Home รายงานรายสัปดาห์ย้อนหลัง รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์2560
รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์2560
รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 37/2560 (ระหว่างวันที่ 6-12 ก.ย. 60)

สัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกในระยะต้นสัปดาห์ สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกเล็กน้อยตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ของภาคเหนือ และภาคกลาง รวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยปริมาณฝนสะสมสูงสุด 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตร อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ วัดได้ 216.6 มม. รองลงมาคือ จังหวัดพะเยา 192.6 มม. และจังหวัดสุโขทัย 154.0 มม. ตามลำดับ ส่วนข้อมูลน้ำในเขื่อนจากกรมชลประทาน ณ วันที่ 12 ก.ย. 60 อยู่ที่ 49,724 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 70% ของความจุอ่าง โดยเป็นน้ำใช้การได้จริง 26,198 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำใช้การคงเหลืออยู่ 3,723 และ 4,176 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ เขื่อนที่มีเขื่อนที่มีปริมาณน้ำเกินระดับกักเก็บปกติ ทำให้ต้องระบายน้ำผ่าน spill way จำนวน สองเขื่อน ได้แก่ เขื่อนน้ำอูน และเขื่อนน้ำพุง

Attachments:
Download this file (60WeeklyReportNo37.pdf)60WeeklyReportNo37.pdf[ ]4522 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 12 กันยายน 2017 เวลา 11:27 น.
 
รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 36/2560 (ระหว่างวันที่ 30 ส.ค.-5 ก.ย. 60)

ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนฝนระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นได้เลื่อนกลับขึ้นไปพาดผ่านประเทศพม่า ลาว และเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกในระยะต้นสัปดาห์ สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกเล็กน้อยตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคกลาง รวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ข้อมูลน้ำในเขื่อนจากกรมชลประทาน ณ วันที่ 5 ก.ย. 60 อยู่ที่ 48,895 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 69% ของความจุอ่าง โดยเป็นน้ำใช้การได้จริง 25,368 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำใช้การคงเหลืออยู่ 3,509 และ 3,879 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ เขื่อนที่มีปริมาตรน้ำในอ่างฯอยู่ในเกณฑ์น้อยวิกฤต คือ เขื่อนแม่กวง

Attachments:
Download this file (60WeeklyReportNo36.pdf)60WeeklyReportNo36.pdf[ ]4508 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 05 กันยายน 2017 เวลา 11:45 น.
 
รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 35/2560 (ระหว่างวันที่ 23-29 ส.ค. 60)

ไต้ฝุ่น"ฮาโตะ" บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณทางตอนใต้ของมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีนในช่วงบ่ายวันที่ 23 ส.ค. แล้วอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนในช่วงวันค่ำของวันเดียวกันก่อนจะเคลื่อนตัวผ่านมณฑลกว่างสี แล้วอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันในขณะเคลื่อนตัวผ่านทางตอนบนของประเทศเวียดนามในช่วงบ่ายของวันที่ 24 ส.ค. แล้วอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาาศต่ำปกคลุมตอนบนของประเทศลาวในช่วงเช้าของวันถัดมา อีกทั้งในวันที่ 27 ส.ค. พายุโซนร้อน "ปาข่า" บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของประเทศจีน ประกอบกับร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นในระยะปลายสัปดาห์ สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นในระยะกลางถึงปลายสัปดาห์ โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ของภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง รวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปริมาณฝนสะสมสูงสุด 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตร อยู่ที่จังหวัดตราดวัดได้ 285.8 มม. รองลงมาคือ จังหวัดเชียงราย 267.6 มม. และจังหวัดน่าน 211.0 มม. ตามลำดับ

Attachments:
Download this file (60WeeklyReportNo35.pdf)60WeeklyReportNo35.pdf[ ]4686 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2017 เวลา 15:33 น.
 
รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 34/2560 (ระหว่างวันที่ 16-22 ส.ค.60)

หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศพม่าและประเทศลาว ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมตอนบนของประเทศไทย ส่งผลให้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในบางพื้นที่ของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางตลอดทั้งสัปดาห์ โดยปริมาณน้ำกักเก็บคงเหลือทั้งประเทศ มีอยู่ 46,424 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 66% ของความจุอ่าง โดยเป็นน้ำใช้การได้จริง 22,897 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำใช้การคงเหลืออยู่ 2,923 และ 3,200 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ เขื่อนที่มีปริมาตรน้ำในอ่างฯอยู่ในเกณฑ์น้อยวิกฤต 2 เขื่อน คือ เขื่อนแม่กวง และเขื่อนลำตะคอง อีกทั้งมีเขื่อนน้ำอูน และเขื่อนน้ำพุง ที่มีปริมาณน้ำสูงเกินระดับกักเก็บปกติ ทำให้ต้องระบายน้ำผ่าน spill way

Attachments:
Download this file (60WeeklyReportNo34.pdf)60WeeklyReportNo34.pdf[ ]13333 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2017 เวลา 10:16 น.
 
รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 33/2560 (ระหว่างวันที่ 9-15 ส.ค.60)

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงในระยะปลายสัปดาห์ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นตลอดสัปดาห์ ข้อมูลน้ำในเขื่อนจากกรมชลประทาน ณ วันที่ 15 ส.ค. 60 ปริมาณน้ำกักเก็บคงเหลือทั้งประเทศ มีอยู่ 45,720 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 65% ของความจุอ่าง โดยเป็นน้ำใช้การได้จริง 21,193 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำใช้การคงเหลืออยู่ 2,844 และ 3,004 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ เขื่อนที่มีปริมาตรน้ำในอ่างฯอยู่ในเกณฑ์น้อยวิกฤต 2 เขื่อน คือ เขื่อนแม่กวง และเขื่อนลำตะคอง อีกทั้งมีเขื่อนน้ำอูน และเขื่อนน้ำพุง ที่มีปริมาณน้ำสูงเกินระดับกักเก็บปกติ ทำให้ต้องระบายน้ำผ่าน spill way

Attachments:
Download this file (60WeeklyReportNo33.pdf)60WeeklyReportNo33.pdf[ ]4661 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2017 เวลา 18:39 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 4 จาก 11
Home รายงานรายสัปดาห์ย้อนหลัง รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์2560