Home รายงานสถานการณ์ สถานการณ์น้ำประจำวันที่ 8 ต.ค. 57 (18.00)
สถานการณ์น้ำประจำวันที่ 8 ต.ค. 57 (18.00)
[18.00]
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และราชบุรี

คาดการณ์ฝน วันที่ 8 ต.ค. จะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนบริเวณจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงภาคกลางตอนล่างบริเวณจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงคราม จากนั้นช่วงวันที่ 9-10 ต.ค. ภาคใต้จะมีปริมาณฝนลดลง โดยกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวขึ้นสู่ตอนบน ทำให้เกิดฝนตกตลอดแนวด้านตะวันตกของประเทศตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคกลาง บริเวณภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจะมีฝนตกกระจายและฝนตกหนักในบางพื้นที่

[09.00]
- ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ประเทศไทยมีฝนตกบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ จ.เพชรบุรี ชลบุรี ตราด และสุราษฎร์ธานี

- ช่วงวันที่ 8 ต.ค. จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนบนบริเวณ จ.ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และพังงา จากนั้นในวันที่ 9-10 ต.ค. ภาคใต้จะมีปริมาณฝนลดลง ส่วนภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก จะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้น

[08.00]

ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ฝนตกหนักในภาคใต้บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พังงา และกระบี่

คาดการณ์ฝน วันที่ 8 ต.ค. จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนบนบริเวณจังหวัดราชบุรีเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และพังงา จากนั้นในช่วงวันที่ 9-10 ต.ค. ภาคใต้จะมีปริมาณฝนลดลง แต่จะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นในภาคตะวันตก ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก  
Attachments:
Download this file (20141008_0800-MDC.pdf)20141008_0800-MDC.pdf[ปฏิบัติการร่วม 8 ต.ค.57 08.00น.]3115 Kb
Download this file (20141008_1800-MDC.pdf)20141008_1800-MDC.pdf[ปฏิบัติการร่วม 8 ต.ค.57 18.00น]2804 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 09 ตุลาคม 2014 เวลา 13:51 น.
 
Home รายงานสถานการณ์ สถานการณ์น้ำประจำวันที่ 8 ต.ค. 57 (18.00)