คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ข้อมูลน้ำ ฝน พายุ ข้อมูลน้ำประเทศไทย ข้อมูลฝนประเทศไทย คลังข้อมูลน้ำ National Hydro Informatics and Climate Data Center NHC คาดการณ์ฝนล่วงหน้า ผังน้ำเจ้าพระยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ สสน. องค์การมหาชน

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 08/2564 (ระหว่างวันที่ 16-22 ก.พ. 64)

24-02-2021 14:03:51 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงต้นสัปดาห์ ส่งผลให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ และมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ส่งผลให้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนบนใน​ช่วงกลางสัปดาห์

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 07/2564 (ระหว่างวันที่ 9-15 ก.พ. 64)

24-02-2021 10:43:44 น.

ในช่วงวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2564 เกิดฝนตกหนัก ฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ของภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกจากนี้พบว่ามีลูกเห็บตกบริเวณดอยอินทนนท์และดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ และในบางบริเวณของจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากอิทธิพลจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ประกอบกับกระแสลมตะวันตกที่เคลื่อนตัวผ่านบริเวณดังกล่าว

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 06/2564 (ระหว่างวันที่ 2-8 ก.พ. 64)

09-02-2021 14:57:35 น.

สัปดาห์นี้แม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานีสำแลยังคงมีค่าความเค็มสูงเกินคุณภาพน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา 0.5 กรัม/ลิตร ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2564 เนื่องจากการขึ้นลงของน้ำทะเลมีลักษณะที่ทำให้มีความเค็มสะสม ซึ่งได้ส่งผลให้น้ำประปามีรสกร่อยในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 05/2564 (ระหว่างวันที่ 26 ม.ค. - 1 ก.พ. 64)

01-02-2021 17:00:44 น.

สถิติใหม่ความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานีสำแลสูงถึง 2.53 กรัม/ลิตร ในวันที่ 30 ม.ค. 64 เวลา 20.40 ซึ่งเป็นค่าความเค็มสูงที่สุดตั้งแต่มีการตรวจวัด เนื่องจากการขึ้นลงของน้ำทะเลมีลักษณะที่ทำให้ความเค็มสะสม ประกอบกับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ทำให้เกิดน้ำทะเลหนุนสูง และส่งผลให้แม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานีสำแลมีค่าความเค็มเกินเกณฑ์มาตรฐานการผลิตน้ำประปาตลอดทั้งสัปดาห์

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 04/2564 (ระหว่างวันที่ 19-25 ม.ค. 64)

26-01-2021 10:36:45 น.

สัปดาห์นี้ค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานีสำแลยังคงเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา 0.5 กรัม/ลิตร เป็นระยะๆ ในช่วงปลายสัปดาห์ โดยมีค่าความเค็มสูงสุด 1.46 กรัม/ลิตร ในวันที่ 24 ม.ค. 64 เวลา 15.00 น. เนื่องจากลมใต้เริ่มพัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยทำให้ระดับน้ำทะเลหนุนเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้บริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยามีการเพาะปลูกข้าวนาปรังเกินแผนไปแล้ว 2.5 ล้านไร่ ส่งผลให้ในวันที่ 25 ม.ค. 64 ลุ่มน้ำเจ้าพระยามีการระบายน้ำเกินจากแผนที่วางไว้ถึง 351 ล้านลูกบาศก์เมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 03/2564 (ระหว่างวันที่ 12-18 ม.ค. 64)

19-01-2021 17:05:07 น.

สัปดาห์นี้ที่แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสถานีสำแล มีค่าความเค็มเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา 0.5 กรัม/ลิตร ทุกวันในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง ซึ่งวันที่ 13 ม.ค. 64 เวลา 18:30 น. มีความเค็มสูงสูดถึง 1.79 กรัม/ลิตร และถือเป็นค่าความเค็มสูงที่สุดนับตั้งแต่ต้นปี ซึ่งส่งผลทำให้น้ำประปามีรสกร่อยเป็นระยะ ๆ ทั้งนี้ควรเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีน้ำคงเหลือค่อนข้างน้อย อาจส่งผลกระทบต่อการผลักดันน้ำเค็มได้

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 02/2564 (ระหว่างวันที่ 5-11 ม.ค. 64)

12-01-2021 14:38:10 น.

สัปดาห์นี้เกิดวิกฤตน้ำท่วมหนัก 4 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จากอิทธพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ส่งผลให้เกิดฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ และมีฝนตกหนักมากในบริเวณดังกล่าว โดยวันที่ 5 และ 6 ม.ค. 64 มีปริมาณฝนสะสมสูงสุด 24 ชั่วโมง ที่วัดได้ บริเวณจังหวัดยะลาสูงถึง 238 มิลลิเมตร และ 112 มิลลิเมตร ตามลำดับ ทำให้ในวันที่ 7 ม.ค. 64 เขื่อนบางลางมีน้ำมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ สูงถึง 137 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ ที่สูงสุดในรอบ 10 ปี และมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ สะสมตั้งแต่วันที่ 1-7 ม.ค. 64 สูงถึง 245 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมไปถึงปริมาณน้ำกักเก็บที่สูงถึง 1,503 ล้านลูกบาศก์เมตร (103%) ซึ่งเกินความจุอ่างฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลากบริเวณจังหวัดสงขลา ยะลา นราธิวาส และปัตตานี ประชาชนได้รับผลกระทบถึง 57,784 ครัวเรือน 683 หมู่บ้าน 137 ตำบล 27 อำเภอ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 01/2564 (ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 63-4 ม.ค. 64)

05-01-2021 16:07:25 น.

อิทธิพลของความกดอากาศสูงกำลังแรงที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 30 ธ.ค. 63 -2 ม.ค. 64 ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางมีอากาศเย็นและมีลมแรง และทำให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ส่งผลให้ความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นและทำให้มีฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่างในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 52/2563 (ระหว่างวันที่ 22-28 ธ.ค. 63)

29-12-2020 14:07:26 น.

สัปดาห์นี้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณจังหวัดชุมพรและพัทลุง เนื่องจากอิทธิพลของลมตะวันออกกำลังแรง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนตัวผ่านภาคใต้ลงสู่ทะเลอันดามัน ส่งผลให้เกิดฝนตกต่อเนื่อง กับฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณดังกล่าว โดยปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง ที่วัดได้ ณ วันที่ 25 ธ.ค. 63 บริเวณจังหวัดชุมพรสูงถึง 170 มิลลิเมตร และวันที่ 26 ธ.ค. 63 บริเวณจังหวัดพัทลุง 112 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 51/2563 (ระหว่างวันที่ 15-21 ธ.ค. 63)

22-12-2020 13:00:34 น.

สัปดาห์นี้เกิดน้ำท่วมบริเวณจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่อง โดยมีปริมาณฝนสะสม 3 วัน (18-20 ธ.ค. 63) จังหวัดนราธิวาส วัดได้ 231 มิลลิเมตร จังหวัดปัตตานี 230 มิลลิเมตร และจังหวัดยะลา 211 มิลลิเมตร ส่งผลให้มีน้ำไหลลงเขื่อนบางลางในช่วงดังกล่าวถึง 138 ล้าน ลบ.ม. และมีปริมาณน้ำกักเก็บเพิ่มขึ้นจากเกณฑ์น้ำปานกลางเป็นน้ำมาก

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 50/2563 (ระหว่างวันที่ 8-14 ธ.ค. 63)

16-12-2020 09:59:32 น.

แม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้คลี่คลายลงแล้วในหลายจังหวัด แต่ความชื้นในดินบริเวณภาคใต้ยังคงสูงอยู่ และเมื่อในวันที่ 13 ธ.ค. 63 เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องบริเวณภาคใต้ ทำให้เมื่อเวลา 22:00 น. ของวันที่ 13 ธ.ค. 63 ภูเขาหินที่อุ้มน้ำไว้ได้พังทลายลงมาทับบ้านเรือนบริเวณบ้านวังยวน ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยสถานีฝายคลองท่าเลา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ถึง 80 มิลลิมเตรต่อวัน

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 49/2563 (ระหว่างวันที่ 1-7 ธ.ค. 63)

14-12-2020 12:57:07 น.

จังหวัดนครศรีธรรมราช น้ำท่วมหนักในรอบ 10 ปี เสียหายหนักเทียบเท่าปี 2553 และเสียหายมากกว่าปี 2554 ถึง 4 เท่า แต่ปริมาณฝนสะสมกลับน้อยกว่าปีดังกล่าว โดยสาเหตุเกิดจากการที่มีฝนตกต่อเนื่องในช่วงวันที่ 26-28 พ.ย. 2563 จึงส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นและความชื้นในดินอิ่มตัว ก่อนที่จะมีฝนตกหนักอีกครั้งในช่วงวันที่ 30 พ.ย. - 3 ธ.ค. ทำให้ปริมาณฝนระลอกที่ 2 ถูกเติมลงสู่พื้นที่เมืองนครศรีธรรมราชอย่างต่อเนื่อง และจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังส่งผลกระทบให้เกิดเป็นวงกว้างถึง 14 อำเภอ และสร้างความเสียหายถึง 153,832 ไร่ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 48/2563 (ระหว่างวันที่ 24-30 พ.ย. 63)

02-12-2020 15:37:14 น.

จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมชายฝั่งประเทศมาเลเซีย ทำให้บริเวณภาคใต้ด้านฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันทุกวัน ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ตรัง ยะลา และนราธิวาส รวมทั้งสิ้น 6 จังหวัด 38 อำเภอ 163 ตำบล และได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนมากถึง 30,141 ครัวเรือน

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 47/2563 (ระหว่างวันที่ 17-23 พ.ย. 63)

24-11-2020 15:29:04 น.

จากอิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง โดยโทรมาตรอัตโนมัติของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำวัดปริมาณฝนตกสะสมที่สถานีหาดใหญ่ 103 มิลลิเมตร ในวันที่ 21 พ.ย. 63 และสถานีตรวจวัดของกรมอุตุนิยมวิทยาที่สถานีอบต.พิจิตร 99 มิลลิเมตร ในวันที่ 22 พ.ย. 63 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ อ.เมือง อ.หาดใหญ่ อ.สะเดา และอ.นาหม่อม จ.สงขลาในช่วงวันดังกล่าว

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 46/2563 (ระหว่างวันที่ 10-16 พ.ย. 63)

17-11-2020 17:40:41 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้บริเวณตอนบนของประเทศมีอากาศเย็นและมีลมแรง ส่วนภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักได้ในบางแห่ง หลังจากนั้นหย่อมความกดอากาศต่ำที่สลายตัวจากพายุ “หว่ามก๋อ” บริเวณตอนบนของประเทศเวียดนาม ปะทะกับบริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาจากประเทศจีน ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 45/2563 (ระหว่างวันที่ 3-9 พ.ย. 63)

10-11-2020 16:13:41 น.

ช่วงฤดูฝนที่ผ่านมามีพายุที่ส่งผลประเทศไทยทั้งโดยตรงและโดยอ้อมก่อตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายลูก และถึงแม้ปัจจุบันพื้นที่ตอนบนของประเทศ ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ได้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ซึ่งโดยปกติเป็นช่วงที่พายุจะเริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ แต่ปัจจุบันกลับยังคงมีพายุที่อาจส่งผลต่อพื้นที่ตอนบนของประเทศเกิดขึ้น(พายุเอตาวและพายุหว่ามกว๋อ)ประกอบกับเขื่อนขนาดใหญ่ 3 แห่ง ยังอยู่ในสถานการณ์น้ำล้นเขื่อน (ลำตะคอง 114% หนองปลาไหล 109% มูลบน 109%) และมีเขื่อนที่อยู่ในเกณฑ์น้ำมากอีก 9 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากพายุและอาจทำให้สถานการณ์มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น สำหรับภาคใต้ อิทธิพลจากร่องมรสุมที่พาดผ่านในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลทำให้มีฝนตกหนักและเกิดน้ำล้นตลิ่งบริเวณคลองขนาน ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2563

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 44/2563 (ระหว่างวันที่ 27 ต.ค. - 2 พ.ย. 63)

03-11-2020 16:38:23 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักในบางแห่งตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนพายุ “โมลาเบ” ได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามในวันที่ 28 ต.ค. 63 และเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่ 29 ต.ค. 63 ส่งผลให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก รวมทั้งด้านตะวันตกของประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง หลังจากนั้นพายุได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำและเคลื่อนตัวผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และลงสู่ทะเลอันดามันในวันที่ 30 ต.ค. 63

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 43/2563 (ระหว่างวันที่ 20-26 ต.ค. 63)

27-10-2020 14:37:40 น.

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงพาดผ่านบริเวณภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักบางแห่งและเกิดน้ำหลากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้แม้ว่าตอนบนของประเทศมีฝนลดลง แต่ยังคงมีน้ำท่วมหลายแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว จากฝนที่ตกก่อนหน้านี้

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 42/2563 (ระหว่างวันที่ 13-19 ต.ค. 63)

20-10-2020 16:59:06 น.

สัปดาห์นี้ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนล่างและชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างตลอดทั้งสัปดาห์ กับมีพายุโซนร้อน “นังกา” (NAGMKA) ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางกับมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดทั้งสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงแต่บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกับมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 41/2563 (ระหว่างวันที่ 6-12 ต.ค. 63)

16-10-2020 10:32:22 น.

จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณทะเลอ่าวไทยตอนบนกับอิทธิพลของพายุโซนร้อน “หลิ่นฟา” ทำให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออก ทำให้เขื่อนหนองปลาไหลมีปริมาณน้ำกักเก็บเกินความจุเขื่อน โดยมีปริมาณน้ำกักเก็บ 103% ของความจุเขื่อนสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.