ข้อมูลระดับน้ำบริเวณอ่าวไทย และฝั่งอันดามัน

แหล่งข้อมูล สถานี วันที่ เวลา ระดับน้ำ (ม.รทก.)
 สถานีโทรมาตรวัดระดับน้ำ โดย สสนก. (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงอัตโนมัติทุก 10 นาที) ป้อมพระจุลจอมเกล้า 2019-05-20 05:20 1.54
 สถานีโทรมาตรวัดระดับน้ำ โดย สสนก. (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงอัตโนมัติทุก 10 นาที) ปากแม่น้ำท่าจีน 2019-05-20 05:10 1.15
 สถานีโทรมาตรวัดระดับน้ำ โดย สสนก. (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงอัตโนมัติทุก 10 นาที) บางตะบูน 2019-05-20 05:10 0.91
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) อ่าวปอ 2019-02-28 23:00 1.9
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) อ่าวอุดม 2019-02-28 23:00 2.84
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) บางประกง 2019-02-28 23:00 2.91
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) บ้านแหลม 2019-02-28 23:00 2.72
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) กระบี่ 2019-02-28 23:00 2.09
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) กันตัง 2019-02-28 23:00 2.02
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) คลองวาฬ 2015-01-31 23:00 -0.04
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) แหลมงอบ 2019-02-28 23:00 2.55
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) หลังสวน 2019-02-28 23:00 2.36
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) สมุทรสงคราม 2019-02-28 23:00 2.87
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) นราธิวาส 2019-02-28 23:00 2.69
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) ปากพนัง 2019-02-28 23:00 2.32
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) ประแสร์ 2015-01-31 23:00 -0.16
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) ปัตตานี 2019-02-28 23:00 2.48
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) ระนอง 2019-02-28 23:00 1.9
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) ระยอง 2019-02-28 23:00 2.5
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) สิชล 2019-02-28 23:00 2.26
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) สมุทรสาคร 2018-12-31 23:00 3
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) ท่าแฉลบ 2018-12-31 23:00 2.52
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) ตำมะลัง 2018-12-31 23:00 2.2
  สถานีน้ำทำนาย โดยกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
(ข้อมูลรายชั่วโมง ทำนายล่วงหน้า 1 ปี)
สถานี ต่ำสุด(เวลา) สูงสุด(เวลา) ทำนายล่วงหน้าทุก 4 ชั่วโมง
00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00
กองบัญชาการกองทัพเรือ n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ท่าเรือกรุงเทพ n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ป้อมพระจุลจอมเกล้า n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
สันดอนเจ้าพระยา n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ท่าจีน n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
หัวหิน n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ปากน้ำระยอง n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
อ่าวสัตหีบ n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
เกาะสีชัง n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
แหลมงอบ n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
แม่กลอง n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
เกาะหลัก n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
เกาะมัตโพน n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
เกาะสมุย n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
บางปะกง n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
เกาะปราบ n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
แหลมสิงห์ n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ปากพนัง n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
สงขลา n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ปากน้ำปัตตานี n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ปากน้ำบางนรา n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ปากน้ำระนอง n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
คุระบุรี n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
อ่าวทับละมุ n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
เกาะตะเภาน้อย n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ปากน้ำกระบี่ n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ปากน้ำตรัง n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
เกาะตะรุเตา n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
มาบตาพุด n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.