คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ข้อมูลน้ำ ฝน พายุ ข้อมูลน้ำประเทศไทย ข้อมูลฝนประเทศไทย คลังข้อมูลน้ำ National Hydro Informatics and Climate Data Center NHC คาดการณ์ฝนล่วงหน้า ผังน้ำเจ้าพระยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ สสน. องค์การมหาชน

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 26/2563 (ระหว่างวันที่ 23-29 มิ.ย. 63)

30-06-2020 14:42:22 น.

สัปดาห์นี้ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังอ่อน ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำเลื่อนลงมาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามในช่วงกลางสัปดาห์ ส่งผลให้ช่วงกลางสัปดาห์บริเวณประเทศไทยตอนบนมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้น ส่วนลมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักตลอดทั้งสัปดาห์ โดยมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดน่าน 201 มิลลิเมตร จังหวัดพะเยา 182 มิลลิเมตร และจังหวัดแพร่ 140 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 25/2563 (ระหว่างวันที่ 16-22 มิ.ย. 63)

23-06-2020 17:13:03 น.

สัปดาห์นี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามในวันที่ 16 มิ.ย. 63 ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเกิดฝนตกปานกลางถึงตกหนักกับมีฝนตกหนักมากบางแห่งในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ต่อมาในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลงส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีปริมาณฝนลดลงโดยมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้ลมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางตลอดทั้งสัปดาห์ส่งผลให้เกิดฝนตกปานกลางถึงตกหนักกระจายตัวตลอดทั้งสัปดาห์ โดยมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดน่าน 187 มิลลิเมตร จังหวัดอุตรดิตถ์ 179 มิลลิเมตา และจังหวัดนราธิวาส 130 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 24/2563 (ระหว่างวันที่ 9-15 มิ.ย. 63)

16-06-2020 12:01:10 น.

สัปดาห์นี้ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณตอนบนของอ่าวเบงกอลในช่วงต้นสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณด้านตะวันตกของประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่ง ต่อมาในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวจนถึงปลายสัปดาห์ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนในวันที่ 12 มิ.ย. 63 โดยพายุเคลื่อนที่ทางทิศเหนือและมีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “นูรี” ในวันที่ 13 มิ.ย. 63 และอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันพร้อมกับเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีนในวันที่ 14 มิ.ย. 63 และสลายตัวไปในวันที่ 15 มิ.ย. 63 ส่งผลให้ในช่วงปลายสัปดาห์ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกับมีฝนตกหนักมากบางแห่ง โดยมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ 128 มิลลิเมตร จังหวัดเพชรบูรณ์ 115 มิลลิเมตร และจังหวัดตราด 104 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 23/2563 (ระหว่างวันที่ 2-8 มิ.ย. 63)

08-06-2020 17:35:30 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงจากทะเลจีนใต้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทย ทำให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกในบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ โดยมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดยะลา 126 มิลลิเมตร จังหวัดตราด 81 มิลลิเมตร และจังหวัดหนองคาย 69 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 22/2563 (ระหว่างวันที่ 26 พ.ค.-1 มิ.ย. 63)

02-06-2020 11:25:01 น.

สัปดาห์นี้มีร่องมรสุมผาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาร์และลาวในวันที่ 26 พ.ค. 63 และร่องมรสุมค่อยๆ เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้าสู่บริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ ต่อมาในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง และภาคตะวันออกมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในหลายพื้นที่ ในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมตลอดทั้งสัปดาห์ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกับมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์ โดยมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ 227 มิลลิเมตร จังหวัดหนองคาย 180 มิลลิเมตร และจังหวัดน่าน 163 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 21/2563 (ระหว่างวันที่ 19-25 พ.ค. 63)

26-05-2020 12:51:47 น.

สัปดาห์นี้อิทธิพลของพายุไซโคลน “อำพัน” ที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนในช่วงวันที่ 19-20 พ.ค. 63 และเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งและปกคลุมบริเวณชายฝั่งของประเทศอินเดียและบังคลาเทศในวันที่ 21 พ.ค. 63 ทำให้ลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับลมใต้ยังคงพัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนและด้านตะวันตกของประเทศมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ 183 มิลลิเมตร จังหวัดพังงา 126 มิลลิเมตร และจังหวัดนราธิวาส 123 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 20/2563 (ระหว่างวันที่ 12-18 พ.ค. 63)

19-05-2020 14:52:00 น.

สัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์และวันสุดท้ายของสัปดาห์ ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนตลอดทั้งสัปดาห์ ส่งผลให้มีอากาศร้อนและมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักและลมกระโชกแรงบริเวณประเทศไทยตอนบนตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีลมตะวันออกพัดปกคลุมส่งผลให้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่างและมีฝนตกหนักขึ้นในช่วงวันที่ 7-8 พ.ค. 63 เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะสุมาตราในช่วงดังกล่าว โดยปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดกระบี่ 151 มิลลิเมตร จังหวัดพังงา 145 มิลลิเมตร และจังหวัดสงขลา 130 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 19/2563 (ระหว่างวันที่ 5-11 พ.ค. 63)

12-05-2020 10:49:17 น.

สัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์และวันสุดท้ายของสัปดาห์ ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนตลอดทั้งสัปดาห์ ส่งผลให้มีอากาศร้อนและมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักและลมกระโชกแรงบริเวณประเทศไทยตอนบนตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีลมตะวันออกพัดปกคลุมตลอดทั้งสัปดาห์ ส่งผลให้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่างและมีฝนตกหนักขึ้นในช่วงวันที่ 7-8 พ.ค. 63 เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะสุมาตราในช่วงดังกล่าว

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 18/2563 (ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. - 4 พ.ค. 63)

04-05-2020 14:54:55 น.

สัปดาห์นี้ความกดอากาศสูงที่ปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศอ่อนกำลังลง ส่งผลให้บริเวณตอนบนของประเทศมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกปานกลางถึงหนักบริเวณภาคเหนือ ภาคกลางด้านฝั่งตะวันตก และภาคตะวันออก ส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ โดยมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดตราด 116 มิลลิเมตร จังหวัดนครศรีธรรมราช 101 มิลลิเมตร และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 101 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 172563 (ระหว่างวันที่ 21-27 เม.ย. 63)

28-04-2020 09:29:32 น.

สัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนอบอ้าว และมีบริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์ ส่งผลให้มีฝนตกในหลายพื้นที่ของประเทศไทยตอนบน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย 131 มิลลิเมตร จังหวัดเชียงใหม่ 128 มิลลิเมตร และจังหวัดน่าน 119 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 16/2563 (ระหว่างวันที่ 14-20 เม.ย. 63)

20-04-2020 18:11:49 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมาจากทะเลจีนใต้ ทำให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ตอนบน รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงในช่วงวันที่ 14-18 เม.ย. 63 หลังจากนั้นมีกำลังอ่อนลง ทำให้ในช่วงต้นสัปดาห์ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่อง และค่อยๆ ลดลงจนถึงปลายสัปดาห์ โดยมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 135 มิลลิเมตร จังหวัดพังงา 134 มิลลิเมตร และจังหวัดเพชรบุรี 108 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 15/2563 (ระหว่างวันที่ 7-13 เม.ย. 63)

14-04-2020 09:11:12 น.

สัปดาห์นี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมตลอดทั้งสัปดาห์และมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้าสู่บริเวณประเทศไทยตอนบน ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะๆ ในช่วงวันที่ 7-10 และ 12-13 เม.ย. 63 ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเพิ่มขึ้น และมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง รวมทั้งมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ของประเทศไทยตอนบน ส่วนภาคใต้ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใตมีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลง ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี 134 มิลลิเมตร จังหวัดศรีสะเกษ 92 มิลลิเมตร และจังหวัดบึงกาฬ 77 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 14/2563 (ระหว่างวันที่ 31 มี.ค - 6 เม.ย. 63)

07-04-2020 14:47:32 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงจากทะเลจีนใต้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทย ทำให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกในบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ สัปดาห์นี้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออก รวมถึงบริเวณภาคใต้ด้านฝั่งตะวันตกมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดยะลา 126 มิลลิเมตร จังหวัดตราด 81 มิลลิเมตร และจังหวัดหนองคาย 69 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 13/2563 (ระหว่างวันที่ 24-30 มี.ค 63)

30-03-2020 16:40:03 น.

สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมตลอดทั้งสัปดาห์ ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบนกับมีกระแสลมตะวันตกในระดับลมชั้นบน (5.5. ก.ม.) พัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ส่งผลให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกำลังอ่อน ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนลดลง ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดยะลา 73 มิลลิเมตร จังหวัดนราธิวาส 66 มิลลิเมตร และจังหวัดตราด 47 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 12/2563 (ระหว่างวันที่ 17-23 มี.ค. 63)

24-03-2020 13:34:19 น.

สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมตลอดทั้งสัปดาห์กับมีความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ทำให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงตลอดทั้งสัปดาห์ ทั้งนี้มีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดตราด 162 มิลลิเมตร จังหวัดจันทบุรี 72 มิลลิเมตร และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 61 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 11/2563 (ระหว่างวันที่ 10-16 มี.ค. 63)

17-03-2020 11:30:53 น.

ช่วงต้นสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้กลับมาพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางตอนล่าง ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่ หลังจากนั้นในช่วงปลายสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกจากทะเลจีนใต้แผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ ส่วนบริเวณภาคใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้น เนื่องจากลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น โดยมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนครนายก 90 มิลลิเมตร จังหวัดนครราชสีมา 87 มิลลิเมตร และจังหวัดสระบุรี 61 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 10/2563 (ระหว่างวันที่ 3-9 มี.ค. 63)

10-03-2020 11:56:13 น.

สัปดาห์นี้หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศไทยตั้งแต่ต้นสัปดาห์จนถึงกลางสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อน และทำให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ประกอบกับในช่วงกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในช่วงกลางสัปดาห์ ส่วนภาคใต้ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้อ่อนกำลังลง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนน้อยลงแต่ยังมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในบางพื้นที่ในช่วงกลางสัปดาห์ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดสกลนคร 118 มิลลิเมตร จังหวัดเพชรบูรณ์ 84 มิลลิเมตร และจังหวัดหนองบัวลำภู 78 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 09/2563 (ระหว่างวันที่ 25 ก.พ.-2 มี.ค. 63)

02-03-2020 15:55:07 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงอ่อนกำลังลง ประกอบมีหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณตอนกลางของประเทศไทยในช่วงกลางสัปดาห์ ส่งผลให้ลมใต้พัดขึ้นมาปะทะกับลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยกระจายตัวตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีลมตะวันออกกำลังปานกลางพัดปกคลุม ส่งผลให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายตัวในบางพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดตราด 22 มิลลิเมตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 21มิลลิเมตร และจังหวัดลำปาง 9 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 08/2563 (ระหว่างวันที่ 18-24 ก.พ. 63)

25-02-2020 14:12:22 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดทั้งสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นลง ส่วนลมตะวันออกกเฉียงเหนือและลมตะวันออกที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้ยังคงมีกำลังแรง ส่งผลให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในบางพื้นที่เกือบตลอดทั้งสัปดาห์ โดยมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบ โทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดชุมพร 117 มิลลิเมตร จังหวัดนราธิวาส 50 มิลลิเมตร และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 36 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 07/2563 (ระหว่างวันที่ 11-17 ก.พ. 63)

17-02-2020 16:41:37 น.

สัปดาห์นี้ในช่วงต้นสัปดาห์ถึงกลางสัปดาห์ความกดอากาศต่ำเคลื่อนขึ้นมาปกคลุมบริเวณประเทศไทย กับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่ 13 ก.พ. 63 ประกอบกับลมมรสมุตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ส่งผลให้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ถึงกลางสัปดาห์บริเวณภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักมากในบางพื้นที่ ส่วนช่วงปลายสัปดาห์ความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิลดลง และทำให้บริเวณภาคใต้ปริมาณฝนลดลง ทั้งนี้มีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 136 มิลลิเมตร จังหวัดยะลา 101 มิลลิเมตร และจังหวัดปัตตานี 80 มิลลิเมตรสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.