[ คู่มือการใช้งาน ]

สถานภาพพายุ ที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้: storm situation

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 41/2560 (ระหว่างวันที่ 4-10 ต.ค. 60)

ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังปานกลาง ส่งผลให้ภาคใต้มีความชื้นในอากาศค่อนข้างสูงตลอดสัปดาห์ ทำให้สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีฝนตกเล็กน้อยกระจายตัวอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ กับมีฝนตกหนักปานกลางบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน โดยปริมาณฝนสะสมสูงสุด 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตร สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดลำปาง 231 มิลลิเมตร จังหวัดเพชรบูรณ์ 226 มิลลิเมตร และจังหวัดนครสวรรค์ 211 มิลลิเมตร ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์2560

อ่านเพิ่มเติม...

information supporters