงปลายสัปดาห์ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดตราด 387 มิลลิเมตร พังงา 248 มิลลิเมตร และระนอง 148 มิลลิเมตร

ดูรายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ย้อนหลังทั้งหมด... »

รายงานสถานการณ์น้ำรายปี 2560

รายงานสถานการณ์น้ำรายปี 2560

บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำแล้งในอดีต

บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วม

ดูบันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมทั้งหมด...>>


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.