Home รายงานรายสัปดาห์ย้อนหลัง รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์2561 รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 18/2561 (ระหว่างวันที่ 24-30 เม.ย. 61)
รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 18/2561 (ระหว่างวันที่ 24-30 เม.ย. 61)

ช่วงต้นสัปดาห์ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากนั้นช่วงกลางสัปดาห์จะมีฝนตก และมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ ส่วนปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีอยู่ 44,442 ล้านลูกบาศก์เมตร ถือเป็นปริมาณน้ำกักเก็บสูงสุดเมื่อเทียบกับปีอื่น ๆ ยกเว้นภาคใต้ที่มีน้ำน้อยกว่าปืที่แล้วอยู่เล็กน้อย โดยที่ปริมาณน้ำระบายสะสมตั้งแต่ต้นปีมี 15,125 ล้านลูกบาศก์เมตร ถือเป็นการระบายน้ำมากสุดเมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2557 ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ พบว่าภาคเหนือโดยส่วนใหญ่มีน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยถึงน้ำปานกลางโดยเฉพาะในลำน้ำสาขา ส่วนภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีน้ำระดับปานกลาง ส่วนภาคกลางมีระดับน้ำมาก และไม่พบสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งต่ำตามธรรมชาติในแม่น้ำสายหลัก

Attachments:
Download this file (61WeeklyReportNo18.pdf)61WeeklyReportNo18.pdf[ ]4464 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 02 พฤษภาคม 2018 เวลา 16:35 น.
 
Home รายงานรายสัปดาห์ย้อนหลัง รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์2561 รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 18/2561 (ระหว่างวันที่ 24-30 เม.ย. 61)