ข้อมูลระดับน้ำบริเวณอ่าวไทย และฝั่งอันดามัน

แหล่งข้อมูล สถานี วันที่ เวลา ระดับน้ำ (ม.รทก.)
 สถานีโทรมาตรวัดระดับน้ำ โดย สสนก. (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงอัตโนมัติทุก 10 นาที) ป้อมพระจุลจอมเกล้า 2019-07-17 15:10 0.19
 สถานีโทรมาตรวัดระดับน้ำ โดย สสนก. (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงอัตโนมัติทุก 10 นาที) ปากแม่น้ำท่าจีน 2019-07-17 15:10 -0.19
 สถานีโทรมาตรวัดระดับน้ำ โดย สสนก. (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงอัตโนมัติทุก 10 นาที) บางตะบูน 2019-07-17 15:00 -0.78
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) กองบัญชาการกองทัพเรือ 2019-07-17 21:00 1.0492
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) ท่าเรือกรุงเทพ 2019-07-17 20:00 0.87699
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) ป้อมพระจุลจอมเกล้า 2019-07-17 20:00 1.0018
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) สันดอนเจ้าพระยา 2019-07-17 20:00 0.98448
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) ท่าจีน
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) หัวหิน
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) ปากน้ำระยอง
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) อ่าวสัตหีบ
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) เกาะสีชัง
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) แหลมงอบ
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) แม่กลอง
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) เกาะหลัก
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) เกาะมัตโพน
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) เกาะสมุย
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) บางปะกง 2019-07-17 19:00 1.1003
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) เกาะปราบ 2019-07-17 01:00 0.79919
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) แหลมสิงห์
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) ปากพนัง 2019-07-17 02:00 0.20744
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) สงขลา 2019-07-17 11:00 -0.027322
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) ปากน้ำปัตตานี
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) ปากน้ำบางนรา
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) ปากน้ำระนอง
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) คุระบุรี
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) อ่าวทับละมุ
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) เกาะตะเภาน้อย
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) ปากน้ำกระบี่
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) ปากน้ำตรัง 2019-07-17 12:00 1.3876
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) เกาะตะรุเตา
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) มาบตาพุด
  สถานีน้ำทำนาย โดยกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
(ข้อมูลรายชั่วโมง ทำนายล่วงหน้า 1 ปี)
สถานี ต่ำสุด(เวลา) สูงสุด(เวลา) ทำนายล่วงหน้าทุก 4 ชั่วโมง
00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00
กองบัญชาการกองทัพเรือ n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ท่าเรือกรุงเทพ n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ป้อมพระจุลจอมเกล้า n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
สันดอนเจ้าพระยา n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ท่าจีน n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
หัวหิน n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ปากน้ำระยอง n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
อ่าวสัตหีบ n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
เกาะสีชัง n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
แหลมงอบ n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
แม่กลอง n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
เกาะหลัก n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
เกาะมัตโพน n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
เกาะสมุย n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
บางปะกง n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
เกาะปราบ n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
แหลมสิงห์ n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ปากพนัง n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
สงขลา n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ปากน้ำปัตตานี n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ปากน้ำบางนรา n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ปากน้ำระนอง n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
คุระบุรี n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
อ่าวทับละมุ n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
เกาะตะเภาน้อย n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ปากน้ำกระบี่ n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ปากน้ำตรัง n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
เกาะตะรุเตา n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
มาบตาพุด n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.