Home รายงานสถานการณ์ สถานการณ์น้ำประจำวันที่ 7 ต.ค. 57 (18.00 )
สถานการณ์น้ำประจำวันที่ 7 ต.ค. 57 (18.00 )
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงที่ผ่านมากฝนตกหนักในภาคใต้บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี พังงา ตรัง สุราษฎร์ธานี และกระบี่

คาดการณ์ฝน ช่วงวันที่ 7-9 ต.ค. 57 ในวันที่ 7-8 ต.ค. จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา และกระบี่ จากนั้นในวันที่ 9 ต.ค. ภาคใต้จะมีปริมาณฝนลดลง แต่จะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นในภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก
-ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ประเทศไทยมีฝนตกกระจาย ส่วนมากบริเวณภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ จ.เพชรบุรี ประจวบ คีรีขันธ์ พังงา และตราด
-ช่วงวันที่ 7-8 ต.ค. จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนบนบริเวณ จ.ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง จากนั้นในวันที่ 9 ต.ค. ภาคใต้จะมีปริมาณฝนลดลง ส่วนภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวัน ออก จะมีปริมาณฝน เพิ่มขึ้น
Attachments:
Download this file (20141007_0800-MDC.pdf)20141007_0800-MDC.pdf[ปฎิบัติการร่วม 7 ต.ค.57]2784 Kb
Download this file (20141007_1800-MDC.pdf)20141007_1800-MDC.pdf[ศูนย์ปฏิบัติการ 7 ต.ค.57 18.00]3620 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 09 ตุลาคม 2014 เวลา 13:44 น.
 
Home รายงานสถานการณ์ สถานการณ์น้ำประจำวันที่ 7 ต.ค. 57 (18.00 )